אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / Bath coup
Bath coup

Bath coup

פורסם ביום: 09.09.2023; עודכן ביום: 04.04.2024

קהל היעד:

2015-12-05_104350

וכעת, כתבה חדשה " Bath Coup "

המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

לכניסה לאווירה, לקישור ל " Secrets Of The Roman Baths | And Why Swimming Is Banned " – לחץ כאן; לקישור ל " Bath City England " – לחץ כאן; ולקישור ל " Two days in BATH, UK VLOG " – לחץ כאן

והפעם נתחיל בדוגמא של Robert S. Todd:

2023-09-05_154028

אם ה-K מובל ואנחנו זוכים ב-A, כאשר ה-RHO-היריב מצד ימין זוכה בראש אנחנו בצרות; אבל אם ה-LHO-היריב מצד שמאל משיג את ההובלה אז אנחנו בטוחים (RHO היא היד המסוכנת, LHO היא היד הבטוחה). עם זאת, אם נתחמק בהובלת הפתיחה, אז אם ה-LHO ימשיך בסדרה הוא יבסס לנו עוצר שני – זה נקרא Bath Coup.

לקישור לשיעורו בכותרת " NT Play: Hold Up Plays and The Danger Hand " – לחץ כאן

ודוגמא נוספת:

2023-09-09_072625

כאן אתה מתחמק כי אם מערב ממשיך בסדרת ה-hearts יהיו לך 2 לקיחות, ואם הוא יחליף סדרה אתה יכול לבסס club ארוך להשלכה ב-heart.

המקור – SBU Improvers Course; לקישור – לחץ כאן

עפ"י bridfebum: ה-Bath coup הוא סוג של משחק עיכוב שמתרחש לרוב בלקיחה הראשונה. זה נקרא על שם העיר Bath, אנגליה, שם זה אולי מקורו ממשחק Whist במאה ה-19.

יש לעמוד בתנאים מסוימים ל-Bath coup מוצלח:

  1. ה-A או A-J צריכים להיות ביד הסגורה, כדי שמערב לא יידע את הפריסה האמיתית.
  2. הכרוז יכול להרשות לעצמו להפסיד את הלקיחה.
  3. הכרוז אינו חושש ממעבר לסדרה אחרת.

לקישור – לחץ כאן

לקישור למקור " Jacoby, O. and Jacoby, J. (1966, October 10). Win at Bridge. The Tuscaloosa News " – לחץ כאן

עפ"י Karen Walker: כמה משחקי עיכוב ימנעו מהיריבים להוביל את הסדרה בפעם השנייה. אם היריב מצד שמאל-LHO שלך מוביל את ♠K (מראה סדרה שבראשה ♠KQ) ואתה מחזיק ב-♠AJ2, שחק את ה-♠2 שלך ותן ליריב לנצח את הלקיחה הראשונה. אם הוא יוביל שוב, הוא יוביל אל ה-♠ AJ הנותר שלך, וייתן לך 2 לקיחות. זה נקרא לעתים קרובות "Bath coup".

לקישור – לחץ כאן

שים לב, ה-Bath coup היא לא רק מחזה מטעה. גם אם לא ממשיכים בהובלת הסדרה, הכרוז זוכה בקצב, מכיוון שעדיין יש לו עוצר בטוח בסדרה זו.

עפ"י bridgehands ה-Bath Coup – טקטיקה של משחק קלף נמוך מהחזקות הכוללות A ו-J כאשר היריב מצד שמאל מוביל מ-K, Q וקלפים אחרים בסדרה נתונה. לפיכך, אם היריב מצד שמאל מוביל קלף שני, הכרוז ייקח 2 לקיחות עוקבות בהנחה שהיריב מצד ימין לא יחתוך את הסדרה.

לקישור – לחץ כאן

עפ"י Bernard Magee: משחק עיכוב אחרי K (מ-K-Q) הובלה לעבר שילוב A-J שמחייב את המוביל להחליף או לוותר על לקיחה גם ל-A וגם ל-J.

לקישור – לחץ כאן

עפ"י Brian senior: ה-Bath Coup היא תמרון נפוץ מאוד. זהו משחק התחמקות המאפשר לכרוז לשמור על שליטה על סדרת מפתח.

לקישור – לחץ כאן

עפ"י wanttolearnbridge: מטרת ה-Bath coup היא או להשיג לקיחה באמצעות עקיפה חופשית אם הסדרה נמשכת, או לזכות בטמפו, מכיוון שהסדרה לא תמשיך על ידי יריבים ללא אובדן לקיחה. ה-Bath coup מתרחש גם כאשר ה-A ו-J מפוצלים, אך ה-J נמצא לפני KQ. ההגנה יכולה בקלות יחסית למנוע מסירת הלקיחה ע"י עקיפה חופשית ע"י איתות מדויק. שיטת האיתות הנפוצה ביותר בהובלה של השותף היא מעודד/אינו מעודד (קלף גבוה/קלף נמוך בהתאמה). עם זאת, כאשר מתעורר מצב ה-Bath coup, המינים לא יכולים להחזיר את הקצב. אבל מה שהם יכולים לעשות זה לנצל את סדר הכניסות  שלהם בצורה נכונה.

לקישור – לחץ כאן

עפ"י כתבתו של Peter Scott בכותרת " 'Don’t Be Fooled by the ‘Bath Coup " במגזין חודש אפריל 2023 של Bedfordshire Bridge Association- (עמ' 4) ה-Bath coup היא מלכודת עבור המגן הבלתי זהיר.

לקישור – לחץ כאן

עפ"י Jeremy Dhondy: ה-Bath coup הוא משחק של הכרוז כאשר הוא מחזיק A כאשר יש לו גם את ה-J כדי להפריע לתקשורת של היריבים. מה יכול הצד המגן לעשות כדי להתמודד עם זה? המגנים צריכים לשחק איתות העדפה המצבים אלה גם אם בדרך כלל הם היו משחקים קלף ספירה בהובלת ה-K. כלל פשוט אחד הוא שאתה מראה העדפה בהובלת ה-K אם לדומם יש 3 קלפים נמוכים או אם לדומם יש את ה-A והדומם מתחמק.

לקישור – לחץ כאן

עפ"י guelphbridgeclub:

ה-Bath coup  זוהי אסטרטגיה ערמומית של הכרוז להתחמק כאשר יריבו מוביל את ה-K בסדרה שבה הוא מחזיק את ה-A J. הכרוז יודע שה-Q נמצא מאחורי ה-K. כעת הוא מחזיק ב-tenace", A J" מעל ה-Q. כך שאי אפשר להמשיך לשחק את הסדרה בלי לתת לו 2 לקיחות. זה נותן לו את הקצב לקדם מכובד בסדרה אחרת תוך שמירה על עוצר בסדרה המקורית.

הגנה כנגד Bath coup:
המגנים צריכים להיות מודעים לאסטרטגיה הזו. אם השחקן במושב השלישי אינו מחזיק את ה-A או ה-J, באחריותו להזהיר את שותפו ע"י משחק קלף נמוך. כאשר הוא מקבל בסופו של דבר את ההובלה, בדרך כלל זה מתאים לחזור לסדרת השותף ולהוביל דרך A J של הכרוז, ובכך לפגוע בעוצר של הכרוז.

אבל נניח שהכרוז הזה מבלף-מטעה. נניח שיש לו את ה-A אבל לא את ה-J. או נניח שיש לו את ה-J אבל לא את ה-A. אם ביד השלישית יש או A או J, חיוני לאותת באמצעות קלף גבוה כדי להזהיר את השותף על הטעייה זו. לעודד את השותף להמשיך בסדרה.

לקישור – לחץ כאן

עפ"י Dr David Stwvens:

מתי לא להשתמש ב-Bath coup: כאשר יש לך גם את ה-J וגם את ה-T בנוסף ל-A. כאשר ה-K מובל, אם אתה לוקח את ה-A יש לך מעצור שני. המגנים לא יכולים לזכות בכל הלקיחות בסדרה כשהם נכנסים. הימנע גם מ-Bath coup אם המגנים יכולים לעבור לסדרה שעלולה לפגוע בך באותה מידה או גרועה יותר מהסדרה בה הם פתחו.

