אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / 57 הטיפים של Andrew Michael Robson

57 הטיפים של Andrew Michael Robson

פורסם ביום 23.01.2013; עודכן ביום 31.05.2017

וכעת, כתבה חדשה " 57 הטיפים של Andrew Michael Robson "

Andrew מחבר הטיפים, יליד שנת 1964, הינו שחקן ברידג', כותב ובעל טורי ברידג' בעיתונים  "The Times ו- " The Sunday Times " ואלוף ברידג' עולמי בתחרות ברידג' לצעירים בשנת 1989, אלוף אירופה בשנת 1991 וסגן אלוף העולם בשנת 2004.

לקישור לכתבת הטיפים בעברית – לחץ כאן

הערת העורך: מומלץ לבחון את הטיפ גם בהקשר של ניתוח היד ( באמצעות " לחץ כאן " )

לחץ כאן

The tip

 'מס

1

With trump length, lead length

1

2

Lead from shortage when holding the ace of trumps

2

3

Avoid minor-suit games

3

4

Avoid minor suit games but not minor suits

4

5

Play a minimum opener to have five + cards in the suit opened Assuming a Weak Notrump is being played

5

6

Think before making the reflex play. When defending, work out partner’s possible holdings in the suit he has led

6

7

Take a split second before playing any card that is not completely routine

7

8

As a defender, lead a trump when you have a surprisingly good hand

8

9

Is your hand better than it might be? If the answer is yes and your partner is inviting you to keep bidding, accept his invitation

9

10

Play bridge with confidence – especially when making a frisky bid

10

11

The five-level belongs to the opponents

11

12

Opening the lower ranking suit then rebidding the higher ranking suit shows a five-six shape

12

13

When the opponents are in the one contract you are confident of defeating, do not double or they may remove themselves to a contract you are not confident of defeating

13

14

Do not bid a suit you do not wish to be trumps

14

15

When leading a suit for partner to trump, a high card asks for a return of the higher ranking suit, a low card asks for the lower raking suit

15

16

Do not bid bad suits on good hands

16

17

A jump rebid in a new suit by Opener is forcing to Game

17

18

When the first three bids between a partnership are in different suits, a bid of the fourth suit shows a game going hand and asks partner to describe his hand further

18

19

Do not play partner for perfect cards. As soon as you find yourself saying “If”, take the cautious route!

19

20

A 1NT Opener should rarely bid again

20

21

If you are unable to make your planned Notrump rebid because of an intervening bid, Pass

21

22

Consider things from partner’s point of view, and be prepared to take control if you know what to do and partner may not./S

22

23

A victorious defence is better than a victorious post-mortem

23

24

 If you open the bidding in a suit, you must make a second bid if partner changes the suit

24

25

When one opponent plays a critical card in a suit, play his partner to have the adjacent card in the same suit

25

26

 Do not re-sort you hand when you have run out of a suit or declarer may use the fact that you are void to his advantage

26

27

 Do not confuse genuine support with mere preference

27

28

By counting your sure tricks outside trumps, you can plan how many trump tricks are required for your contract

28

29

Defending a trump contract, generally lead ace from ace-king in preference to any alternative opening lead – including a singleton

29

30

Discount queens and jacks outside trumps when responding to a preempt

30

31

Be wary of letting the opponents uncover a ♠ fit – adopt cautious part-score tactics with short ♠s

31

32

Are you playing with a “thirty point pack”? If so – be bold

32

33

As declarer, play the highest of touching cards to leave the defenders in the dark

33

34

Make partner’s life easy in defence

34

35

 Do not double a contract unless you will be happy if they run to an alternative contract

35

36

Do not double a freely bid Small Slam on the basis of holding two – even three – aces

36

37

The double of a freely bid Slam asks partner to find an unusual lead

37

38

 Do your thinking about what to lead to the next trick before winning the last trick, not after. Perhaps it is wrong to win the trick at all

38

39

When you know the correct contract, bid it

39

40

 If you know how to defeat a contract, do not give partner the chance to do the wrong thing

40

41

Keep re-evaluating your hand as the bidding progresses

41

42

Work out declarer’s hand-pattern using clues from the bidding and the play to date

42

43

Keep equal length with dummy

43

44

 A player bidding Notrumps should leave the choice of final contract to his partner

44

45

 When partner has revealed his hand very accurately, play the hand in your mind during the auction in order to choose the final contract

45

46

As a defender, duck when declarer takes a repeatable finesse

46

47

 Generally play the missing high card to be with the opponent holding greater length

47

48

 As a defender, don’t trump a low card

48

49

When responding, bid four card suits “up the line”

49

50

 If in doubt, play in Notrumps after an opponent has preempted

50

51

 Bid to the “total trump level” in support of partner’s overcall

51

52

 With 10+ points and 3+ card support for partner’s overcall, bid the opponent’s suit – an Unassuming Cue Bid

52

המקור: arobson.co.uk

חדש! לקישור לכתבה " Andrew Michael Robson, OBE " Andrew Robson has been appointed an Officer of the Order of the British Empire – לחץ כאן

בברכה,

גבי לוי

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה