אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / המלך במשחק הברידג'

המלך במשחק הברידג'

פורסם ביום 11.02.2013; עודכן ביום 01.07.2017

מהות העדכון: נוספו קישורים לשיעורי ברידג' ב-you tube וקישור לניתוח ידיים, לרבות Singleton K (המכונה לעתים " Kingleton ") " ב- " bridgebase.com/forums "

קהל היעד:

 וכעת, כתבה חדשה " המלך במשחק הברידג' "

בהמשך לכתבה " המלכה במשחק הברידג' " – לקישור לחץ כאן

ולכניסה לאווירה, המלך אלביס פרסלי:  (Elvis Presley in concert – june 19, 1977 Omaha best quality (so far I know of - לחץ כאן

ול " Elvis Presley – LIVE – ALOHA from HAWAII Concert " – לחץ כאן

 לקישור ל " Cassie – " King Of Hearts – לחץ כאן

ביל גיטס: " ברידג' הוא המלך של כל משחקי הקלפים " ובמקור: "Bill Gates – " Bridge is the king of all card games

ולעבודה, לקישור לכתבה " Discovery in Play " – לחץ כאן

שימו לב לדרך שמציע בכתבה שחקן הברידג' ומחבר ספרי הברידג' Terence Reese למשחק קלפי המלך בסדרות השונות במטרה לבצע את החוזה.

מתוך הכתבה: " גילוי היא תהליך של משחק הקלפים ככרוז כדי לגלות מידע חשוב לגבי ההחזקות של שני היריבים. המידע יאפשר לכרוז לשלב את הידע הדרוש כדי לבצע את החוזה ". (bridgeguys)

לקישור לשיעור " (BridgeHands Poll #20 Finesse King-Queen (Contract Bridge Play " – ב- you tube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " (BridgeHands Poll #21 Finesse King-Jack (Contract Bridge Play –  ב-you tube – לחץ כאן

שימו לב למשחק המלך בכתבה " ברידג' מהסרטים " על הרצח של John S. Bennett  - לקישור לחץ כאן

מתוך הכתבה: המסקנה של השניים Lenz Sydney Eli Culbertson היתה כי John Bennett לא תכנן את האסטרטגיה שלו לפני משחק הקלפים, וזו היתה טעות גורלית שלו. אם John, לאחר שזכה בלקיחה ב-Club עם המלך Clubs, היה מוביל את ה-Diamond האחרון שלו וחותך אותו עם אחד השליטים הנמוכים בדומם, הוא היה יכול לאחר מכן להוביל שליט ולעלות עם המלך. לאחר כך הוא היה מוביל את ה-Club T, וכאשר Charles Hoffman היה עוקב בסדרה, הדאגות שלו נגמרות.

ייתכן שמשחק נכון יותר של היד היה מונע את הרצח!

לקישור לכתבה בנושא משחק המלך "יד שלישית גבוה "- לחץ כאן

לקישור לכתבה " משחק היד השנייה " – לחץ כאן

לקישור לכתבה בנושא משחק היד כאשר חסר מלך – לחץ כאן

לקישור לכתבה " How to Finesse a King by an Ace in Bridge " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " How to Finesse with the King and Queen in Bridge " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Play the King less than a third of the time " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " BR 9.3 – Indirect Finesse against the King " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " BR 21.6 – Defence against the Finesse " – לחץ כאן

מתוך השיעור: הגנה כנגד העקיפה מבוססת על עיקרון פשוט מאוד:

כלל: יש לכסות קלף מכובד עם המכובד משלך רק אם הוא מקדם לקיחה או בידך או בידו של שותפך. אם זה לא המקרה בו תמיד יש לשחק נמוך, ולתת לכרוז לנחש. הוא ינחש בטעות חלק מהפעמים.

אם אתה יכול לקדם לקיחה ביד שלך זה קל לקבוע. כדי לדעת אם יש אתה לקדם לקיחה בידו של שותפך אתה צריך לחפש את כל הקלפים החסרים (בדרך כלל J, T, 9) המדורגים מתחת למכובדים החשופים על השולחן.

לקישור לכתבה "Promotion " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " The Finesse " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " Introduction to Declarer's Play – Sure Tricks at No trump " – לחץ כאן

לקישור לטיפ " במצב של איזון (Balancing) "השאל" מלך (היפוטטי) כדי להשאיר את ההכרזה פתוחה " – לחץ כאן

לקישור לטיפ " מומלץ להעריך בחצי ערכו של מכובד בודד " – לחץ כאן

הטיפ: לעומת A Singleton שערכו 4 נק', ערכו של K בודד, שייתכן ויופל ע"י ה-A של היריבים, בד"כ חסר ערך, אלא אם לשותפו ה-A או ה-Q בסדרה.ל-Singleton ערך בחוזה בסדרה, אולם בשלב ההכרזות ולפני שנמצאה התאמה, אינך יודע אם אתה עומד לשחק בסדרה.

לקישור לכתבה " Arthur, King of Camelot – The King of Clubs " – לחץ כאן

לקישור ל " Hercule Poirot The King of Clubs " ב-youtube – לחץ כאן

חדש! לקישור לניתוחי ידיים, לרבות Singleton K ב " bridgebase.com/forums "- לחץ כאן

ולמלך במשחק ההגנה:

סימון

הקלף

משמעות

כשהשותף הוביל ב-K יש לזרוק מכובד למניעת חסימה (Unblocking) ואם אין מכובד, יש לסמן חלוקה-Count

גבוה

מספר זוגי

נמוך

מספר אי-זוגי

לטיפים בנושא משחק המלך (או עיכוב המלך):

10

כאשר הובל קלף ה-4 ומזרח תורם את ה-K בסיבוב הראשון אין צורך לעכב-להתחמק (duck). נסה ותראה!! אם אתה מעכב תוכל לקבל רק לקיחה אחת במקום ה-2 הלגיטימיות שלך!!  קלפי ה- T וה-9 חשובים הרבה יותר ממה שאתה חושב בדרך כלל.

א'10

אם אינך יכול לראות את עצמך מכה את החוזה על ידי זכייה בלקיחה, התחמק – גם אם זה יעלה בלקיחה.כולכם מכירים את המצב שבו אתה יושב מעל ה-KQ-T  בדומם עם Axx. כאשר הכרוז מוביל לכיוון ה-K אתה בצורה חלקה משחק קלף נמוך. בסיבוב הבא ייתכן שהכרוז יטעה, ולפחות "הפצת" את אי הוודאות. כמה מכם הולכתם שולל את הכרוז על ידי התחמקות עם ה-K בעת החזקת AQJxx. אולי הכרוז לאחר מכן יבזבז כניסה, או ישחרר קלף שומר, כדי להיכנס לידו במטרה לבצע עקיפה נוספת.

18

כאשר הובל קלף ה-4 ומזרח תורם את ה-K בסיבוב הראשון אין צורך לעכב-להתחמק (duck). נסה ותראה!! אם אתה מעכב תוכל לקבל רק לקיחה אחת במקום ה-2 הלגיטימיות שלך!!  קלפי ה- T וה-9 חשובים הרבה יותר ממה שאתה חושב בדרך כלל.

24

שותפך הוביל בסדרה שיתכן וייווצר בה פוטנציאל למצב חסימה (blocking), ולכן שקול ברצינות לבטל את החסימה (unblocking) כבר בסיבוב 1. השותף הוביל ב-K והבטיח Q ו-J (ראש רצף), בידך A6, עליך לשחק ה-A וזה כדי להימנע מחסימה, או אם השותף מוביל את ה-Q ויש לך K doubleton, שוב, השלך את ה-K באופן מיידי.

34

אם שותפך מוביל J נגד 3NT וישנם רק קלפים נמוכים בדומם ובידך יש את A או את ה-K ודא כי תכסה את ה-J. הוא עשוי להוביל מ-KJT9 או AJT9 ואתה לא רוצה שהכרוז יזכה בסיבוב הראשון עם ה-Q. אם לכרוז אין את ה-A וה-Q לשחק את ה-K שלך לא יעלה דבר.

41

מנסה לקדם את הסדרה הארוכה שלך וקצר בכניסות כדי להגיע אליה, עכב סיבוב אחד ושמור על הקלף גבוה A או K במצבים כמו: AK8542 מול 93.

42

אם אתה במצב פגיע ואינך מעוניין שהמגנים יובילו לדוגמה K65 מול 432 דרך ה-K שלך (אתה רוצה להיות היד האחרונה שתשחק) אז כאשר משחקים בסדרות אחרות, נסה לאבד ההובלה ליד הבטוחה.

45

שקול האם להוביל במכובד. במקום לדחוף החוצה באדישות קלף קטן חסר מעוף בין שלוש או ארבע לכיוון מכובד, כדאי לשקול האם להוביל את המכובד. זה נורמאלי במשחק הברידג' להוביל את הנמוך מסדרה של שלושה קלפים או יותר בראשות מכובד שאינו נתמך. ישנם, לעומת זאת, כמה מצבים בסיסיים בהם הובלת הקלף הגבוה תוכל להניב תוצאות טובות יותר. ההזדמנויות הנפוצות ביותר מתרחשות במכרז תחרותי. נניח כי למגן המוביל יש  Kxxx  בסדרה של שותפו ובקושי נכסים אחרים. זה עשוי להיות משחק טוב מאוד להתחיל עם ה-K על מנת לשמור על ההובלה ולמצוא את "מתג ההריגה" באמצעות הדומם. שחקנים מנוסים יזהו בנקל מצב זה.

49

המלך חי, יחי המלך. בלקיחה הראשונה היזהר מהמלך, הוא עשוי להיות לשלוח הודעה. כפי שכבר נאמר, כנגד סלאם קטן ושאר חוזים ברמה גבוהה שהושגו לאחר pre-emptively, מומחים מובילים את ה-K מתוך שילובים של A-K. זה כדי לאפשר לשותף לאותת ספירה: גבוה עם מספר זוגי,  נמוך עם מספר אי-זוגי. המוביל הפותח ידע האם לאחר מכן לשחק את ה-A שלו בלקיחה השנייה. לעומת זאת, כאשר הוביל את ה-A הלא נתמך  על השותף לאותת גבוה אם הוא מחזיק את ה-K. זה נועד למנוע סלאם אבסורדי מלהיות מבוצע כאשר לכרוז יש שני מפסידים עליונים בסדרת צד.

51

כאשר שותפך מכריז Jump Shift אל תבצע rebid  בסדרה כלשהי שאין לה A או K. השותף, מכוח jump shift שלו , אין בידו סדרה שנייה (ראה טיפ # 47). השותף מתעניין יותר היכן הכוח שלך נמצא.

55

עם KQ4 מול JT832 אל תשכח לשחק את ה-K וה-Q תחילה כך שלא לחסום את הסדרה-כאשר אין ברשותך את הקלף העליון בסדרה הקלף הגבוה. עקרון משחק הקלף הגבוה מהיד הקצרה עדיין נמשך.

56

במשחק NT אל תשאירו singleton Kאו Q בדומם שהוא לגמרי חשוף להתקפה מצד המגנים. במצבים כאלה: K5 או Q6 עלה עם המכובד וקווה כי המוביל הוביל מ-Q64 או K72 ה-A – לאחר מכן להחזקות הנותרות שלך תהיה סוג של הגנה וכעת זה עניין של שמירה על ידו של היריב מימין מלהוביל (מערב הופך להיות היד הבטוחה).

85

אם יש לך שליטים טובים בין שתי הידיים וסדרה צדדית טובה שיש לבסס אז לעתים קרובות יותר לא תצטרך לסלק את ה-A או ה-K של היריבים בסדרה צדדית זו תחילה, שמור שליטים בשתי הידיים, כך שלא יהיה ניתן לכפות.

86

במצב של איזון (Balancing) אתה יכול "לשאול" מלך. כך, כאשר ההכרזות הולכות:שני פאסים לאחר 1? אתה יכול עכשיו להכריז עם 3 נקודות פחות (דהיינו ה-K). כלומר אתה יכול להצטרף למכרז עם פחות נק' כמו 8/9 ל- overcall בסדרה ובמצב זה 1NT הוא רק 10-14 נק' .

88

אם יש לך כמות עצומה של שליטים ביד אחת אז חפש משחק הפחתת שליטים כדי ליצור לקיחה נוספת, במיוחד אם אינך יכול לעקוף את ה-Q או ה-K בשליט של היריב.

108

עם K54 מול 632 או Q54 מול 632 נסה לסדר להיות השחקן האחרון לשחק ולא השני עם ה-K שלך או ה-Q.  תופעה זו ידועה בשם משחק התחמקות. אתה צריך לתת שההובלה תבוא כל הדרך מסביב -K או ל-Q וכך לתת לזה קצת סיכוי של ביצוע.

114

אם יש בידך A מול K876 ואתה צריך לחתוך בסדרה הזאת, בצע החיתוך שלך בשלב מוקדם,  אתה תמיד תוכל ליהנות מהמלך מאוחר יותר.

137

אל תשאיר K או Q חשופים או על השולחן (זה גס) אם היריבים מובילים בסדרה כנגד חוזה 3NT שלך.
אם בדומם יש לך Q 6 ובידך יש  K32- עלה עם ה-Q של הדומם וקווה כי היריב הוביל מה-A. בדרך זו K3 שלך שנשארו בידך הם עדיין סוג של שמירה, הוא מוגן.

142

אם יש רק דרך אחת לבצע את החוזה הנח כי הקלפים מחולקים לטובתך. אם יש לך K7  מול 32 ואתה צריך לקיחה אחת  מסדרה זו אז הנח כי האס יושב לפני ה-K והעקיפה שלך תצליח.

143

אם אתם מתכוונים לפתוח בחיתוך צולב ולנסות לזכות בכל השליטים שלך בנפרד אולי תבצע 4 חיתוכים בכל יד אז אתה צריך לפדות בתחילה את הזוכים הצדדיים שלך (אסים מלכים). אם לא תעשה זאת "בשעה ה-11" לאחר חיתוך צולב ייתכן שאחד היריבים נפטר מהקלפים בסדרות המלך אייס שלך ויחתוך אותם. זה פחות סביר שיקרה בתחילת משחק היד.

162

אם הכרוז מוביל Q מהדומם ויש לך את ה-K אל תכסה אם יש גם J בדומם. אל תכסה הראשון, כאשר אתה יכול לראות מכובדים רצופים.הסיבה שאתה מכסה מכובד עם מכובד היא לנסות לקדם את הקלף מתחתיו, אבל אתה יכול לראות את המכובד, (J כאן), שאתה מנסה לקדם, עדיין בדומם.

172

במושב השלישי, אם אתה מחזיק KT6 מעל הקלפים הגבוהים – בדומם, אל תשחק באופן אוטומטי את ה-K במושב שלישי שחק את ה-T נסה לשמור על קלף גבוה יותר מהקלף בדומם – שמור על העמדה-הפוזיציה שלך.

172א

אל תכסה את המכובד (במיוחד בסדרת השליט) אם יש בדומם A Doubleton ואתה התחלת עם K54. כל מה שאתה צריך לעשות זה לשחק נמוך במשך שני סיבובים וה-K שלך ינצח.

טיפים בנושא המלך והעקיפות:

23

מחפש Q חסרה ויש לך עקיפה דו-כיוונית, אם ברצונך שהמגן יכסה את המכובד, נסה להוביל המכובד ואם הם לא יכסו כמו מרבית השחקנים, עלה עם האס או ה-K ועקוף בדרך חזרה.

53

לא בטוח לגבי הדרך הנכונה לבצע עקיפה דו-כיוונית עם AJT95 ביד אחת ו- K832 בשנייה. אם ה-J  הוא ביד הסגורה מדוע לא להתחיל עם ה-J-תהיה מופתע כמה שחקנים יכסו (גם אם הדבר לא מומלץ) ואם הם לא כיסו, לאחר מכן הובל את ה-K מהדומם ועקוף בדרך חזרה-זה לא מובטח אך טוב יותר מכלום.

60

לא בטוח לגבי הדרך הנכונה לבצע עקיפה דו-כיוונית, נסה לשחק את ה-J מהיד הסגורה ואולי אחד מהיריבים יכסה אותו, אם הם לא כיסו, שחק את האס או ה-K מהדומם ועקוף בדרך חזרה.

132

עם A54  מול  Q32 הדרך הנכונה לעקיפה היא להוביל את הקלף (מהיד בצד השני) שאתה מנסה לקדם. כאן אתה מנסה לקדם את ה-Q כך הובל את ה-4 לכיוון ה-Q בתקווה שלשחקן הבא יש את ה-K החסר. אל תתחיל על ידי משחק ה-Q מכיוון שאין קילומטראז' מספיק במשחק הזה בכלל.

159

מחפש לקיחות מ-543 מול QJ7, הובל מהיד-543 פעמיים ויש לך סיכוי של 75% של בניית לקיחה אחת בעקיפת ה-A וה-K של היריבים.

166

עם KQT5 מול A632 שחק את ה-K בתחילה ולאחר מכן נמוך לכיוון ה-A ובכל פעם שהסדרה מתחלקת גרוע עם Jack מתחת ל- QT אתה עדיין תהיה מסוגל לעקוף QT שאתה שומר בקפידה.

לקישור לכתבת טבלת העקיפות – לחץ כאן

וטיפים הכוללים ניתוח ידיים: 

7

אתה מגן, כאשר הדומם מחזיק KQT בדומם ואתה מחזיק אס, נסה להתחמק ולעכב הלקיחה כך שלעיתים קרובות יותר יהיה לך נעים להיות מופתע כאשר הכרוז :

א. יאבד כניסה יקרת ערך כדי לחזור ליד לעקוף שוב.

ב. הוא יעקוף כעת עם ה-T בהנחה שהמגן השני מחזיק את האס החסר וכעת שותפך יזכה עם ה-J. אם תעלה מיד עם האס, לכרוז לא תהיה ברירה, אלא אם אתה מתחמק ונותן לו לאבד את האפשרות.

במצבים כאלה:

דומם

KQT
J54 A82 (אתה)
9763

 כעת כאשר הכרוז המחזיק ב-K מחויב להניח שהמגן שבמערב מחזיק את ה-A החסר, זה אפילו יותר מספק אם באפשרותך לעשות זאת עם החזקת  doubleton אס בצורה חלקה מאוד.

57

בדומם יש K432 ולך יש singleton 5, והיריב מצד שמאל מוביל את ה-Q-אל תשחק את ה-K. שחק נמוך ואם תחתוך מספיק פעמים האס ייפול מיד היריב שמימין. בטוח שהיריב לא הוביל מאס כך שאתה יודע שה-A ביד היריב שמימינכם, כך שאין הרבה טעם לשחק ה-K בסיבוב הראשון. כך במצבים כאלה בסופו של דבר תבסס לקיחה:

             K432

QJT76                        AT9

              5

65

כדי ליצור לקיחה ע"י משחק של כיסוי מכובד, השותף יצטרך בדרך כלל שלושה או יותר קלפים בסדרה. אם ידוע שיש לו פחות קלפים עפ"י ההכרזות לעתים נדירות זה משתלם לכסות במיוחד במצב סדרת שליט כמו זו:-

                   Q 7 4 2

A                                                                                                                                           K 8 5

                 J T 9 6 3

כאן זה יהיה זה גורלי להניח את ה-K על ה-Q בדומם ולמחוץ את ה-A singleton של השותף.

78

כאשר הכרוז מוביל קלף נמוך לכיוון KQT בדומם, ואתה יושב אחרי הדומם עם A87 , עכב בסיבוב אחד כאשר ה-K יזכה והכרוז  ינסה שוב לעקוף את שותפך בחיפוש ה-A החסר, וכעת תוכל לקחת עם ה-A ואולי תקדם את ה-J של שותפך כאשר חלוקת הקלפים סביב השולחן תהיה:

             KQT

 J32                                                                                                                                                                A87

            9654

167

הימנע מפתיחת ידיים גרועות של 12/13 נקודות עם הצורה 4-4-4-1 כאשר חלק מהנקודות שלך הן Singleton Q או K כך, עם:

 K

 A Q 7 6

 K J 5 4
 9 5 4 3

פשוט, Pass

168

היריב מוביל כנגד חוזה 3NT ובין ידך לבין הדומם יש לך גם את ה-A וגם את ה-K במצב כזה

                                                             A 5 4

                  Q   הובלה

                                                               K 7

אם אתה צריך לוותר על ההובלה פעמיים, לבסס את הסדרה שלך, אז התחמק לסיבוב אחד, לחתוך את התקשורת בין שני המגנים.

לקישור לכתבה " The King is Dead "  בעיתון " Gettysburg Times " במדור " Goren Bridge " מיום 25.03.1992 – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " How to Corral the King in Bridge " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " When the King Takes the Lead " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " Cover the Queen With a King? Not Necessarily " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " Play Bridge: Switch to the King of Diamonds " – לחץ כאן

חדש! לקישור לניתוח יד " Asking for Specific Kings " – לחץ כאן

חדש! לקישור למסמך " The King Is Dead " – לחץ כאן

ישן! לקישור לכתבה " The King Of Bridge Is Really A Prince " בעיתון " The Tuscaloosa News " מיום 12.09.1979 – לחץ כאן

ולסיום, קצת הומור: הטיפ של הרבי "When the King is singleton, play the Ace ",  כאשר המלך " קינגלטון " (K singleton), שחק את ה-A.

בברכה,

גבי לוי

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה