אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / קונבנציית Bergen Raises – העלאות ברגן
קונבנציית Bergen Raises – העלאות ברגן

קונבנציית Bergen Raises – העלאות ברגן

פורסם ביום: 27.11.2015; עודכן ביום: 13.07.2024

קהל היעד:

2014-02-11_055349

וכעת, כתבה חדשה " קונבנציית Bergen Raises – העלאות ברגן "

הקונבנציה הומצאה ע"י Marty A. Bergen ומבוססת על חוק סך כל הלקיחות ופורסמה לראשונה בחודש אפריל 1982.

המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

מטרה: תוכננה במיוחד כדי להבחין בין התאמת 5-3 לבין התאמת 5-4 בסדרת השליט אחרי פתיחת השותף 1 או 1 (מראה סדרת +5 קלפים ב-Major).

יתרונות:

 1. הפותח מקבל בהכרזה אחת מידע מפורט יותר מאשר בשיטות משחק limit raises סטנדרטיות.
 2. תשובה מדויקת הן על הכח של היד והן על מספר הקלפים המדויק בסדרת השליט.
 3. השותף שלך יכול לשפוט בצורה מדויקת יותר האם להכריז משחק או להגן.
 4. השותפות מגיעה לגובה-3 מהר יותר מאשר אם משחקת העלאות limit; הגעה "מהירה" – fast arrival זה עשוי למנוע-preempt מהיריבים, שייתכן כי לא יוכלו להתחרות בצורה בטוחה.
 5. מניעה-היריבים לעתים קרובות יוכלו לזכות ב-9 לקיחות בסדרה שלהם אם תאפשר להם לשחק בחוזה זה. למעשה, מתברר כי ככל שידנו חלשה כמשיב, המהירות בה אנחנו רוצים להגיע לחוזה המקסימלי האפשרי שלנו, וכך נמנע מן היריבים טווח הכרזה לחקור את החוזה הטוב ביותר שלהם בחלוקה הקיימת.
 6. תחרותיות- גם אם אנחנו נופלים בחוזה, הניקוד השלילי יהיה בדרך כלל פחות מהניקוד שהיריבים היו מקבלים אם היינו מאפשרים להם לשחק את היד. הערה: כמובן, קיימים שיקולי פגיעות, אך היריבים יהססו להכפיל החוזה ללא שליטים, והתאמת 9-הקלפים שלכם תציע הגנה אדירה בגובה-3.
 7. ייתכן שתכריזו את הסדרה של היריבים באופן מלאכותי.
 8. ניתן להגיע לעתים למשחקים מלאים טובים של 4 / 4 כאשר המשיב מבצע העלאה מונעת – preemptive.

החיסרון העיקרי של Bergen raises הוא שהם מוותרים על תגובות טבעיות של 3/ 3. עם זאת, ההפסד הזה של strong jump shifts חזקות הוא שולי אם משחקים בשיטה 2/1, כי ידיים כאלה יכולות להיות מוצגות בפשטות על ידי 2/ 2 תגובה מחייבת למשחק מלא.

מקור: bridgebum

לקישור לכתבה – לחץ כאן

מקור נוסף: wimpy.biz/bridge

לקישור לכתבה – לחץ כאן

תגובות השותף עם התאמה בסדרת ה-Major:

2015-11-20_163935

טבלה מפורטת:

 2015-11-20_164732

מקור: pattayabridge

לקישור לכתבה – לחץ כאן או כאן (PDF)

עפ"י מקור נוסף:

2015-11-29_152630

לקישור לכתבה " Bergen – הכרזה אחרי פתיחה ב-Major " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " הכרזת Bergen בשימוש " – הוסר

לקישור לשיעורו של Robert S. Todd בכותרת " Bergen Raises " – לחץ כאן

עפ"י רם סופר: בדרך כלל לא מכריזים 3 Bergen עם תמיכה של 5 קלפים.

לקישור לניתוחי ידיים שלו בכותרת " אליפות ישראל לזוגות 2023 – גמר על " בגיליון חודש יוני 2023 של התאגדות ישראלית לברידג' (עמ' 37); לניתוח יד של יוסי אנגל (עמ' 26) – לחץ כאן

לקישור לכתבה " העלאות Bergen " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Forcing או Semi Forcing: חלק 2: שילוב של Semi Forcing עם Bergen Raises " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " מי צריך קונבנציות? – לטפס על עץ גבוה עם Bergen Raises " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 37 של רמי פורת בתחרות סימולטנית יולי 2009 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 22 של נגה טל בתחרות סימולטנית אפריל 2013 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 34 של רון שוורץ בתחרות סימולטנית ינואר 2014 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 9 של עדי אסולין בתחרות סימולטנית מאי 2014 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 6 ו-7 של רם סופר בתחרות סימולטנית נובמבר 2015 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 7 של רם סופר בתחרות סימולטנית יולי 2016 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 16 ו-31 של רם סופר בתחרות סימולטנית נובמבר 2016 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 36 של רם סופר בתחרות סימולטנית מרץ 2017 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 14 ו-38 של רם סופר בתחרות סימולטנית יוני 2017 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 10 ו-15 של עדי אסולין ואלדד גינוסר בתחרות סימולטנית יוני 2019 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 37 בתחרות סימולטנית יולי 2009 – לחץ כאן

לקישור להמלצותיו של רם סופר בניתוח ידיים מספר 6 ו-7 בתחרות סימולטנית נובמבר 2015 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 29 של רם סופר בתחרות סימולטנית ינואר 2018 – לחץ כאן

לקישור ל " Bergen Raises.mp4 " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור ל " Class #145 Bergen Raises and Interference  " – ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bergen Raises – Introduction " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Stage 2 Conventions – Bergen Raises " – לחץ כאן

לקישור למצגת " Bergen/BROMAD Simple " – לחץ כאן

כאמור, ניתן לשחק קונבנציה זו גם במידה והיריב מתערב בהכרזת Double, המומחים חלוקים בשאלה האם להשתמש בקונבנציה לאחר התערבות של Overcall.

Eddie Kantar לדוגמא, אינו ממליץ על השימוש בקונבנציה לאחר התערבות היריבים.

לשיח מומחים בהשתתפות Marty A. Bergen; Larry Cohen ואחרים – הוסר

עפ"י bridgeguys: רוב השותפויות מיישמות את קונבנציית Bergen Raises כשיטה מקובלת מוסכמת כ-off, אם overcall מפריע להמשך קונסטרוקטיבי של השיטה. אם overcall אינו מפריע להמשך בונה של שיטת Bergen Raises, אז המערכת היא on.

לקישור לסרטון " Bergen Raises After Interference " – הוסר

חשוב: אתה צריך לזכור להתריע-Alert על הכרזת Bergen Raises של שותפך.

העלאות Bergen הן "on" כאשר השותף פותח ב-Major במושב ראשון או שני. הן "off" אם המשיב הוא יד שעברה-pass.

כזכור, טיפ מספר 104 לשחקנים משתפרים של Harold Schogger קובע כי:

אם יש לך תמיכה 3 קלפים עכשיו אתה יודע שמובטחים לכם 8 שליטים בינך לבין שותפך כך העלה את גובה ההתאמה והכרז 2 בסדרת השותף.

אם יש לך תמיכה 4 קלפים עכשיו אתה יודע שמובטחים לכם 9 שליטים בינך לבין שותפך כך העלה את גובה ההתאמה והכרז 3 בסדרת השותף.

אם יש לך תמיכה 5 קלפים עכשיו אתה יודע שמובטחים לכם 10 שליטים בינך לבין שותפך כך העלה את גובה ההתאמה והכרז 4 בסדרת השותף.

לקישור לכתבה " תחרות מוצלחת בעזרת חוק סך הלקיחות " – לחץ כאן

הטיפים של Julian Foster:

 1. העלאות Bergen הן שיטה פופולרית להראות העלאות של Major's. הן מתמקדות להראות התאמת 9-קלפים והן גם מקפיצות את ההכרזות לגובה-3 במהירות מה שיכול להקשות על היריבים להיכנס למכרז.
 2. זה שיש בידך 4 קלפיי תמיכה בסדרת ה-Major של השותף לא אומר שאתה צריך להכריז Bergen raise. ידיים מאוזנות מאוד לא משחקות גם כן ועשויות להיות שוות רק העלאה ראשונית ל-2.

הגנה כנגד " Bergen Raises ":

 1. הכפלה-Double של העלאת limit המלאכותית החזקה (3) לבחירת סדרת ההובלה- Lead directing.
 2. הכפלת העלאה חלשה ל-takeout (העלאה ל-3 בסדרת ה-Major של הפותח, 4 ב-Major של הפותח, או 3). ליריבים יש יותר ממחצית הנקודות.

מקור: acbl.org

לקישור לכתבה " Mixed Raises: How to Bid and Defend Against Them " – לחלק ראשון לחץ כאן; לחלק שני – לחץ כאן

לקישור לכתבה " The Law of Total Tricks " – חוק סך כל הלקיחות – לחץ כאן

ולהשלמת התמונה לשחקנים מתקדמים: Bergen Raises Over Major After Double – BROMAD

לקישור לכתבות BROMAD – לחץ  bridgeguys; bridgehands; bridgebum

לקישור לחידון " Reverse Bergen Raises " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " עיקרון ה-Fast Arrival " – לחץ כאן

לפירוט הכרזות ההמשך של הפותח להעלאות Bergen של שותפו – לחץ כאן; לטבלה – לחץ כאן

לקישור לשיעור 7 "Bergen Raises " בכתבה " Major Suit Raises II " – לחץ כאן

שילוב  Jacoby 2NT ו- Bergen Raises:

המטרה: להראות התאמה טובה של המשיב בסדרת הפותח- ב-Major, עם פתיחה, ולברר האפשרות להכרזת סלאם, תוך בירור חלוקה וכוח של הפותח:

2015-11-29_151316

לקישור לכתבה " Missed Bergen raise EBU " בפורום BBO – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד " BROMAD is an acronym for "Bergen Raises of a Major After a Double " באתר Hondo – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Major Suit Raises: Bergen, Modified Bergen and other Major Suit Raise Conventions " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Bergen raises, semi-preempts, Strong Multi 2D " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Bergen " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " ברגן – הכרזה אחרי פתיחה במייג'ור " – הוסר

לקישור לשיעור " How To Play Bergen Raises " ב-youtube – לחץ כאן

וכמעט לסיום, קינוח: כתבתה של אילנה לונשטיין:

חוק ברגן – החוק אומר שכדאי להכריז (ומהר) עד הגובה של מספר השליטים שבידנו.

מדובר במצבים שחלוקת הנקודות היא שווה או ליריבים יש יותר נקודות מאשר לנו.

למשל עם 8 שליטים  לא כדאי לעבור את גובה 2 ,עם תשעה שליטים להכריז 3 ועם עשרה להכריז 4 מהר ככל האפשר.

המשיב יבדיל בין תמיכה ב-Major של 3 קלפים לבין תמיכה של 4 קלפים, זאת מכיוון שתמיכה של 5-4 בשליט טובה יותר לפחות בלקיחה מאשר תמיכה של 5-3.

כאשר הפותח פותח 1/♠1, על המשיב לתמוך לפי מספר הנקודות שבידו (כולל נקודות חלוקה).

אנו נבדיל בין תמיכה של 3 שליטים לבין תמיכה של 4 שליטים:

1. תמיכה של 3 שליטים:

עם 6-9 נקודות נתמוך בגובה 2, עם 10-12 נקודות נכריז סדרה אחרת תחילה ונתמוך בסיבוב הבא בגובה 3,

עם +13 נקודות נכריז סדרה אחרת תחילה ונתמוך בסיבוב הבא בגובה 4 (אלא אם הפותח הראה יד חזקה ויתכן סלם).

תמיכה של 4 שליטים:

עם 7-9 נקודות נכריז ♣3 (ללא קשר לסדרת הקלאב), אם 10-12 נקודות נכריז 3 (ללא קשר לסדרת הדיאמונד),

ע0 +13 נקודות נכריז 2NT (קונבנציה שנקראת Jacoby 2NT), עם 0-6 נקודות נכריז בגובה 3!(תלוי במצב הפגיעות).

ביד זו למרות שיש 7 נקודות, עדיף להישאר בגובה 2 בגלל החלוקה המאוזנת והנקודות הלא טובות.

דוגמאות:

2018-08-01_081626

תמיכה של 5 שליטים:

עם 0-7 נקודות נכריז בגובה 4, עם 8-11 נקודות נכריז 3 (עם השותף לא יקבל את ההזמנה ובידינו 10-11 נקודות, נכריז משחק מלא בכל זאת), עם +12 נקודות נכריז 2NT.

דוגמאות:

2018-08-01_081859

לקישור לכתבתה " תמיכה במייג'ור של הפותח לפי שיטת Bergen " בגיליון מאי 2019 של התאגדות ישראלית לברידג' (עמ' 8) – הוסר

לקישור לכתבות " Combined Bergen raises " – לחץ כאן וכאן

לקישור לכתבה " ?What's Wrong With That Bridge Convention " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " VS For Replacing And Refreshing The Bergen Raises " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Reverse Bergen Raise " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bergen Raises (3C and 3D) " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " ?Do You Play Bergen Raises " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Modified Bergen Raises – Bravos " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bergen Raises with Length and Strength " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bidding Bergen raises over interference " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bergen Raises " בפורום BBO – לחץ כאן

לקישור למצגת " Major Suit RaisesBergen Raises " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Bergen Raises " ב-youtube " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Bridge with Stephen – Bergen Raises " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור "  Opener's Rebid After a Bergen Raise ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Bergen raises, semi-preempts, Strong Multi 2D, Weak 2s with OGUST " – לחץ כאן

לקישור ל " Major Suit Raises-Bergen Raises " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " (Bergen Raises Over Major And Double (BROMAD " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bergen Raises Opinion Poll " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Meaning of 3D bid after 1M-3C Bergen " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Can Bergen raises be unlimited " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " For Those Who Play Bergen Raises " – לחץ כאן

לקישור לכתבה "!Calling all Bergen Raisers " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Partner doubles a Bergen raise " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Modified Bergen Raises – Bravos " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Extended Bergan Raises " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bye Bye, Bergen " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bergen raises :HCP or bergen dummy points " בפורום BBO – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bergen Responses to Gambling 3NT " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Defense against transfers (and Bergen) " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Next Steps?: Bergen Raises " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Bergen Raises Pt 2 – Jacoby 2NT " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Bergen Raises " ב-youtube בשפה העברית – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Bergen Raises: הדילמה כשהשותף פתח ביד השלישית " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Bergen Raise Matt Mullamphy " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 8 בתחרות סימולטנית אוגוסט 2020 – לחץ כאן

לקישור לנוהל "גילוי נאות" (בתוקף מיום 01.09.2019) של התאגדות ישראלית לברידג' – לחץ כאן

לקישורים לניתוחי ידיים של רם סופר:

לקישור לניתוח יד מספר 15 בתחרות סימולטנית נובמבר 2020 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 9, 16 ו-19 בתחרות סימולטנית יוני 2021 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 4 בתחרות סימולטנית on-line אוקטובר 2021 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 21  בתחרות סימולטנית פברואר 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 8 ו-21 בתחרות סימולטנית אפריל 2022- לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 35 בתחרות סימולטנית מאי 2022 – לחץ כאן

לניתוח יד מספר 14 בתחרות סימולטנית ספטמבר 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 24 בתחרות סימולטנית אוקטובר 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 4, 12 ו-27 בתחרות סימולטנית דצמבר 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 8 בתחרות סימולטנית ינואר 2023 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 15 בתחרות סימולטנית מרץ 2023 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 1 ו-4 בתחרות סימולטנית יולי 2023 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 7 בתחרות סימולטנית ספטמבר 2023 – לחץ כאן

בברכה,

גבי לוי

 

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה

תפריט נגישות

נגישות