אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / בשורות טובות 3 – שיעורי הברידג' של Tony ,Elii ,Donna ,Dominique
בשורות טובות 3 – שיעורי הברידג' של Tony ,Elii ,Donna ,Dominique

בשורות טובות 3 – שיעורי הברידג' של Tony ,Elii ,Donna ,Dominique

פורסם ביום: 18.02.2021; עודכן ביום: 03.03.2021

קהל היעד:

2013-07-24_074611

והפעם, כתבה חדשה ומעודכנת " בשורות טובות 3– שיעורי הברידג' של Tony ,Elii, Donna, Dominique "

המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

הכתבות פוצלו לנוכח מגבלות גודל הקובץ בתוכנה.

לקישור לכתבה " בשורות טובות-1 – כתבה מעודכנת " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " בשורות טובות 2 – שיעורי הברידג' של Milan ,Peter ושל Gavin " – לחץ כאן

לקישורים לשיעורים של Donna Compton – Play Better Bridge:

מספר

נושא השיעור

הקישור

1

Play This Hand With Me 3-8 Mini Lesson

24.07.2020

2

Play This Hand With Me 3-7 Mini Lesson

24.07.2020

3

Defend This Hand With Me 3-7 Mini Lesson

24.07.2020

4

Finesse, Anything Else? Video Tip

04.08.2020

5

Two Exceptions to Drawing Trump Video Tip

04.08.2020

6

Thinking Bridge Tip 2/1 Video Tip

04.08.2020

7

Rule of 7 Video Tip

04.08.2020

8

Entry Management Video Tip

04.08.2020

9

What Could Go Wrong Video Tip

04.08.2020

10

3'rd Hand Has a Big Job Video Tip

04.08.2020

11

Balancing, Responsive and Support Doubles Video Tip

08.08.2020

12

More Uses of Dummy on Defense Tip

08.08.2020

13

Declarer's Thought Process Video Tip

15.08.2020

14

Modern Hand Evaluation Video Tip

15.08.2020

15

Responder's Choices and Hand Evaluation Video Tip

15.08.2020

16

Preemptive Strategies Video Tip

21.08.2020

17

Modern Notrump Leads Video Tip

21.08.2020

18

Modern Takeout Doubles Video Tip

22.08.2020

19

Strip Endplays Video Tip

28.05.2020

20

Responding to Preempts Video Tip

12.09.2020

21

Opener's Rebids Video Tip

12.09.2020

22

Long Suit Development Video Tip

19.09.2020

23

Modern Suit Leads Video Tip

19.09.2020

24

Responder's Rebids Video Tip

19.09.2020

25

Stayman Video Tip

26.09.2020

26

Trumping and Discarding Video Tip

26.09.2020

27

Jacoby Transfers Video Tip

26.09.2020

28

Bidding Inferences Video Tip

03.10.2020

29

Loser on Loser Video Tip

03.10.2020

30

Modern Overcalls Video Tip

03.10.2020

31

Card Combination Inferences Video Tip

10.10.2020

32

All About Entries Video Tip

10.10.2020

33

Play This Hand With Me 5-5

12.10.2020

34

Counting Losers As Declarer Video Tip

16.10.2020

35

Play and Defense Inferences Video Tip

16.10.2020

36

Introduction to Counting a Bridge Hand Video Tip

30.10.2020

37

Placing Defenders' Honors Video Tip

07.11.2020

38

2-1 Game Force Promo

12.11.2020

39

Key to Finesses Promo

12.11.2020

40

Counting Declarer's Hand Video Tip

19.11.2020

41

Forcing 1NT Video Tip

19.11.2020

42

Rule of 7 & Danger Hand Video Tip

03.12.2020

43

Putting It All Together Video Tip

04.12.2020

44

Defend This Hand With Me

08.12.2020

45

Slam Bidding Tools Video Tip

11.12.2020

46

Strong Hand Bidding Video Tip

11.12.2020

47

Major Suit Raises Jacoby 2NT Video Tip

18.12.2020

48

Play This Hand With Me October 17th

18.12.2020

49

Intro L1 Bridge Nuts and Bolts Video Tip

08.01.2021

50

Intro L2 Opening the Bidding Video Tip

09.01.2021

51

Intro L3 Responding to Major & Minor Suit Openings Video Tip

09.01.2021

52

Intro L4 Suit Rebids with Trumping & Discarding Video Tip

15.01.2021

53

Intro L5 1NT Opening Bids & Responses Video Tip

15.01.2021

54

Intro L6 Overcalls & Defender’s Check List Video Tip

26.01.2021

55

Roman Key Card Video Tip

30.01.2021

56

Overcall Survey Video Tip

04.02.2021

57

Third Hand Strategies Video Tip

04.02.2021

58

Second Hand Strategies Video Tip

06.02.2021

59

Overcall Responses & Cuebids Video Tip

06.02.2021

60

Trump Queen & Specific King Ask Video Tip

06.02.2021

61

Hollywood Magic ACBL Mini Lesson

11.02.2021

62

Entry Management _ 'Transportation Train' Video Tip

13.02.2021

63

Attitude Signals Video Tip

13.02.2021

64

Goldway Slams Video Tip

13.02.2021

65

Defend This Hand With Me December 5

18.02.2021

66

Count Signals Video Tip

20.02.2021

67

Using Dummy on Defense Video Tip

20.02.2021

68

Major Suit Slam Tries Video Tip

20.02.2021

69

Which Technique Is Best Video Tip

23.02.2021

70

Defend This Hand With Me Feb 10

23.02.2021

71

2 Exceptions To Pulling Trump Video Tip

25.02.2021

72

New Minor Forcing Video Tip

27.02.2021

73

Suit Preference Signals Video Tip

27.02.2021

74

                        Takeout Doubles Survey Video Tip

27.02.2021

75

Misfit Bidding Video Tip

01.03.2021

76

Play This Hand With Me Feb 13

02.03.2021

לקישורים לשיעורים של Eli Jolle:

מספר

נושא השיעור

הקישור

1

BBO INSTANT May 5

11.05.2020

2

BBO INSTANT May 13

13.05.2020

3

BBO INSTANT May 18

19.05.2020

4

Dual Commentary with Csaba! ACBL Tourney

21.05.2020

5

Beginner Series #1: Pre-COUNTING

25.05.2020

6

Beginner Lesson- The Story of the Hand

29.05.2020

7

Beginner Series #3: Taking Stock

04.06.2020

8

ACBL Instant Tournament- Enjoying the Puzzle!

10.06.2020

9

Beginner Series #4: Counting Losers

11.07.2020

10

Dual Commentary with Csaba! Speedball Edition!

12.06.2020

11

Beginner Series #5: Taking Care of Partner

02.07.2020

12

Intermediate Series #1: Being a Bridge Detective

15.07.2020

13

Homage to Pete! Weekly Free Instant Tournament #1

22.07.2020

14

Intermediate Series #2: Inferences from the Lead

27.07.2020

15

Finish Strong? Weekly Free Instant Tournament

11.08.2020

16

Relaxed Concentration- Weekly Free Instant Tournament

02.09.2020

17

More Discipline!

08.09.2020

18

Instinct Workout (too much greed)! Weekly Free Instant Tournament

05.10.2020

19

Close Calls! Weekly Free Instant Tournament

15.10.2020

20

Grind: Weekly Free Instant Tournament

22.10.2020

21

High Road vs. Low Road: Weekly Free Instant Tournament

04.11.2020

22

Next Hand: Weekly Free Instant Tournament

11.11.2020

23

Weekly Free- Missed a Trick

18.11.2020

24

UDCA-Upside down count attitude

04.12.2020

25

Solid Showing: Weekly Free Instant Tournament

07.12.2020

26

Weekly Free! (last week) Empathy

26.12.2020

27

Empathy Pt 2

29.12.2020

28

Empathy Pt. 3: Weekly Free Instant Tournament

04.01.2021

29

Intermediate Series #3: Card Reading

05.01.2021

30

Empathy Pt. 3 WFIT

18.01.2021

31

Empathy Pt. 4: Weekly Free Instant Tournament

18.01.2021

32

Deep Counting-PT 1 WFIT(Feb Series)

