אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / קונבנציית (Inverted Minors (INVM
קונבנציית (Inverted Minors (INVM

קונבנציית (Inverted Minors (INVM

פורסם ביום: 07.02.2015; עודכן ביום: 06.03.2024

קהל היעד:

2015-01-18_075153

וכעת, כתבה חדשה: " קונבנציית Inverted Minors " או: " IMR-Inverted Minors Rasses " או " Inverted Minor Suit Raises "

קונבנציית INVM פותחה ע"י Mr. Edgar Kaplan ו-Mr. Alfred Scheinwold

מר Edgar Kaplan היה מורה למשחק הברידג', מחבר פרסומים על המשחק, עורך ומוציא לאור של מגזין " The Bridge World ", בנוסף להיותו אחד מהחלוצים של המשחק. הוא זכור בשל אמרות כנף, השנינה וההומור שהביא לא רק למגזין, אלא גם במהלך טורנירים ברחבי העולם. הוא נולד ב-18 אפריל 1925 ונפטר ב-7 ספטמבר 1997.

לקישור לכתבה " חידודי לשון והלצות שנונות ולעתים עוקצניות של אדגר קפלן Edgar Kaplan – Icon&Bridge Guru " – לחץ כאן

המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

מר Alfred Sheinwold היה לא היה רק שחקן יחיד מנוסה ברמה הגבוהה ביותר של המשחק, אבל גם מנהל, מחברם של ספרים שונים על המשחק, מפתח של שיטות הכרזות, ושימש גם כקפטן לרוב הקבוצות הבינלאומיות שייצגו את ארצות הברית בטורנירים בינלאומיים. הוא  נולד ב-26 ינואר 1912, ונפטר ב-8 מרס 1997.

מקור: bridgeguys, לקישור לכתבה – הוסר

התכונות של INVM: לאחר פתיחה בסדרת minor, כל העלאה יחידה או כפולה של סדרת minor זאת על ידי המשיב.

משמעות הדבר היא כי כל העלאה אחת היא מחייבת לסיבוב אחד והעלאה כפולה היא אך ורק חלשה-pre-emptive ובכך " היפוך-inverting " המשמעות סטנדרטית של שתי ההכרזות.

וכן: המשיב אינו מחזיק 4 קלפים בסדרה גבוהה יותר בדרגה. הכרז סדרה זאת במקום INVM; יד שעברה אינה משתמשת ב-INVR.

תאוריית Inverted minor's היא חלק כמעט בלתי נפרד משיטת Two-Over-One Game Force, אבל היא יכולה להיות מיושמת בשיטות רבות.

העיקרון הבסיסי, כמו ב-2/1, הוא שההכרזות צריכות להסלים במהירות עם ידיים חלשות, ידי preemptive וכי על ההכרזות להישמר נמוכות עם ידיים חזקות כדי לחקור את האפשרויות לחוזה משחק מלא הראוי או חוזה סלאם.

העלאות INVM אינן בשימוש כאשר היריבים מכריזים overcall (או double) על הכרזת הפתיחה.

עפ"י " cincybridge " שחקנים לאומיים ובינלאומיים בארה"ב ביצעו שינויים בהכרזת העלאה מחייבת, העלאה מזמינה, והעלאת preemptive. הם מתייחסים להעלאה אחת כמחייבת למשחק מלא במקום מחייבת רק לסיבוב אחד. וריאציות אחרות : העלאה הכפולה בסדרת minor תיחשב להעלאה מגבילה-limit raise, ואילו וריאציות אחרות שוקלות את העלאה הכפולה בסדרת minor בלתי מוגבלת.

כמובן, חשוב לקבוע את המשמעות של רצפי ההכרזות שלאחר מכן באופן מדויק.

סוג היד הראשון, והנפוץ ביותר, לשימוש ב-INVM כרוך בחיפוש ליכולת לקבוע חוזה 3NT, והוא מורכב מהחלפת המידע בנוגע לעוצרים. זאת בניגוד להכרזות שמתחילות 1 / 1 – 3NT.

על ידי שימוש ב-INVM, יש משמעות-השלכות לכך שהמשיב חסר עוצרים באחת או יותר מהסדרות האחרות. על מנת להימנע מחוזיים בעייתיים, חשוב שהפותח יגלה מיד איזה עוצרים מוחזקים.

החיפוש של עוצרים מתרכז מסביב לעוצרים בסדרת Major; וזאת מפני שהמשיב כבר שלל 4-קלפים ב-Major ויש סיכוי רב לכך שהיריבים יתקפו בתחילה בסדרות ה-Major בחוזה NT.

2015-02-07_133652

אם rebid של הפותח מציע למשיב כי 3NT הוא החוזה האופטימלי, המשיב צריך להכריז אותו באופן מיידי. אם rebid של הפותחן מזהיר את המשיב כי 3NT אינו סביר, המשיב סוגר- signs off בגובה-3 בסדרת ה-minor המסוכמת. אם ה-rebid של הפותח אינה מספקת מספיק מידע כדי לקבל את ההחלטה (זה קורה כאשר הפותח משיב בהבטחת עוצר בסדרת Major אחת, אבל שולל אחרת), המשיב מכריז 2NT. עם עוצר ב-minor האחר, הפותח מכריז 3NT. אם לא, הפותח יכול לעבור-pass או נכון לתקן ל-2 בסדרה המקורית.

מה אם המשיב מחזיק יד של פתיחה ועוצרים בכל 3 הסדרות האחרות, כאשר השותף פותח 1 ב-minor? זה הזמן לתגובת (3NT (13-15 HCP. אין צורך לבדוק עוצרים, ולכן ההכרזה צריכה להיעשות באופן מיידי. עם ידיים חזקות, עם זאת, שבהן יש אפשרות של סלאם, יש להתחיל את הרצף עם העלאה אחת.

מקור: " davelegrow " – לקישור לכתבה – לחץ כאן

תגובה של 1NT מציגה טווח של 5-8 HCP, ותגובה של 2NT מציגה טווח של 12-15 HCP ללא סדרת 4 קלפי Major-שניתן להכריזה. כל תגובה בסדרת ה-minor האחרת, 1 אפילו – 2, מבטיחה יד מאוזנת של 9-11 HCP וללא סדרת 4 קלפים ב-Major-שניתן להכריזה.

פירוט ההכרזות:

2015-02-07_073421

לאחר העלאה אחת ב-minor , הפותח חייב להכריז שוב, (אלא אם המשיב הוא יד שעברה-pass, או אם ה-RHO של הפותח מתערב עם הכרזה או double).

2015-02-07_075321

לאחר העלאה אחת ב-minor המשיב מחויב להכריז שוב רק אם הפותח rebids בסדרה חדשה. אחרת, יש למשיב האפשרות של מעבר-pass אם הוא מרגיש שכבר הגיע לחוזה הנכון.

2015-02-07_091938

לאחר rebid של המשיב, כל הכרזות נוספות נשלטות על ידי העיקרון הבא: "לאחר העלאה אחת ב-minor, אם אחד מהשותפים חוזר ל -3 או 4 ב-minor המוסכם או 2NT, זה לא מחייב (אלא אם אחד מהשותפים הכריז 3NT לפני חזרה ל-4 ב-minor) ומעיד על ערכי מינימום בהכרזותיו הקודמות. לכן, כל הכרזה אחרת שאינה משחק שלם מחייבת. ". בתחרות, העלאה מחייבת אחת ב-minor היא "on" לאחר overcall אחד בסדרה או t/oX ".

המקור: fifthchair

לקישור למצגת " Inverted Minors – How to use them effectively " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Inverted minors " באתר pianola – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 26 של רם סופר בתחרות סימולטנית אפריל 2010 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 32 של רון שוורץ בתחרות סימולטנית ספטמבר 2014 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 6 של רם סופר בתחרות סימולטנית אוקטובר 2014 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 29 של רם סופר בתחרות סימולטנית ינואר 2016 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 35 של רם סופר בתחרות סימולטנית נובמבר 2016 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 32 של עמי זמיר בתחרות סימולטנית ינואר 2019 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 8 ו-28 של גלעד אופיר בתחרות סימולטנית נובמבר 2019 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 24 של רם סופר בתחרות סימולטנית יוני 2021 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 6 של רם סופר בתחרות סימולטנית ספטמבר 2021 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 8 של רם סופר בתחרות סימולטנית פברואר 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 7 ו-27 של רם סופר בתחרות סימולטנית מרץ 2022 – לחץ כאן

עפ"י רם סופר: סוגיית בירור העוצרים בדרך להכרזת משחק מלא של  3NT הינה מרכיב מרכזי בקונבנציה Inverted Minor's. לדעתו, ניתן להשיב ב-1NT עם ידיים התומכות בסדרת ה-minor.

לקישור לניתוח יד מספר 30 שלו בתחרות סימולטנית אפריל 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 7 שלו בתחרות סימולטנית ספטמבר 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוח ידיים מספר 12 שלו בתחרות סימולטנית נובמבר 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 4 שלו בתחרות סימולטנית ינואר 2023 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 22 שלו בתחרות סימולטנית יולי 2023 – לחץ כאן

וגם, החסרונות של קונבנציית Inverted Minor's: היעדר האפשרות ל-sign-off של המכרז בגובה-2 כאשר אנו מחזיקים ביד של 6-9HCP עם התאמה בסדרת ה-Major של הפותח.

וגם, הקונבנציה  Inverted Minors הופכת את היוצרות ודורשת מהשותף לתמוך בגובה-3 דווקא עם יד חלשה ולא מזמינה (עד 9 נקודות, לפעמים חלשה מאוד).

ובהקשר אחר: שימוש ב-Kickback לאחר התחלת המכרז ב-Minors Inverted אינו בעייתי, ולכן מומלץ לאמץ זאת.

עפ"י " bridgehands ": התגובה החלשה בקפיצה של הכרזת סדרת ה-minor של השותף, המשמשת כטקטיקת preemptive כנגד היריבים. בעיקרו של דבר, המשמעות היא היפוך בין העלאה (בדרך כלל מראה 6-9 נקודות) והעלאה בקפיצה (מראה 10-12 נקודות). עם זאת, שחקני Inverted Minor רבים משתמשים בטווח הניקוד התחתון (פחות מ-8 נקודות) להכרזות בקפיצה, ומעדיפים להתמקד בערך של preemptive להכרזת הקפיצה.

2015-02-07_105620

הסכמי שותפות נדרשים כאשר:

2015-02-07_110924

לקישור לכתבה – לחץ כאן

לקישור לשיעורו של גלעד אופיר " מכרז – טעימה ממוסכמת Inverted Minors ולא רק " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " שיטת ' 2 מעל 1 מחייבת למשחק מלא ' " – לחץ כאן

לכתבות INVM- לחץ bridgehands ; larryco ; worldwidefolks ; bridgebum ; mit.edu ; bobsbridgeclub

;davelegrow ;richmondbridge ; pattayabridge ; .shawnortherncoloradobridge ; jazclass ; cincybridge ; omahabridge

לקישור לכתבה " גרסה אחרת של Inverted minors " – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי INVM ב-youtube:

לשיעור " Class 33 inverted minors 2013 11 25 " – לחץ כאן

לשיעורי " Inverted Minors Video Tip " – לחץ כאן וכאן

לשיעור " RKC, inverted minors, ruffing finesse " – לחץ כאן

לשיעור " Improve your Bridge Game — Bid your games and slams!! Inverted minors, handling bad splits +22 IMP " – לחץ כאן

לשיעור " New minor Forcing, Inverted Minors, Stayman, 2/1 GF  – לחץ כאן

לשיעור " Class #17 Inverted Minors 2013-4-22.pptx " – לחץ כאן

לשיעור " The Inverted Minor Suit Raise " – לחץ כאן

לשיעור " Inverted Minor Suit Raise Examples " -לחץ כאן

לשיעור " Inverted Minor Suit Raise Examples " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Inverted Minor Video Clip " – לחץ כאן

לשיעור " Inverted Minor Video Clip ~ Intermediate Level " – לחץ כאן

לשיעור " Inverted Minor Suit Raise Examples from August 11 " – לחץ כאן

לשיעור " Michaels, Jordon 2NT, Inverted Minors, and lots of wacky distribution on Inside the Head of OconDad " – לחץ כאן

לשיעור " BBO Weekly Free Instant Tournament 65% Inverted minor " – לחץ כאן

לכתבות דיון-debate: האם INVM היא קונבנציה טובה או גרועה – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Inverted Minor Suit raises " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Inverted Minor Raises " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " 2/1 principles for the minors " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Directional Inverted Minor Raises " – לחץ כאן

לקישור לספר " Inverted Minors " (חלקי) – לחץ כאן

לקישור לשיעורה של Maritha Pottenger בכותרת " inverted minors & showing stoppers for no trump " – לחץ כאן

לקישור לכתבות" Inverted Minor Suit Raises " – לחץ כאן וכאן

לקישור לכתבתו של Andrew Robson בכותרת " Andrew’s favourite conventions " – לחץ כאן

לקישור לכתבות " Inverted Minors " – לחץ כאן וכאן

לקישור לניתוח יד בכתבה " The Give Up play " – לחץ כאן

לקישור לחברינו דוברי השפה ההולנדית – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד בכתבה " Keep on Competing When Not Vulnerable " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Inverted Minor " באתר " laurenandbrendalearn " – הוסר

לקישור לכתבה " Minor Suit Slam " – לחץ כאן

לקישור לכתבה "Inverted Minors " – לחץ כאן (אנגלית) ובשפה ההולנדית – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Inverted Minors " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Inverted Minor 3 versions " – הוסר

לקישור לכתבה " ?Inverted Minors: 1m-2m Now What " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Inverted Minors, Criss Cross, and Flip-Flop " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " (The Trouble with Minors (Inverted Minors – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Inverted Minors and 1 – 2♣ Auctions with Structure " – לחץ כאן

לקישור לכתבה-משאל " Inverted Minors – The Jump Raise " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד " Inverted Minors: A Modest Proposal " – לחץ כאן

לקישור לכתבה-משאל " Inverted minors 1m-3m " – לחץ כאן

לקישור לכתבה-משאל " Inverted Minor poll 1m-2m " – לחץ כאן

לקישור לכתבה-משאל " Inverted minor " – לחץ כאן

בברכה,

גבי לוי

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה

תפריט נגישות

נגישות