אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / הערכת היד-הכרזת GAMBLING 3NT – כתבה חמישית (אנגלית) מאת גבי לוי

הערכת היד-הכרזת GAMBLING 3NT – כתבה חמישית (אנגלית) מאת גבי לוי

פורסם בתאריך 09.02.2012.

אנו שמחים לפרסם את הכתבה החמישית והאחרונה  בנושא " הערכת היד – הכרזת "  - 3NT Gambling (המקור: mrbridge).

זוהי אותה חשיבה העומדת מאחורי הרעיון של פתיחת 3NT Gambling . הפתיחה מראה סדרת minor  מוצקה של 7 קלפים,  מצביעה על כך שאם השותף יכול לעצור את הסדרות האחרות, אז 3NT צפוי להיות החוזה הטוב ביותר, אחרת אתה צריך לשחק את סדרת ה-minor הארוכה.

הכתבה היא בשפת המקור=אנגלית. בהמשך אעלה את התרגום בעברית וכתבות נוספות.

הערת המתרגם: לפירוט הכרזות 3NT Gambling ראה כתבת " פתיחות, פתיחות חזקות ופתיחות מיוחדות במשחק הברידג'  " בקישור

לקריאת הכתבה לחצו  כאן

HAND EVALUATION 31

Minor-Suit Bidding
Part 5 of 5
by Bernard Magee


THE GAMBLING 3NT

It is this same reasoning that is behind the idea of the Gambling 3NT opening. The opening shows a solid seven-card minor and suggests that, if partner can stop the other suits, then 3NT is likely to be the best contract, otherwise you should play in the long minor.

 

 

West has a perfect hand for a 3NT opening. It's a perfect descriptive bid: seven running diamond tricks and nothing else. The responding hand then tries to judge whether 3NT is sensible. With this East hand you would be confident of 3NT making and so would pass: your partner has promised seven tricks from his minor and you have stops in each suit and two certain tricks.

Let's consider two more examples:

 In Layout 11, East lacks a heart stop – 3NT will be defeated on a heart lead. So, rather than passing 3NT, East should bid 4 , which asks opener to show his minor (passing with clubs or bidding 4). Since he has the ace and king of clubs, East knows that West holds diamonds, but also knows that a 4 response has a different meaning, as shown below.

The Gambling 3NT is a relatively rare opening bid, but it is important to know the responses to it:

Since 3NT shows a seven-playing trick hand (seven running tricks) it is important to have a strong response available to try for slams and that bid is 4: it asks partner to show a singleton if he has one. In response, 4NT says: 'I have no singleton', and 4 and 4 show a singleton in the bid suit. To show a singleton in 'the other minor', you bid your long suit; this is to avoid going too high.

These responses might seem a little complicated for something that will come up so rarely and I am inclined to agree with you! On the other hand, although for most of your bridge-playing life all you will need to know is what the 3NT opening actually shows, knowing the full scheme of responses will be invaluable on the odd occasion when something clever is called for. You will see that there is an example of such an occurrence in the quiz at the end of this chapter.

You will have noticed that if you have a long running minor you do not need 25 HCP to make 3NT; 21 HCP sufficed on Layout 10.

Here is another example:

West has a wonderful hand with seven diamond tricks – it looks very similar to a gambling 3NT opening, but it is too strong. However, the high-card-point strength is not quite enough to warrant a strong 2 opening, so you should settle for a 1 opening. Over you partner's 1 response what should you bid?

The answer will surprise you, since I have repeatedly emphasised that you should not jump to 3NT early in an auction, but bidding 3NT here gives a perfect description of your hand. Remember that a jump to 3NT does not appear in our scheme of no-trump rebids: with 18-19 points you would rebid 2NT, so in essence 3NT is an 'impossible' bid! However, a bid that wastes so much of the auction must show a precise type of hand to make it worthwhile; here it says: 'I have a long solid diamond suit and I think that 3NT will make.' Basically the bid shows a hand similar to a gambling 3NT opening, but a bit stronger.

As you can see, with every suit stopped 3NT is very likely to make. There is no doubt that you might be defeated, but there is also no doubt that 3NT is the best contract. In diamonds there are at least three losers, so game is out of range, as is so often the case.

CONCLUSION

An auction with a minor-suit fit is always a little more difficult than any other, because you still have to decide whether you want to play in the suit. Try always to have the option of 3NT in mind, but do not take this idea too far: if you have a distributional hand with a good minor-suit fit, you can use the Losing Trick Count to take you to games and slams.


אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה