אתה נמצא כאן: ראשי / סליידר / הערכת היד בסלאמים – כתבה רביעית

הערכת היד בסלאמים – כתבה רביעית

פורסם ביום 13.06.2012

אנו שמחים לפרסם את הכתבה הרביעית  מתוך שבע- בנושא " הערכת היד -בסלאמים " (המקור: mrbridge).

הכרזת Pre-empting על שותפך,  אינה רעיון טוב, כך קפיצה כפולה בסדרה חדשה בתגובה להכרזת הפתיחה של השותף שלך (למשל 4 - 1 או 3 - 1)  אינה משמשת כדי להראות יד חלשה. ההכרזה גבוהה כל כך שזה בעצם מיותר. עם זאת, שימוש נבון מאוד לסוג זה של הכרזה הוא להראות יד עם תמיכה של 4 קלפים בשליט  בסדרה של שותפך, ערכי משחק מלא (12 + HCP) וקוצר (singleton או void) בסדרה זו שהוכרזה. סוג זה של הכרזה נקרא " הכרזת Splinter ".

לכתבה לחץ כאן

HAND EVALUATION 49

Hand Evaluation in Slams
Part 4 of 7
by Bernard Magee

Splinter Bids

Pre-empting your own partner is not a good idea, so a double jump in a new suit in response to your partner's opening bid (e.g. 1 – 4, or 1 – 3) is not used to show a weak hand. The bid is so high that it is basically redundant. However, one very sensible use for this type of bid is to show a hand with four-card support for partner's suit, game-going values (12+ HCP) and shortage (singleton or void) in the bid suit. This type of bid is called a 'Splinter Bid', e.g. responding to 1 with the following East hand:

Make a splinter bid of 4, describing your hand perfectly. It shows:

  • Four-card support for hearts.
  • A singleton or void in diamonds.
  • Enough high-card strength to bid to at least 4 (at least 12 HCP).

Singleton Evaluation

How do you know whether a singleton is good or bad? Opposite an ace or small cards, it should be good news, whilst opposite other high cards, it would be bad news. Imagine each of the side suits below opposite a singleton; how well do they fit?

Spades and hearts are good fits: assuming your partner has plenty of trumps, he will be able to ruff away the losers. However, diamonds and clubs are not so good: they are basically wasted points. Compare clubs to spades: both suits have one loser, but in spades it has used up none of your points, whilst in clubs it has taken up 5 points – in a way those 5 points in clubs are wasted. Comparing hearts to diamonds, both have 4 points, but there is no loser in hearts, whilst there is one in diamonds.

In simpler terms, kings, queens and jacks tend to be wasted opposite a singleton – the fewer the points wasted in the suit, the better your hand fits with the singleton.

By evaluating your holding opposite a singleton, you will be able to bid to good slams and avoid bad ones.

Here are two West hands that opened 1 and have to bid again after the 4 response made by East with Hand A:

2015-11-18_130047

In Layout 4, West is excited. He has the perfect fit for partner: his ace of diamonds means there will be no loser in diamonds, so he should certainly try for slam:

When he hears that partner has all three missing key cards, West can go for the Grand Slam. On this auction East is highly likely to have at least four clubs and thus West can count eleven top tricks (five trumps, the ace of diamonds, the ace of spades, four clubs). Two diamond ruffs will take the total to thirteen. If East had five hearts instead, West could take three diamond ruffs. This hand shows how useful a splinter bid can be in enabling you to envisage how the two hands fit together.

In Layout 5, West is not so happy: with no aces and a bad holding opposite partner's singleton (5 wasted points), there is unlikely to be much chance of a slam, so he should simply go back to his suit. East has nothing more to say and must pass 4 .

 Note that, as usual, the negative response to a bid showing support is to revert back to your suit.

הערת המתרגם: לפירוט הכרזות ה-Splinter בכתבת " קונבנציות – שפת משחק הברידג' " – לחץ כאן

בברכה,

גבי לוי

 

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה