אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / קונבנציית (Exclusion Keycard Blackwood (EKB או Voidwood
קונבנציית (Exclusion Keycard Blackwood (EKB או Voidwood

קונבנציית (Exclusion Keycard Blackwood (EKB או Voidwood

פורסם ביום: 21.09.2013; עודכן ביום: 11.05.2024

קהל היעד:

וכעת, כתבה חדשה בנושא קונבנציית " (Exclusion Keycard Blackwood (EKB או Voidwood "

הקונבנציה (Exclusion Blackwood/Key-Card Blackwood (Voidwood מיוחסת ל-Mr. Bobby Goldman:

הכרזת קפיצה בדרך לסלאם לאחר שהשותפות מצאה התאמה בסדרת השליט. סדרת הקפיצה מראה void, בדומה להכרזת Splinter ומזמינה את השותף להכריז סלאם. במרבית המקרים, סדרת ה-void מוכרזת בגובה 5. (bridgehands)

לאחר שהוסכמה סדרת ה-Major, קפיצה מעל לגובה משחק מלא ע"י היד החזקה היא EKB. ישנם 4 קלפי מפתח במשחק:  3 האסים מחוץ לסדרת השאלה (סדרת ה-void של השואל) בתוספת ה-K בסדרה המוסכמת. התגובות הן על ידי שלבים -צעדים והצעד הראשון הוא '0', השלב השני הוא '1' הצעד השלישי הוא '2 ללא' והשלב הרביעי הוא '2 עם'.

השלב הבא אחרי תגובת '1' הוא שאלה על ה-Q. אם ההכרזה הבאה של השואל היא 5NT וזה לא הצעד הבא שאלת-Q, זאת שאלה על K ספציפי וה-K של סדרת ה-void של השואל אינו נספר.

החריג הבולט לתגובה לשאלה על K מתרחש כאשר למשיב יש רק K אחד וזה הוא ה-K של סדרת ה-void של השואל, זה הוא דירוג נמוך מהסדרה המוסכמת ולמשיב יש גם את ה-A של הסדרה, קלף זה שהשואל אינו יודע עליו. הידיעה שלמשיב יש AK של סדרת ה- void עשויה לאפשר לשואל לשחק 6NT או אולי גראנד סלאם. ההכרזה לא עולה כלום כי היא מתחת לגובה של 6 בסדרה המוסכמת.

(kantarbridge)

מטרה: לשאול את שותפך על קלפי מפתח מחוץ לסדרת ה-void. ה-EKB היא קפיצה מעל גובה משחק מלא בסדרה שלא הוכרזה או בסדרה שהוכרזה על ידי היריבים, בדרך כלל לאחר שהוסכמה סדרת השליט (בד"כ Major). השותף לא מחשיב את ה-A בסדרת הקפיצה בתגובה.

שים לב: כל שותפות חייבת להחליט בעצמה איזה הכרזות הן EKB. עם זאת, אם השותפות שלך לא הסכימה במיוחד על המצבים שבהם Excclusion עשויה לחול, הנח שזה לא Exclusion עד שנדון, כי אי הבנה יכולה להיות קטסטרופלית.
הכלל הפשוט ביותר הוא לשחק קפיצות מסוימות ל-♠4, כמו גם את כל הקפיצות לגובה-5, לאחר שהוסכמה סדרת Major. אתה ושותפך צריך לדעת איך קונבנציית EKB עובדת עם הקונבנציות האחרות שאתם משחקים.

(whidco.com) לקישור לכתבה – לחץ כאן

ה- " Voidwood " הומצא-תוכנן על מנת לפתור את המצב, כאשר לשואל ה-Blackwood- יש void. במקרה כזה, הוא לא מעוניין במידע על ה-A של השותף בסדרת ה- void, כי כבר יש לו את ה-control סיבוב ראשון; ה-A של השותף היה מציג ערך משוכפל (מיותר) במקרה שהוא משחק בדרך כלל Roman Keycard Blackwood, עם רק 4 קלפי מפתח: 3 אסים מחוץ סדרת ה-void וה-K בשליט. עם זאת, הכרזת השאלה אינה "4NT", אלא סדרת ה- void בגובה-5. "Voidwood" נעשה על ידי קפיצה לגובה-5 בסדרת ה-void לאחר שהתאמה כבר נמצאה. (fourseasonsbridge)

אם הסדרה המוסכמת שלכם היא ב-Major, קפיצה בלתי רגילה ל-4S (אם הסדרה שלך היא hearts) או לגובה-5 יכולה לשמש Exclusion Keycard Blackwood, בסדרה המוסכמת (או במשתמע). ברצף ההכרזה 1H-2D-2H-4S, הכרזת 4S או 5C היא Exclusion, מראה תמיכה ב-hearts ו-void בסדרה שהוכרזה (קפיצה ל-3S או 4C תהיה splinter). המקור: home.comcast

מקור השם Exclusion : שולל, לא כולל, למעט (ה-A בסדרת ה-void)

עפ"י Robert S. Todd: כאשר אנו מחזיקים void בסדרה צדדית, לעתים קרובות קשה לקבוע אם ביד השותף יש את הקלפים הנכונים הדרושים לנו לסלאם, או שיש לשותף קלפים שגויים. הכרזות המציגות קוצר, כמו הכרזות splinter, עושות עבודה טובה בכדי לגרום לשותף להעריך מחדש את ידו. אבל אם היד שלנו כל כך חזקה שכל מה שאנחנו צריכים לדעת מהשותף "איזה A" הוא מחזיק, אז כלים אחרים, כמו Control-Showing Cuebid-CSC או Exclusion Keycard יכולים לעזור לנו לפתור את הבעיה הזו.  כאשר השותף שואל אותנו על אסים (או קלפי מפתח) ואנחנו מחזיקים "void שימושי", יש לנו הרחבות ל-(Blackwood (Keycard המאפשרות לנו להודיע לשותף. כשיש לך התאמה גדולה בסדרת השליט עם השותף והיד שלך יכולה להשתלב עם השותף כדי לזכות בהרבה לקיחות בגלל הצורה, אפילו חוסר במספר קלפי מפתח לא יכול להוות מכשול להכרזה ולביצוע סלאם אם אתה מצליח להבין אם יש לך את הקלפים המשולבים הנכונים!

לקישור – לחץ כאן

טבלת התגובות להכרזות:

צעד

Exclusion Blackwood

(Exclusion RKC (0314

Exclusion 1430

ראשון

0 אסים מחוץ לסדרת ה-void

0 או 3 אסים מחוץ לסדרת ה-void

A אחד מחוץ לסדרת ה-void

שני

A אחד מחוץ לסדרת ה-void

A אחד מחוץ לסדרת ה-void

0 או 3 אסים מחוץ לסדרת ה-void

שלישי

2 אסים מחוץ לסדרת ה-void

רביעי

3 אסים מחוץ לסדרת ה-void

דוגמאות להכרזות Normal Exclusion Blackwood:

מקור: bridgehands

מה קורה כאשר הכרזת-שאלת EKB מוכפלת, עכשיו יש לך שתי הכרזות נוספות זמינות, לעבור-pass או-redouble. ישנן לפחות 3 דרכים כדי להמשיך:

  1. אתה יכול להשתמש בעקרונות של DOPI / ROPI Redouble. הכרזת Redouble היא הצעד הראשון, Pass הצעד השני, ההכרזה הראשונה הבאה היא הצעד השלישי, וכו')
  2. מאחר שיש רק 4 קלפי מפתח ושתי הכרזות נוספות, ייתכן שתציג כל אחד. זה עובד ככה: Pass = 0. הכרזת redouble=1; ההכרזה הבאה למעלה = 2, וכן הלאה. בתוך רצף הדוגמא ה-redouble מראה "1" והפותח מכריז ♠6. אם היה לך "0", היית עובר והפותח היה סוגר- sign off ב-♠5.
  3. האפשרות העדיפה היא פשוט להתעלם מה-double ולהכריז אותן תשובות שאתה היית מכריז לו היריב מצד ימין-RHO שתק. דבר אחד פחות לזכור.

לקישור לכתבה הכוללת דוגמאות – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Exclusion Blackwood " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Exclusion Keycard Blackwood " – המפרטת את אפשרויות ההכרזה השונות – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Exclusion Blackwood " – הכוללת דוגמאות – לחץ כאן

לקישור לכתבת " Exclusion Blackwood " – הסברים ודוגמאות – לחץ כאן

לקישור לכתבתו של Neil H. Timm בכותרת " Slam Bidding with a Void " – לחץ כאן

לקישור לבלוגים בנושא – לחץ כאן וכאן

לקישור לכתבה " Swedes Win in Open Teams at World Mind Games " בעיתון " NyTimes " מיום 24.08.2012 – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Slam bidding: When to ask; When to Show;  When to bash " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " (Goldman Robert (bobby " ב-Acbl – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Exclusion Keycard Blacwood (or Voidwood) " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Exclusion Keycard " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Exclusion Blackwood or 4NT's looking for Slam " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " How beginner, intermediate, and expert players might bid this bridge hand differently " – ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Exclusion Blackwood " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Exclusion Keycard Blackwood After Major suit agreement " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " לקראת הכרזת סלאם " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Voidwood Bridge Bidding Convention " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Conventions: Exclusion Keycard Blackwood " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Exclusion " בעברית – לחץ כאן

לקישור לכתבה " תחרות ה-IMP בפסטיבל: Exclusion " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Roman Keycard Blackwood, Delayed Kickback and Crosswood " – לחץ כאן

לקישור לכתבות " Exclusion Keycard Blackwood " – לחץ כאן וכאן

לקישור לכתבה  " Conventions: Exclusion Keycard Blackwood " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " (Exclusion Keycard Blacwood (or Voidwood " – לחץ כאן

לקישורים לניתוחי ידיים – לחץ כאן וכאן (עמ' 16)

לקישור לכתבה " Exclusion Blackwood " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " (Exclusion Blackwood (Voidwood " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " RKCB Void-Wood Martel Stansby " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Extending your methods " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Exclusion " -לחץ כאן

לקישור למדריך " Finnish Expert Methods 2020 " (עמ' 46) – לחץ כאן

לקישור לכתבה " סימולטנית ארצית: האם ואיך מגיעים לסלאם גדול? " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד של Frank Stewart מיום 28.02.2020 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " ?Is the last bid here Exclusion RKCB " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד של רם סופר בגיליון ספטמבר 2015 של התאגדות ישראלית לברידג' (עמ' 30) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד של יוסי אנגל בגיליון אוקטובר 2015 של התאגדות ישראלית לברידג' (עמ' 37) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 2 של רם סופר בתחרות סימולטנית נובמבר 2015 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 10 של רם סופר בתחרות סימולטנית מאי 2021 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 18 של רם סופר בתחרות סימולטנית on-line אוקטובר 2021 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד שלו בגיליון פברואר 2022 של התאגדות ישראלית לברידג' (עמ' 10) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 1 שלו בתחרות סימולטנית יולי 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 4 שלו בתחרות סימולטנית נובמבר 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 5 שלו בתחרות סימולטנית אפריל 2023 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד של יוסי אנגל בגיליון מרץ 2022 של התאגדות ישראלית לברידג' ( עמ' 18) – לחץ כאן

בברכה,

גבי לוי

 

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה

תפריט נגישות

נגישות