אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / קיצורי צ'אט נפוצים במשחקי ברידג' ברשת האינטרנט
קיצורי צ'אט נפוצים במשחקי ברידג' ברשת האינטרנט

קיצורי צ'אט נפוצים במשחקי ברידג' ברשת האינטרנט

פורסם ביום: 15.07.2015; עודכן ביום: 22.06.2024

קהל היעד:

2013-09-21_145818

וכעת, כתבה חדשה " קיצורי צ'אט נפוצים במשחקי ברידג' ברשת האינטרנט "

לנוחיות חברינו המשתמשים בתוכנות וביישומונים השונים למשחקי ברידג' ברשת האינטרנט מצ"ב קישורים לקיצורי צ'אט מוסכמים.

המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

הקיצור  המשמעות

ABF

Australian Bridge Federation

AC

Appeals Committee
ACBL

American Contract Bridge League

AI

Authorized information

ArtAS

Artificial Adjusted Score

AssAS

Assigned Adjusted Score
ATF

Across-the-field (match pointing)

ATTNA

Appeal to the National Authority

BBL

British Bridge League (now defunct)

BGB

Bridge Great Britain

BIT

Break in Tempo

BLML

Bridge-Laws Mailing List

BoD

Board of Directors (ACBL)

BoG

Board of Governors (ACBL)

BOOT

Bid-Out-Of-Turn

BTW

By the way

CD

Convention Disruption

C&E

Conduct and Ethics (often hearings)

CC

Convention card

CHO

Center Hand Opponent

CoC

Conditions of Contest

COOT

Call-Out-Of-Turn

CoP

Code of Practice

CPU

Concealed Partnership Understanding

CTD

Chief Tournament Director

DBF

Danish Bridge Federation

DIC

Director in Charge

DP

Disciplinary Penalty

EBL

European Bridge League

EBU

English Bridge Union

EHAA

Every Hand an Adventure (a system)

F2F

Face-to-Face (to distinguish from Online bridge)

FNJ

Face-to-Face (to distinguish from Online Bridge)

FOLOOT

Faced Opening-Lead-Out-Of-Turn

FSF

Fourth Suit Forcing

GCC

General Convention Chart (ACBL)

HTH

Hope this Helps

HUM

Highly Unusual Method

IB

Insufficient Bid

IBLF

International Bridge Laws Forum

IIRC

If I remember correctly

IMHO

In my humble opinion

LA

Logical Alternative

L&EC

Laws & Ethics Committee (English, Welsh or Scottish)

LHO

Left Hand Opponent

Lnn

Law Number nn

LOL

Little Old Lady (may be of either sex)

LOOT

Lead-Out-Of-Turn

MB

Misbid

ME

Misexplanation

MI

Misinformation

MPC

Major Penalty Card

mPC

Minor Penalty Card

MSC

Master Solvers' Club (The Bridge World)

NA

National Authority

NABC

ACBL North American Bridge Championships

NBB

Nederland's Bridge Bond (Dutch Bridge League)

NBO

National Bridge Organization

NCBO

National Contract Bridge Organization

NG

Newsgroup

NIBU

Northern Ireland Bridge Union

NO

Non-Offender

NOs

Non-Offenders

NOS

Non-Offending Side

NP

No Problem

OBOOT

Opening-Bid-Out-Of-Turn

OKB

OKBridge

OLB

Online Bridge (to distinguish from Face-to-face bridge)

OLOOT

Opening-Lead-Out-Of-Turn

OOT

Out-Of-Turn

Os

Offenders

OS

Offending Side

OTOH

On the other hand

pd

Partner

PLOOT

Play-Out-Of-Turn

POOT

Pass/Play-Out-Of-Turn or

PH

Passed Hand

PP

Procedural Penalty

RA

Regulating Authority

RGB

rec.games.bridge (newsgroup)

RGBO

rec.games.bridge.okbridge (newsgroup)

RHO

Right Hand Opponent

RLB

Real Life Bridge (to distinguish from Online bridge)

RoC

Rule of Coincidence

RotG

Rub-of-the-Green (meaning to be lucky, Irish luck)

RoW

Rest of World (apart from North America)

RTFLB

Read the fabulous Law book

SBU

Scottish Bridge Union

SO

Sponsoring Organization

TBW

The Bridge World Magazine

TD

Tournament Director

TDic

Tournament Director in charge

TFLB

The fabulous Law book

UI

Unauthorized Information

UPH

Un-Passed Hand

WBF

World Bridge Federation
WBFLC

WBF Laws Committee

WBU

Welsh Bridge Union

WTP

What's the problem

ZO

Zonal Organization

ZT

Zero Tolerance (for unacceptable behavior)

3m

3 Clubs or 3 Diamonds (Minor suits)
3M

3 Hearts or 3 Spades (Major suits)

..3H

3 Hearts after a hesitation, etc.

3H!

3H Alerted, etc.

H3

A card (for example, the 3 of Hearts, etc.)
3H

A bid (for example 3 Hearts, etc.)

מקור: bridgehands

עפ"י ה-BBO:

הקיצור משמעות
2 Too
BRB Be Right Back
CU Phonetic: “See You”
CU L8R Phonetic: “See You L-ate-r”
FWIW For What It’s Worth
GD (Good Defense (Partner
(GL(P (Good Luck (Partner
GT Good try
GTG Got to go
IMHO In My Humble Opinion
K Ok
LOL Laughing Out Loud
N No
NP No Problem
R are
ROFL Rolling On the Floor Laughing
SRY Sorry
SOTM State Of The Match
(TY(P) (Thank You (Partner
TX/TKS Thanks
U You
VWD Very well done
WDO Well Done Opponent
WDP Well Done Partner
Y Yes
YP … Your Play …

עפ"י Jeremy L. Martin (פרופ' למתמטיקה):

Abbreviation Meaning
M Major
m Minor
OM Other Major
om Other Minor
X Double (or any suit when preceded by a number)
XX Redouble
HCP High-card points
LP Length points
QT Quick tricks
SP Suit points
SQ Suit quality
SSP Short-suit points

וכמעט באותו עניין:

Term Definition
Advancer Overcaller's partner
Balanced A (4333), (4432), or (5332) hand
Cue-Bid Bidding the enemy suit
Controls A=2, K=1
Flat A (4333) hand
Forcing Forcing for one round
Happy bid An overbid
Honor The ace, king, queen or jack of a suit
Opener The person who is first to make a bid
Overcaller The first person to bid for the non-opening side
Q-Bid Control-showing bid
Quick Tricks A=1, K=.5, AQ=1.5, AK=2, KQ=1
Responder Opener's partner
Semi-balanced A hand without a singleton or void
Signoff A bid which partner must pass
Suit Quality Suit length + number of honors
Suit Spades, hearts, diamonds, or clubs
To Play Natural; expecting (but not requiring) partner to pass
Top Honor The ace, king, or queen of a suit
Unbalanced A hand with at least one singleton or void

לקישור ליישומונים למשחקי ברידג' on-line במחשב, ב-iPhone וב-iPad – לחץ כאן

לקישור לתוכנות למשחק הברידג' – לחץ כאן

עפ"י online.bridgebase ה-BBO:

המקרים הבאים נחשבים עבירות חמורות. עבריינים חוזרים יגורשו מה-BBO:

  1. השימוש בקללות כמו גם הערות גזעניות או מיניות מפורשות המעליבות השותפים שלך, היריבים שלך, או כל חבר אחר של BBO Kibitzers;
  2. שיחות עם שחקנים על תוכן ידיים בלתי נראות;
  3. משלוח דואר זבל לחברים אחרים עם הודעות חוזרות ונשנות, הזמנות או בקשות.

להלן דוגמאות של נימוסים רעים. יהיה לך צרות להתיידד אם אתה:

  1. נותן שיעורי ברידג' לא רצויים או מותח ביקורת על ההכרזות/ משחק של שחקנים אחרים;
  2. משתמש בצ'אט ציבורי לשיחות פרטיות;
  3. צ'אט יתר על המידה בשולחן ברידג' שבו אנשים מנסים לשחק ברצינות;
  4. שמח לאיד כאשר אתה מקבל תוצאה טובה או מתלונן כאשר אתה מקבל תוצאה רעה;
  5. משתמש בצ'אט ציבורי בשידורים חיים ב-vugraph, מפגשי הדרכה, והרצאות ובתמונת פרופיל.

לקישור לכתבות " The Language of Bridge Online " – לחץ כאן כאן וכאן

לקישור לכתבה " card symbols used in chat " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Online Chat abbreviations " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bridge Abbreviations in Internet Slang " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " ?Useful abbreviations wdp etc where do I find the bridge shorthand " בפורום BBO – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Online Bridge Text Messaging – Online Abbreviations & Emoticons " – הוסר

לקישור לכתבה " The Wonderful Language of Bridge " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " bridge-terminology " באתר acbl – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Chat Abbreviations " – הוסר

לקישור לכתבה " Alphabetic Player List " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " All About Chatting " באתר bridgebase – הוסר

לקישור לכתבה " Common Bridge Acronyms " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Chat guidelines " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bridge abreviations list, bridge annotations and descriptions of hand pattern " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bridge Abbreviations and Terminology " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Names of ranks of court cards and suits in various languages " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Onlinespeak (and a Few Bridge Terms to Know) " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " BCL Chat Abbreviations used in online bridge " – לחץ כאן

לקישור לפירוט מונחים וקיצורים בכתבה " Guide to Completion of the System Card " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Mnemonics, Acronyms, or Abbreviations " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Jeopardy question today on abbreviations " – לחץ כאן

ולקישור לכתבה " Computer acronyms and abbreviations " – לחץ כאן

ולסיום, קישור לכתבה " List of Chat Acronyms & Text Shorthand " בנושאים כלליים לשימוש גם במשלוח הודעות SMS – לחץ כאן

בברכת הצלחה במשחקי הברידג' online ובתקשורת – צ'אטים עם כולם,

גבי לוי

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה

תפריט נגישות

נגישות