חפש את מצבי ה-Bath coup במשחק ללא שליט-No-Trump. הם מופיעים לעתים קרובות, כי ההובלה של ה-K מהחזקת KQxx בסדרה היא שכיחה. בחלק מהזמן לא תרוויח כלום על ידי התחמקות בסיבוב הראשון, אבל לפעמים תרוויח קצב חיוני או את הלקיחה הנוספת הזו שאתה צריך. אם אתה משחק את מעשה ה-K המגושם בכל פעם, אתה מוותר על הסיכויים הנוספים האלה.

עפ"י השיעור " Play Passive Defense ": הימנעות מ- Bath coup אינה קשה במיוחד, במיוחד אם השותף מסמן לך כמו שצריך. אבל גם אם הכרוז נכשל בניסיונו לפתות אותך לשגיאה, הוא משיג משהו מאוד אמיתי. הוא אילץ אותך להפסיק את המשחק שלך בסדרה, אז עכשיו אתה חייב למצוא סדרה אחרת להוביל. נראה שהכרוז ירצה קצת עזרה ממך בשבירת סדרה חדשה. נראה שהכרוז ירצה קצת עזרה ממך בשבירת סדרה חדשה. ובכן, אם הכרוז רוצה את זה, אתה לא צריך לעשות את זה. אתה צריך למצוא את ההובלה הכי לא מזיקה שיש ולשחק הגנה פסיבית. לעתים קרובות ההובלה הפסיבית ביותר היא בשליט, כי זו הסדרה הטובה ביותר שלהם, ולעתים קרובות הכרוז שולט בה.

לקישור – לחץ כאן

לקישור לשיעור " ?The Bath Coup! West leads the K – should we win with the A " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " The Bath Coup! Part Deux " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Bath coup " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Promotion, Holdbacks, Endplays, Bath Coup, Frozen Suit, Rule of 7 " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Attitude Signals Against No Trump Contracts " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " BR 15.6 – The Bath Coup " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " The Bath Coup " – לחץ כאן וכאן

עפ"י שיעורה של Marilyn Hemenway בכותרת " The Barh coup ": נסיבות מקלות של ה-Bath coup (כמו כל נסיבות אחרות של משחק עיכוב holdup play) הן שהכרוז אינו חושש ממעבר לסדרה אחרת.

לקישור – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Drop the Jack!-Defense Against the Bath Coup " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Leads Holding KQxxx " – לחץ כאן

לקישור לכתבתו של Alfred (Freddy) Sheinwold בכותרת " South Takes a Bath " בעיתון " The Dispatch " מיום 19.05.1987 – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Anti-Bath Coup " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד של Brian Gunnell בכותרת " 'the 'Anti-Bath Coup " – לחץ כאן וכאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " The Bath coup (and how to avoid it) " (עמ' 7) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " The Bath Coup " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד של Larry Matheny (עמ' 4) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " Ultimate Defence 24 " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " With bridge, things are not always simple " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " A bath coup triumphs again at online bridge " – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים בכותרת " Bath coup " – לחץ כאן וכאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " Showing attitude when following suit " (דוגמא מס' 3) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " Beware playing safe in one suit when opponents may exploit alternative " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד (מס' 11) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד של Andrew Robson בכותרת " A No Trump but smaller " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " Coup Stands Test of Time " – לחץ כאן

לקישורים לניתוחי ידיים  של Guy Levé ב " The Encyclopedia of Cardplay Techniques " (עמ' 111, 183, 222 , 223) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד (מס' 9) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד (עמ' 7) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד (עמ' 3) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד (עמ' 2) – לחץ כאן

לקישור לכתבתו של  Alan Truscott בכותרת " Anti-Bath Coup (It Doesn't Conserve Water) " – לחץ כאן

לקישור לכתבה-משאל בכותרת " Count as Primary Trick 1 Signal " – לחץ כאן

לקישור לכתבה בכותרת " ?Showing count or attitude " – לחץ כאן

לקישור לכתבה בכותרת " Naming and describing " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " תורת הסימונים – Signals " – לחץ כאן

בברכה,

גבי לוי

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה

תפריט נגישות

נגישות