01.02.2021

33

Deep Counting Pt 2

16.02.2021

34

WFIT Deep Counting Pt. 3

24.02.2021

לקישורים לשיעורים של Tony Staw:

מספר

נושא השיעור

הקישור

1

Delayed Support

18.01.2020

2

Ducking with Two Stoppers

22.02.2020

3

Defence Attitude Signals

08.03.2020

4

Acol Players Group on Bridge Base Online (BBO)

28.03.2020

5

Tony Staw Bridge Class Live Stream

02.04.2020

6

BBO Practice Declarer Play

14.04.2020

7

BBO Replaying your hands

20.04.2020

8

BBO Robot Declarer Play

10.05.2020

9

Five Card Majors, Standard American, 2/1 and BBO Robot Bidding for Acol Players

08.06.2020

10

Active or Passive Bridge Defence

15.06.2020

11

BBO Hand Analysis June 15 2020

22.06.2020

12

Team Matches on BBO

29.06.2020

13

Cuebids (Control Showing)

10.07.2020

14

Splinter Bids

17.07.2020

15

Loser On Loser

21.07.2020

16

Jacoby 2NT

23.07.2020

17

Unblocking by Declarer

27.07.2020

18

How Not to Play No Trumps

06.08.2020

19

Bidding Opposite a Passed Hand

06.08.2020

20

Responding to a double

18.08.2020

21

Establishing suits before drawing trumps

21.08.2020

22

No Trump Game Trial Bids

28.08.2020

23

Declarer best options

28.08.2020

24

Leading Trumps (LIVE)

04.09.2020

25

Deception

07.09.2020

26

Online Lesson on 3rd Hand Play

21.09.2020

27

Different Ways to Replay BBO Hands

21.09.2020

28

Discarding Losers

19.10.2020

29

realbridge trial session Oct 22 2020

22.10.2020

30

How to use Suit play to analyze various card combinations

22.10.2020

31

Trump Control Problems

23.10.2020

32

Defence Count Signals

26/10/2020

33

Law of Total Tricks.

30.10.2020

34

Bidding in the Passout Seat

16.11.2020

35

Attitude and Suit Preference Signals

03.12.2020

36

Establishing Suits By Ruffing

03.12.2020

37

Alternatives to Finessingn

04.12.2020

38

Bridge Lesson and Gentle Duplicate Games

05.12.2020

39

Establishing a Side Suit Before Drawing Trumps

07.12.2020

40

Attacking Dummy!

10.12.2020

41

Gerber

14.12.2020

42

Keeping Control of Trump

21.12.2020

43

Showing Your Shape

28.12.2020

44

Losing Trick Count

01.01.2021

45

3rd Hand High

04.01.2021

46

Establishing a suit by ruffing 2021

07.01.2021

47

Unblocking by Declarer

08.01.2021

48

Analyzing and Replaying Hands on Bridgewebs and RealBridge

21.01.2021

49

Law of Total Tricks

22.01.2021

50

3rd Hand Overtaking and Signalling

25.01.2021

51

Inducing a Favourable Discard

29.01.2021

52

Trump Promotion Plays

01.02.2021

53

Choosing the Master Hand 2021

08.02.2021

54

Forcing Defence

11.02.2021

55

Unblocking By Declarer

12.02.2021

56

Bidding Opposite a Passed Hand

15.02.2021

57  Ruffing Finesse  18.02.2021
 58  More Alternatives to Finesses  19.02.2021
 59  4th Suit Forcing 2021  23.02.2021
 60  Declarer Discards  25.02.2021
 61  Maintaining and Creating Entries  26.02.2021
 62  Responding to 1NT after an Intervening Suit Overcall  01.03.2021

לקישורים לשיעורים של Dominique Fonteneau (בשפה הצרפתית):

מספר

נושא השיעור

הקישור

1

Dominique Fonteneau analyse les donnes du tournoi de l'Invincible Zia

20.03.2020

2

Le Professeur VS Argine # 1

04.05.2020

3

Le Professeur VS Argine # 2

11.05.2020

4

Le Professeur VS Argine #3

18.05.2020

5

Tournoi privé du 8 mai commenté par le Professeur

18.05.2020

6

Le Professeur VS Argine #4

25.05.2020

7

Le Professeur VS Argine #5

04.06.2020

8

Le Professeur VS Argine #6

10.06.2020

9

Le Professeur VS Argine #7

16.06.2020

10

Tournoi privé du 11 juin commenté par le Professeur

18.06.2020

11

Le Professeur VS Argine #8

23.06.2020

12

Le Professeur VS Argine #9

30.06.2020

13

Le Professeur VS Argine #10

06.07.2020

14

Le Professeur VS Argine #11

13.07.2020

15

Tournoi privé du 10 juillet commenté par le Professeur

17.07.2020

16

Le Professeur VS Argine #12

20.07.2020

17

Le Professeur VS Argine #13

27.07.2020

18

Le Professeur VS Argine #14

03.08.2020

19

Le Professeur VS Argine #15

10.08.2020

20

Tournoi privé du 8 août commenté par le Professeur

13.08.2020

21

Le Professeur VS Argine #16

17.08.2020

22

Le Professeur VS Argine #17

24.08.2020

23

Le Professeur VS Argine #18

31.08.2020

24

Le Professeur VS Argine #19

07.09.2020

25

Le Professeur VS Argine #20

14.09.2020

26

Tournoi privé du 10 septembre commenté par le Professeur

17.09.2020

27

Le Professeur VS Argine #21

22.09.2020

28

Le Professeur VS Argine #22

27.09.2020

29

Le Professeur VS Argine #23

05.10.2020

30

Le Professeur VS Argine #24

12.10.2020

31

Tournoi du Professeur du 9 Octobre

12.10.2020

32

Le Professeur VS Argine #25

19.10.2020

33

Le Professeur VS Argine #26

26.10.2020

34

Le Professeur VS Argine #27

03.11.2020

35

Le Professeur VS Argine #28

10.11.2020

36

Le Professeur analyse la finale du BIC 2020

11.11.2020

37

Tournoi Points Funbridge du 13 novembre commenté par le Professeur

18.11.2020

38

Le Professeur VS Argine #29

20.11.2020

39

Le Professeur VS Argine #30

24.11.2020

40

Le Professeur VS Argine #31

01.12.2020

41

Le Professeur VS Argine #32

08.12.2020

42

Tournoi Points Funbridge Téléthon 2020 du 12 décembre commenté par le Professeur

15.12.2020

43

Le Professeur VS Argine #33

19.12.2020

44

Le Professeur VS Argine #34

24.12.2020

45

Le Professeur VS Argine #35

04.01.2021

46

Le Professeur VS Argine #36

11.01.2021

47

Tournoi Points Funbridge du 8 janvier commenté par le Professeur

11.01.2021

48

Le Professeur VS Argine #37

22.01.2021

49

Le Professeur VS Argine #38

27.01.2021

50

Le Professeur VS Argine #39

06.02.2021

51

Tournoi du Professeur du 6 février

09.02.2021

52

Le Professeur VS Argine #40

10.02.2021

53

Le Professeur VS Argine #41

17.02.2021

 54  Le Professeur VS Argine #42  24.02.2021

לקישורים לשיעורי ברידג' בעברית ב-youtube – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' של Adam Wiseberg מ-Manchester UK – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' של Sky Bridge Club – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' של Tom Drijver ב-DrijverBridge לחברינו דוברי השפה ההולנדית – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' של Georgios Georgoulakis לחברינו דוברי השפה היוונית – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' למתקדמים של Richard Pavlicek באתר " rpbridge " – לחץ כאן

מאחל לכולנו בשורות טובות וחזרה מהירה לשגרה.

בברכה,

גבי לוי

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה
נגישות