אתה נמצא כאן: ראשי / הטור של גבי לוי / "הערכת היד – תגובה בידיים מאוזנות" – כתבה שנייה (אנגלית) מאת גבי לוי

"הערכת היד – תגובה בידיים מאוזנות" – כתבה שנייה (אנגלית) מאת גבי לוי

פורסם בתאריך 16/08/2011.

אנו שמחים לפרסם את הכתבה השנייה (מתוך 4) בנושא "הערכת היד – תגובה עם ידיים מאוזנות" (המקור: mrbridge).

הכתבה השנייה עוסקת בנושא "התגובה בידיים חלשות עם חמישייה בסדרה".

זה לא נעים שצריך להסתיר סדרה ארוכה בגלל שידך חלשה מאוד, אבל כל עוד שאתה מתחיל בהצגת חולשת ידך, אתה יכול לפעמים להראות את הסדרה שלך מאוחר יותר.

הכתבה היא בשפת המקור=אנגלית. בהמשך אעלה את התרגום בעברית וכתבות נוספות.

לקריאת הכתבה לחצו כאן

הכתבה המלאה:

HAND EVALUATION 8

Responding with Balanced Hands
Part 2 of 4
by Bernard Magee

WEAK HANDS WITH LONG SUITS

It is not pleasant to have to hide a long suit because you are very weak, but as long as you show your weakness to start with, you can sometimes show your suit later on.

West is much too weak to respond 2 and, if he does, he will end up in 3NT eventually. Instead, West should start with a 1NT bid. Then, when East raises to 2NT inviting game with his 17 HCP, West can show his clubs. 3 shows a specific type of hand: long clubs but not enough strength to show them at the two level. Without a good fit for the suit, East does best to pass leaving West in the best contract, 3 . 3NT would be hopeless, with no chance of making any club tricks other than the ace.

You will not always get the chance to show your long suit, but by responding 1NT and limiting your hand, you give yourself a better chance to keep control of the auction.

RAISING WITH THREE-CARD SUPPORT

Let us look at one more hand responding to a 1 opening:

Again, you are too weak to bid a new suit at the two level, but on this hand you do have a modicum of spade support, so you could show it by bidding 2. This is not ideal, because it would normally promise four-card support. However, surely a 1NT response is a bit of lie too, for you don't really have a balanced hand. What you have to decide is which is the 'better lie'!

I hope you would agree that the hand looks more suited to playing in spades than in no-trumps; your partner will often have five spades, but, even when he has just four, the contract could play well as you will be able to ruff clubs with your short trumps.

You must never raise higher than the two level with three-card support, but a raise to the two level should certainly be allowed and you should get into the habit of doing it.

When you are not able to respond in a new suit at the one level, then with three-card support, a singleton and 6-9 points, raise your partner's major.

Putting Hand F (see last week) and Hand E (see 2 weeks ago) together, as above, you can see that 2 is by far the best contract, as clubs are wide open in no-trumps. Note that had you responded 1NT on Hand F, Hand E would have passed because you might have had no spades at all.

 

Many players will raise to 2 with a weak hand, three-card support and a weak doubleton. This can work well also, keeping the opposition out of the auction and very often finding the best denomination. Assess your hand: if you think spades are the most likely contract, raise – but if you think that no-trumps are more likely, then respond 1NT.

 

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה