אתה נמצא כאן: ראשי / הטור של גבי לוי / "הערכת היד – ספירת לקיחות מפסידות" – כתבה ראשונה (אנגלית) מאת גבי לוי

"הערכת היד – ספירת לקיחות מפסידות" – כתבה ראשונה (אנגלית) מאת גבי לוי

פורסם בתאריך 13/09/2011.

אנו שמחים לפרסם את הכתבה הראשונה (מתוך 2) בנושא "הערכת היד – ספירת לקיחות מפסידות" (המקור: mrbridge).

הכתבה הראשונה עוסקת בנושא " (Losing Trick Count (LTC ".

זוהי שיטה של הערכת יד המעריכה את פוטנציאל הזכייה בלקיחות של שתי הידיים יחד בחוזה בסדרה. השימוש הטוב ביותר בה הינו רק כאשר אתה והשותף שלך מצאתם התאמה בסדרה שבו אתם רוצים לשחק בתור שליט - אתה צריך לפחות שמונה שליטים בין שתי הידיים. בדרך כלל התאמה זאת תהיה ב-Major.

הכתבה היא בשפת המקור=אנגלית. בהמשך אעלה את התרגום בעברית וכתבות נוספות.

לקריאת הכתבה לחצו כאן

הכתבה המלאה:

This is a method of hand-evaluation that assesses the trick-taking potential of two hands combined in a suit contract. It is best used only when you and your partner have found a fit in a suit in which you would like to play as trumps – you should have at least eight trumps between the two hands. Usually this fit will be in a major, because on many occasions when we have a fit in a minor suit we prefer to play in a no-trump contract. However, if you are sure you want to play in a minor suit, you can use the Losing Trick Count (LTC) then too.

You might think that you do not need another method of evaluation. Maybe that is true, but surely the more methods you have available, the better the judgement of a hand you can make.

The Losing Trick Count should not be used by itself, but in conjunction with the standard point-count system (Milton Work Count). If used sensibly, the LTC is an invaluable tool for the aspiring bridge player. In its basic form, the LTC works like this:

Once a fit has been found, you must:

  1. Count your losers;
  2. Add your partner's losers;
  3. Subtract the total from 18.

The result will give you the level at which you can expect to play with the fit suit as trumps.

Let's start by learning to count our losers. There are four basic rules, the first three being:

  1. Only the first three cards in any suit can be losers.
  2. Only the ace, king and queen are winners.
  3. 'Droppable' honours' count as losers (i.e. a singleton king or a doubleton queen).

Here are some examples. Note that counting losers is the very essence of the LTC, so go over the examples and make sure you follow the reasoning.

This hand looks easy: surely there are 13 losers! No, not in our system: remember, only the first three cards of any suit count. So here you have 3 losers in spades, 2 in hearts, and only 3 in diamonds and 3 in clubs – the fourth card in each of the last two suits does not count as a loser. Thus the total number of losers is 11.

Adding a few high cards will obviously change things, but remember we only count the first three cards in any suit. In spades we have 1 loser (ace and king count as winners). In hearts we have 3 losers (the jack is not a winner). In diamonds, remember that the four does not count (the fourth card in the suit), so there is just 1 loser (king and queen count as winners), and 3 losers in clubs. Total = 8 losers.

Altering the shape slightly will also change things. Neither the spade three nor the four and three of diamonds will count, because they are in long suits. Counting only the first three cards in each suit, we have 1 loser in spades, 1 in hearts (the queen will fall under a higher honour and so counts as a loser – see Rule 3 on page 41), 1 in diamonds and 3 in clubs. Total = 6 losers.

Altering the shape slightly will also change things. Neither the spade three nor the four and three of diamonds will count, because they are in long suits. Counting only the first three cards in each suit, we have 1 loser in spades, 1 in hearts (the queen will fall under a higher honour and so counts as a loser – see Rule 3 on page 41), 1 in diamonds and 3 in clubs. Total = 6 losers.

This hand is a little bit stronger in terms of high-card points! However, it has the same number of losers, 4 – one in each suit.

These last two hands demonstrate the two important factors determining the number of losers in a hand: points and shape. The more unbalanced a hand, the smaller the number of losers; and the more points in a hand, the smaller the number of losers.

Although the 28-point hand appears a lot stronger for a no-trump contract, for a suit contract (say, spades) Hands D and E are of similar strength. Remember: we only count losers when we have a fit, so our partner, with spades too, might be able to ruff some diamonds and establish that suit making Hand D, with its 12-count, worth eight or nine tricks – perhaps even more than the obvious eight top tricks of Hand E with its 28 HCP.

This is the power of the Losing Trick Count: it is able to evaluate the long suits, the shortages and the high-card points, and give you one simple answer. We will see how to use it as we go on.


אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה