אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / התאמה וחוסר התאמה בסדרות במשחק הברידג'

התאמה וחוסר התאמה בסדרות במשחק הברידג'

פורסם ביום 08.06.2012; עודכן ביום 30.01.2017

מהות העדכון: נוספן קישורים לכתבות ולשיעורים ב-youtube

והפעם, התאמה וחוסר התאמה בסדרות במשחק הברידג'

הגדרת חוסר התאמה – Misfit עפ"י bridgehands: " מצב שבו הידיים של השותפות אינן מתאימות זו לזו ".

ההגדרה עפ"י "bridgeworld" : " זוג ידיים של השותפות, כל אחת עם תמיכה דלה  בסדרות הארוכות של הצד השני: אין שילוב של 8 קלפים בשליט או החזקה גדולה יותר בשליט למרות החלוקות  המוטות".

ועפ"י bridgeguys: " מונח המשמש לתיאור מצב שבו שתי ידיים זו מול זו בכל חלוקה נתונה אינן מאוזנות, שכל אחת מהן כוללת שתי סדרות ארוכות וקוצר קיצוני או void בסדרות השלישית והרביעית שלהן, ובהמשך, כאשר אורכים אלו ייפגשו עם קוצר ביד השותף  והסדרות הקצרות בהתאמה ייפגשו עם האורכים ביד ממול. חוסר התאמה הוא המקום שבו אפילו התאמה 4-4 או יותר בשליט  לא תימצא בסט של 26 קלפים ".

טיפ מספר 23 מכתבת " 65 טיפים נוספים לשיפור משחק הברידג' " קובע: " בהכרזה תחרותית הראה התאמה באופן מיידי ".

הביאור: הידיעה שקיימת ביד שותפך התאמה בסדרתך, משנה את תמונת ידך ומאפשרת לעתים להוסיף נקודות חלוקה ולהכריז גבוה. לעתים קרובות זאת הסיבה שאתה עושה overcall, רק כדי לגלות אם לשותפך יש תמיכה עבורך. אם יש לו, אתה יכול להתרגש ולהכריז גבוה, אם אין לו, אתה יכול "לחזור למחבוא". כדי להיות מסוגל להציע משחקים חלקיים, או למצוא הקרבות אגרסיביות, אתה צריך שותף שמוכן להראות תמיכה ככל שהוא יכול. זכור כי זה לא כל כך הכוח של ידך שחשוב, אלא הקלפים בסדרה של שותפך, ובמקצת החלוקה .

לקישור לטיפ מספר 23- לחץ כאן

שים לב, טיפ מספר 2 קובע כי: " תמיד חשוב להכריז סדרת ה- Spades אם אפשרי " כי כאשר חלוקת הנק' שווה, יזכה מכריז ה- Spades ב"קרב" ההכרזה. ליריבים תיווצר בעיה כאשר שותפו של מכריז ה-Overcall בסדרה יעלה ל-2, ובכך יפריע ליריבים בהכרזה. בנוסף, התאמה ב-Spades מאפשרת הכרזה באותו גובה של משחק היריבים ".

בין הטכניקות למציאת התאמה: טיפ מספר 4 קובע כי: " הכרזת Take-out double מראה קוצר בסדרת היריבים ".  ההכרזה, שמשמעותה קוצר בסדרת היריבים ותמיכה בכל הסדרות שלא הוכרזו, מאפשרת לשותפות להגיע להתאמה הטובה ביותר, במיוחד כאשר יד חזקה חסרה סדרת חמישה קלפים. שותפו של מכריז ה-Double מתבקש לתאר את ידו.

וגם, טיפ מספר 17 קובע כי: "השתמש בשיטות הרגילות שלך גם בתגובה ל-1NT Overcall ". התעלם מפתיחת היריב והשתמש ב-Stayman או ב-Transfer גם ל-1NT Overcall של שותפך מאותן סיבות של התגובה לפתיחת 1NT: גמישות ומציאת התאמה של 4-4 ב-Major, תוך הסתרת קלפי היד החזקה.

וטיפ מספר 19 קובע כי: " ה-Overcall של שותפך יכול להיות חלש, ולכן היזהר כאשר תגיב. חשוב להיכנס למכרז עם יד של חמישייה טובה, זה מאפשר הובלה טובה, מאפשר למצוא התאמה טובה או אולי הקרבה,  ומאפשר לך להתחרות באופן מלא בכל יד. נסה לא להעניש את שותפך בהכרזת Overcall אגרסיבית.

הערת המתרגם: אם אין התאמה, שים לב לטיפ 13: "הפעל את הבלמים" ואל תעלה בגובה ההכרזה כאשר אין לשותפות התאמה בסדרה. לנוכח הקשיים הכרוכים במשחק של ידיים במצב של חוסר התאמה, התוצאה הסופית עלולה להסתיים לפחות בנפילה אחת למטה.

הביאור: בכל פעם שאתה חושב שלצד שלך אין התאמה של 8 קלפים בסדרה כלשהי, אל תעלה בגובה ההכרזה. לעתים קרובות אם תעצור בגובה 2, תצליח לקבל ניקוד חיובי, לעומת שאר הזוגות שיכריזו 3NT ויפלו בלקיחה או שתיים.
לכן, במקרים של קושי לנוכח חוסר התאמה, העלול לעלות בלקיחה, משתלם להפחית נקודה או שתיים מהערכת ידך.

לקישור לטיפ מספר 13 – לחץ כאן

טיפ מספר 16 קובע כי: " שמור את הכרזות התגובה שלך בגובה 2 רק כאשר בידך כח ". מערכות ההכרזה בנויות היטב מסיבה טובה: כך בין ידי השותפות ניתן להעריך במדויק את גובה החוזה אשר אתה אמור להיות לשחק, וכן אלו שיהיה עליך לבחור. תגובה בגובה 2 לפתיחה בגובה 1 צריכה להראות יד של לפחות 10 נקודות, שמעל טווח הכרזת 1NT של 6-9 נק'. הסיבה לדרישת הכח: לדוגמא אם שותפך פתח במינימום של 12 נק', ואין ביניכם התאמה, ככל הנראה תאלצו לא להפסיק להכריז ולשחק בחוזה די גבוה של 2NT. אם הכרזת בגובה 2 עם 8 נק', לא יספיקו 20 נק' לבצע 8 לקיחות.

ולעומת זאת, טיפ מספר 24 קובע: " הכרז לגובה של ההתאמה שלך במהירות עם ידיים חלשות 

הביאור: כאשר יש לך רמת התאמה גדולה בשליט, תוכל לבצע לעתים קרובות הרבה יותר לקיחות מהצפוי. הסיבה לכך היא, כל עוד בשתי הידיים יש חלוקה טובה,  תוכל להשתמש בעודף השליטים בכל אחת מהידיים לבצע חיתוכים בשתיהן.

 הביטוי "רמת ההתאמה שלך" מתייחס למספר הכולל של קלפים בין שתי הידיים בסדרה שלך, אם, למשל, לשניכם יש סדרת חמישה קלפים, ואז ההתאמה שלכם עשרה קלפים ואתה צריך להכריז לביצוע עשר לקיחות - הכרז לגובה ארבע.

שוב, הסיבה להכרזה המהירה הוא למנוע מהיריבים אפשרות לקיים דיון מדויק ולכן למנוע מהם למצוא את החוזה האופטימאלי שלהם.

טיפ מספר 22 קובע : " העלה באופן מיידי אם בידך החלשה תמיכה של 4 קלפים בסדרת ה-Major בה פתח שותפך. ההעלאה המיידית בסדרת השותף חשובה משתי סיבות: 1. ניתן לתת תיאור מדויק של ידך לשותפך (הכרזת limit bid); 2. על ידי העלאת גובה ההכרזה במהירות, באפשרותך להקשות יותר על היריבים להיכנס לתהליך ההכרזה. ההתאמה חשובה יותר מלהראות חמישייה בסדרה אחרת, שכן כבר מצאתם התאמה טובה בסדרת Major.

אחרי הכל הסיבה העיקרית להכרזה בסדרות הינה למצוא התאמה הטובה ביותר. במקום להראות סדרות נוספות הראה את הכח שבידך. הערה: יד חלשה, עד 11 נק'  שלא בטוח שתספיק למשחק מלא. אם בידך +12 נק', קך את הזמן שלך והצג את כח ידך.

מקור:MrBridge -B. Magee

חוסר ההתאמה של היריבים מסייע לצד שלך בהכרזת ReDouble: אם למשיב +10 נק' , קוצר בסדרת הפותח, ולפחות 2 מתוך 3 הסדרות האחרות. זה אומר שלמתנגדים אין נק' ואין התאמה. הם צפויים להיכשל בכל חוזה. כשהם מחוייבים לחוזה בגובה 2 ההענשה נעשית כדאית מאוד

השחקנים המנוסים ביותר משתמשים ב-re-double כאשר יש להם 10 נקודות קלפים גבוהים (HCP) והם מוכנים להגן. במילים אחרות, הם משתמשים ב-redouble כאשר אין להם התאמה בסדרתו של השותף (2). השותף יכול אז לעבור (pass) בשלום בסיבוב הבא במקרה שה-redoubler רוצה להכפיל כל מה שיכריזו היריבים . זהו מושג חשוב ביותר בשימוש ב-re-double.

עם +10 נק' והתאמה של 3 או 4 קלפים בסדרת השותף, לאחר הכרזת re-double של היריב, ניתן להשתמש בקונבנציית Jordan 2NT

זכור! בכל מצב בו יש חוסר התאמה עם השותף (השותף הכריז NT או Redouble או הכפיל כעונש חוזה של היריב), יש לשקול להכריז Double מעניש על הכרזת היריב. אפילו אם הנקודות אצלנו, ייתכן שהיד טובה יותר למשחק בהגנה. כמו כן Double נועד להפוך את משחק  ההגנה למשתלם. חוזה מוכפל אשר ייפול מספר פעמים יכול להעניק לנו יותר נק' מאשר משחק מלא.

לקישור לכתבת " ReDouble " – לחץ כאן

טיפ מספר 5 למתחילים קובע כי : " המטרה, למצוא התאמה-מינימום 4-3 על מנת להשיג רוב של 7 קלפים בסדרה. ההתאמה האידיאלית הינה 4-4 או טוב יותר להביא את הסכום ל-Magic Eight, שניתן להשיג ע"י 5-3 או 6-2 או 7-1 או קלפים נוספים בסדרה. יש צורך לזהות התאמות אלה במיוחד ב-Major אחרת התאמות רבות של 5-3 ו- 6-2 ילכו לאיבוד. כאשר השותף מכריז 2 סדרות, הסדרה הראשונה של השותף סביר שתהיה של 5 קלפים (אלא אם כן ידו היתה במקור 4441) אז אם יש לך תמיכה של 3 קלפים בסדרה הראשונה של שותפך וגילית התאמה 5-3 –תמוך בשותפך כעת.

ברגע שהשותף חוזר על סדרתו סביר שהוא מראה שישייה, אלא אם כן הוא לא יוכל לבצע הכרזה שונה, כעת עם תמיכת 2 קלפים מתגלית ההתאמה ל 6-2, כך תמוך במהירות בסדרת שותפך. אם שותפך הכריז הכרזת מנע (pre-(empts וידוע שהוא מחזיק 7 קלפים, אם יש לך יד טובה בשאר הסדרות אבל singleton בסדרת השותף, עדיין ה-Magic Eight קיים, אז העלה ב-Major בהקדם האפשרי ".

וטיפ מספר 99 קובע כי: " נקודות קוצר נספרות רק אם יש לך תמיכה של ארבעה קלפים והתאמה בסדרה של שותפך . זה יכול להיות כתגובה ישירה או rebid של הפותח לאחר שהשותף הראה סדרה שבה יש לו תמיכה. עכשיו הפותח יכול להעריך מחדש את ידו ולהוסיף נקודות נוספות עבור voids; singletons; doubletons " .

טיפ מספר 103 קובע כי: " אם אתה יודע שיש לך התאמה של תשעה קלפי שליט הוסף נקודה אחת נוספת לידך בלי קשר. שדרג אותה,  אם שותפך יעלה את ההכרזה שלך לגובה שלוש ואתה התחלת עם 5 כאשר הבטחת רק 4 ואז אתה יודע שיש התאמה של תשעה קלפים או אם אתה משחק  Five cards Majors ואתה התחלת עם שישה, שוב אתה יודע כעת שנמצאה כעת התאמה של 9 קלפים ".ובע כי: " אל תכריז סדרה חדשה כאשר יש לך התאמה בסדרת Major והכרזה מושלמת של limit bid זמינה ".

וטיפ מספר 122 קובע כי: " אל תכריז סדרה חדשה כאשר יש לך התאמה בסדרת Major והכרזה מושלמת של limit bid זמינה ".

טיפ מספר 128 קובע כי: " בכל סימן של אי התאמה עזוב את המכרז בהקדם האפשרי.
סימנים של אי התאמה: -
1. שותפך מכריז סדרה ויש לך Singleton בסדרה הזאת.
2. היריבים הכריזו סדרה ובידך יש את הסדרה.

ובין הטכניקות למציאת התאמה: טיפ מספר 4 למשתפרים קובע כי: " מטרת השימוש ב-Stayman הינה לחיפוש התאמה 4-4 כך שאם בידך סדרת Major טובה של 5 קלפים, או שתכריז weakly בגובה 2, או השתמש ב-transfer, או הכרז בחוזקה בגובה 3, אבל אל תשתמש בזהירות יתר  ב-Stayman כאשר יש לך 5 קלפים.  הסיבה לכך היא שאם יש לך חמישה אתה צריך עכשיו רק תמיכה של שלושה קלפים משותפך ולא ארבעה!! ".

וטיפ מספר 9 קובע כי : " קונבנציית Stayman משמשת בעיקר כדי לנסות ולמצוא התאמה של 4-4. אם יש לך חמישייה, או שתכריז אותה באופן טבעי או עם transfer ".

טיפ מספר 47 קובע כי: " אם יש לך מספיק מזל להחזיק בשתי סדרות והיריבים מצאו התאמה, אז הצג את סדרתך האחרת ואז ייתכן שגם לצד שלכם תמצא התאמה ואתה תוכל להכריז מעליהם ( outbid) במיוחד אם סדרה זו היא ♠ " .

וגם, טיפ מספר 104 קובע  כי: " השתמש בחוק  סך כל הלקיחות לשבש את הכרזות היריבים בכל פעם שהשותף מכריז overcall. לא משנה כמה נקודות בידך.

אם יש לך תמיכה 3 קלפים עכשיו יודע שמובטחים לכם 8 שליטים בינך לבין שותפך כך העלה את גובה ההתאמה והכרז 2 בסדרת ה- overcaller.

אם יש לך תמיכה 4 קלפים עכשיו יודע שמובטחים לכם 9 שליטים בינך לבין שותפך כך העלה את גובה ההתאמה והכרז 3 בסדרת ה- overcaller

אם יש לך תמיכה 5 קלפים עכשיו יודע שמובטחים לכם 10 שליטים בינך לבין שותפך כך העלה את גובה ההתאמה והכרז 4 בסדרת ה- overcaller. (עם התאמה טובה ויד טובה ראה את טיפ 104 לשחקנים מתקדמים) ".

וטיפ 115 קובע כי: " עם 18/19 נקודות חזקות מאוד בידיים של 4441 הכרז לאט אחרת לא תמצא את ההתאמה הנכונה. אתה עשוי אפילו למצוא התאמה בסדרה השלישית שלך אם אתה תכריז אותה ".

טיפ מספר 116 קובע כי: " עם ידיים של חוסר התאמה- Misfitting  הכרז לאט ותן ליריבים להצטרף. אולי הם יהיו מצדם הלא נכון של ידי ה- misfitting ויכשלו במקום שאתה ושותפך תכשלו ".

טיפ מספר 39 למתקדמים קובע כי: " אם היריבים מצאו התאמה בגובה 2 ודא שתאזן מאחר ואינך יכול להרשות להם לעשות +110 ".

טיפ מספר 93 למתקדמים קובע כי : " אם כיד שעברה Pass-אתה קופץ בסדרה חדשה זה אומר שיש לי התאמה בסדרה שלך ויד סבירה למדי  שכמעט  פתחה בסיבוב הראשון ".

חדש! טיפ מספר 155 למתקדמים קובע כי : " אם מצד אחד קיימת התאמה 4-4 זמינה וגם התאמה זמינה 5-4 שחק בהתאמה 4-4 ולאחר מכן, לאחר שמשכת שליטים, אתה תהיה מסוגל לקבל השלכה-discard מהסדרה של חמשת הקלפים, ולעשות יותר לקיחות. אם אתה משחק בהתאמה 5-4 לא יהיו השלכות שימושיות לאחר מכן ".

מקור: H. Schogger

לדוגמא" Argentinean bidding problem " באתר bridgevaria – לחץ כאן

לדוגמאות " ?What is your bid " – לחץ כאן וכאן

ולכתבה " balancing " באתר acbl – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Hand Evaluation – Misfit Auctions " – לחץ כאן

חדש! לקישור לשיעור " BridgeHands Social Lesson 8 – Standard American, Responder 10+ points & No Fit " – לחץ כאן

חדש! לקישור לשיעור " BridgeHands Social Lesson 9 (Contract Bridge) – Responder With Long Minor Suit & No Fit " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " Stay low on a misfit " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " Misfits: Bidding a powerhouse hand into a loser " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " Horrible misfit " בפורום BBO – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " ?How many 12 card fits can get lost in one hand " – לחץ כאן

ישן! לקישור לכתבה " Misfit Hand Causes Silly Bid " מיום 14.07.1957 בעיתון " The Miami News "- לחץ כאן

ישן! לקישור לכתבה " The Bridge Table .Misfit Hands Suggest Bidding At Low " בעיתון " Toledo Blade " מיום 27.06.1971 – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " Fits and Misfits " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " ?How to bid this strong misfit " בפורום BBO – לחץ כאן

חדש! לקישור לניתוח יד " Misfit with Partner " – לחץ כאן

חדש! לקישור לניתוח יד " Looking For a Golden Fit " – לחץ כאן

חדש! לקישור לשיעור " Fits and misfits " ב-youtube – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה "Bidding with a fit " – לחץ כאן

בברכה,

גבי לוי

 

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה