אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / הערכת היד – ניסיון להגיע להכרזת משחק מלא

הערכת היד – ניסיון להגיע להכרזת משחק מלא

פורסם בתאריך 21/02/2012.

אנו שמחים לפרסם את הכתבה הראשונה (מתוך 6)  בנושא " הערכת היד – ניסיון להגיע להכרזת משחק מלא - (המקור: mrbridge).

בעבר, הציג המחבר את הניסיון להגיע למשחק 3NT אחרי שהוכרזה כבר סדרת minor ונמתכה, במקרה זה לערכים של משחק מלא לא היו ספקות, אבל לדוגמאות היו. כעת המחבר רוצה להציג את הניסיון למשחק מלא אחרי שסדרת Major כבר הוכרזה ונתמכה. הפעם, מכיוון שהיא סדרת Major, אנחנו יכולים להיות די בטוחים שאנחנו רוצים למשחק מלא ב-Major, אבל אנו לא כל כך בטוחים אם יש לנו את הערכים של משחק מלא, סוג זה של ניסיון למשחק משמש אחרי שהיתה תמיכה בגובה 2 ב-Major.

הכתבה היא בשפת המקור=אנגלית. בהמשך אעלה את התרגום בעברית וכתבות נוספות.

לקריאת הכתבה לחצו כאן

 

HAND EVALUATION 33

Game Tries
Part 1 of 6
by Bernard Magee

 Previously, I introduced a game try for 3NT after a minor had been bid and supported; in that case the values for game were not in doubt, but the denomination was. Now I want to introduce a game try after a major has been bid and supported. This time, because it is a major suit, we can be pretty sure that we want to play in the major, but are not so sure of whether we have the values for game; this sort of game try is used after a major has been supported at the two level.

 

 

The two West hands above are partnering the same East hand; they are identical, except that their red suits are switched. This makes a lot of difference when the hands are put together with the East hand: in Layout 1, West fits beautifully and should take ten tricks in spades, but in Layout 2, West would be making nine tricks at best.

How can you tell the difference between such hands? You cannot always do it, but there are opportunities when, rather than just inviting game, you can describe your hand a little further. When the supporting hand is minimum and so raises just to the two level, there is enough room to explore below game.

So both auctions would start 1 - 2. In LTC terms, both West hands are worth the same: 6 losers. Is there any point in bidding on, since one better than minimum would suggest bidding just 3? If there is a little more potential in the hand, then you should certainly explore. Here you have an extra trump, a working jack and a very strong trump suit. All these factors should make you think that there is at least a chance of game.

The natural thing to do with the West hands is to invite game by bidding
3, but that is not very descriptive and would mean that you would finish in the same contract whichever hand you held. Better would be to bid something else more descriptive to help partner judge whether game might be on.

Having found a major-suit fit already (spades), why would you need to bid a new suit? The answer, of course, is that you don't; generally, when you have found a fit in a major suit, you agree to play with that suit as trumps. Therefore you can use a bid of a new suit to help you find the best level at which to play in spades.

We are going to use a new suit as a 'game try' and the most useful form of game try is called a 'Help-suit Game Try'. This is exactly what it sounds like: you bid a new suit (ideally of three cards or longer) in which you need help from partner – basically a suit in which you have at least two losers, preferably more, with at most one high card. So, in the following layouts, West would choose A-7-6 rather than K-J-5.

In Layout 1, West would bid 3 (after 1 - 2). This asks partner the question: 'Can you help me get rid of my heart losers? If you can, then I think we should be able to make game.' East would respond by saying: 'Yes, I can; I can ruff them,' and thus he would rebid 4 - accepting the game try.

However, in Layout 2, West would bid 3, this time asking: 'Can you help me get rid of my diamond losers? If you can, then I think we should be able to make game.' And East would respond, 'It does not look good; I have a very weak diamond suit with a lot of losers too, so I can't help you.' Hence East would rebid just 3. By using the game-tries, the two hands have been able to bid to a different level, having a more in-depth discussion.

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה