אתה נמצא כאן: ראשי / סליידר / "הערכת יד" מאת גבי לוי (אנגלית) – כתבה שנייה – 05.07.2011

"הערכת יד" מאת גבי לוי (אנגלית) – כתבה שנייה – 05.07.2011

פורסם בתאריך 05/07/2011.

אנו שמחים לפרסם את הכתבה השנייה (מתוך 5) בנושא "הערכת היד – כיצד לפתוח עם ידיים מאוזנות" (המקור: mrbridge).

הכתבה השנייה עוסקת בנושא "הוספת נקודות עבור אורך".  סדרות ארוכות יכולות להיות בעלות ערך רב בחוזי NT , עוזרות לבסס ולבצע לקיחות.

הכתבות הן בשפת המקור=אנגלית. בהמשך אעלה את התרגום בעברית וכתבות נוספות.

לקריאת הכתבה לחצו כאן.

הכתבה המלאה:

ADDING POINTS FOR LENGTH

Singletons and voids can be of great value in a suit contract, but in no-trump contracts they are of no use and thus, when aiming for no-trumps, no value is added for them. However, long suits can be very valuable in no-trump contracts, helping to establish and make tricks. Generally, you can add a point for each extra card in a suit above four cards in length, but bear in mind that what is important is that the suit will be useful in the play: K-Q-J-4-3 could well generate four tricks, whilst J-5-4-3-2 might not be worth a thing.

Although you can add points for a good five-card suit, I would tend not to stretch the opening 1NT below 12 high-card points; so with Hand E, which contains only 11 high-card points, I would pass.

In fact, in order to upgrade any balanced hand, you should be quite sure that the suit will be useful in the play.

Compare Hand  F and Hand G.

The diamond suit in Hand F is very likely to take four tricks; the jack and ten make sure of that, but take the jack and ten away and you cannot be so certain of how useful the suit will be. The strength of the suit in Hand F persuades me to raise the hand one level on the balanced hand bidding table: rather than opening 1NT, I will plan to open 1 and rebid 1NT. However, with Hand G,I would be more circumspect. The hand is worth closer to 15 than 14 points, but the suit is not strong enough to warrant lifting it a level in the balanced hand bidding table, so I would stick with an opening 1NT.

Here West is Hand F alongside an East hand. The complete auction will be:

3NT is an excellent contract because of the four tricks generated from your powerful diamond suit. By adding on the point for length, you were able to steer your partnership to game on a combined 24 points.

If you put Hand G with this East hand, the diamonds will not fulfil their potential and 3NT would be unlikely to make, but you would have opened 1NT and played there!

Length Points in Suit Contracts

As you can see, I am very careful about adding points for length in balanced hands; however, in suit contracts you can be slightly more generous. This is because there are two ways to establish a suit in a trump contract: by using its high cards or by ruffing it good. This second method makes a large difference. The diamond suit in Hand G, K-Q-8-7-4, might not have been good enough to generate extra tricks from its length in a no-trump contract, but, in a trump contract, the third and fourth rounds might be ruffed to establish the fifth card as a winner. Another reason for being more generous in a suit contract is that the long suit might be the trump suit, which again assures that the length will be useful.

בברכה,
גבי לוי

מקור: B. Magge Mrbridge

תרגום ועריכה: גבי לוי

Editing and translation rights and more

© Copyright Gabi Levy-2011

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה