אתה נמצא כאן: ראשי / הטור של גבי לוי / "הערכת היד – ספירת לקיחות מפסידות – צעד נוסף קדימה" – כתבה שנייה (אנגלית) מאת גבי לוי

"הערכת היד – ספירת לקיחות מפסידות – צעד נוסף קדימה" – כתבה שנייה (אנגלית) מאת גבי לוי

פורסם בתאריך 09/12/2011.

אנו שמחים לפרסם את הכתבה השנייה (מתוך 6)  דוגמאות נוספות בנושא " הערכת היד – ספירת לקיחות מפסידות – צעד נוסף קדימה"  -  "The Losing Trick Count A Step Further " (המקור: mrbridge).

הכתבה היא בשפת המקור=אנגלית. בהמשך אעלה את התרגום בעברית וכתבות נוספות.

לקריאת הכתבה לחצו  כאן

הכתבה המלאה:

West opens 1 and, over East's 1 response, he raises to 2. He has a minimum hand with 7 losers and two doubletons; he does have two aces, but he has bid his hand enough. East has a very different hand: on first appraisal he has 8½ losers, but that can change a lot during the auction. First of all, the queen of hearts has been bolstered by West's suit and so should count its full strength; that takes us to 8 losers. Then there are the extra trumps: East's six spades should be very valuable, and as each extra trump is worth taking half a loser off, that takes him to 7 losers. Re-evaluating a hand by 1½ losers is a bold step, so East should check its other aspects. Is there an ace? Yes. Is the hand balanced? No, it contains a singleton. Everything seems to point to being bold, so, with '7 losers' in mind, East should leap to game.

4 is clearly an excellent game. With only one likely trump loser because of East's additional trump length and with the hearts fitting so neatly, you might even make an overtrick.

These are the types of hands where players using the Losing Trick Count can easily go overboard – hands with too many doubletons. The LTC is brilliant at evaluating distributional hands, but is a little less accurate the more balanced the hand gets, hence my suggestion of being wary of hands with two doubletons.

?East's hand has 8½ losers. Should he bid 2 or 3

With only 7 HCP, he is not particularly strong; the two doubletons should persuade him to stay low and bid just 2. West has a dilemma too: he has 6 losers and an extra trump, so is there a chance for game? Once again the two doubletons should persuade him to be wary and settle for 2 as the final contract. If North has the ace of clubs, eight tricks will be the limit of the hand.

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה