אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / בשורות טובות 3 (לא מעודכן) – שיעורי הברידג' של Tony, Mark ,Elii, Anam ,Donna ,Dominique
בשורות טובות 3 (לא מעודכן) – שיעורי הברידג' של Tony, Mark ,Elii, Anam ,Donna ,Dominique

בשורות טובות 3 (לא מעודכן) – שיעורי הברידג' של Tony, Mark ,Elii, Anam ,Donna ,Dominique

פורסם ביום: 18.02.2021; עודכן ביום: 09.01.2022

קהל היעד:

2013-07-24_074611

והפעם, כתבה קודמת " בשורות טובות 3– שיעורי הברידג' של Tony ,Mark ,Elii ,Anam  ,Donna, Dominique "

לקישור לכתבה חדשה "בשורות טובות 2022 – קישורים לשיעורי ברידג' ב-youtube " – לחץ כאן

המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

הכתבות הקודמות פוצלו לנוכח מגבלות גודל הקובץ בתוכנה.

לקישור לכתבה " בשורות טובות-1 – כתבה מעודכנת " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " בשורות טובות 2 – שיעורי הברידג' של Milan ושל Gavin " – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' של Adam Wiseberg מ-Manchester UK – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' של Sky Bridge Club – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' קצרים של Larry Cohen – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' של Csaba Daday (tgwnn) – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי הברידג' של Rosie Way – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי הברידג' של Pierre Rotteleur בשפה הצרפתית – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי הברידג' של Nicolas Lhuissier בשפה הצרפתית – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' של Tom Drijver ב-DrijverBridge לחברינו דוברי השפה ההולנדית – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' של Ella van der Sanden לחברינו דוברי השפה ההולנדית – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' של Georgios Georgoulakis לחברינו דוברי השפה היוונית – לחץ כאן

לקישורים לשיעורי ברידג' למתקדמים של Richard Pavlicek באתר " rpbridge " – לחץ כאן

לשיעורי ברידג' בשפה הפורטוגזית – לחץ כאן

לקישורים לשיעורים של Donna Compton – Play Better Bridge:

מספר

נושא השיעור

הקישור

1

Play This Hand With Me 3-8 Mini Lesson

24.07.2020

2

Play This Hand With Me 3-7 Mini Lesson

24.07.2020

3

Defend This Hand With Me 3-7 Mini Lesson

24.07.2020

4

Finesse, Anything Else? Video Tip

04.08.2020

5

Two Exceptions to Drawing Trump Video Tip

04.08.2020

6

Thinking Bridge Tip 2/1 Video Tip

04.08.2020

7

Rule of 7 Video Tip

04.08.2020

8

Entry Management Video Tip

04.08.2020

9

What Could Go Wrong Video Tip

04.08.2020

10

3'rd Hand Has a Big Job Video Tip

04.08.2020

11

Balancing, Responsive and Support Doubles Video Tip

08.08.2020

12

More Uses of Dummy on Defense Tip

08.08.2020

13

Declarer's Thought Process Video Tip

15.08.2020

14

Modern Hand Evaluation Video Tip

15.08.2020

15

Responder's Choices and Hand Evaluation Video Tip

15.08.2020

16

Preemptive Strategies Video Tip

21.08.2020

17

Modern Notrump Leads Video Tip

21.08.2020

18

Modern Takeout Doubles Video Tip

22.08.2020

19

Strip Endplays Video Tip

28.05.2020

20

Responding to Preempts Video Tip

12.09.2020

21

Opener's Rebids Video Tip

12.09.2020

22

Long Suit Development Video Tip

19.09.2020

23

Modern Suit Leads Video Tip

19.09.2020

24

Responder's Rebids Video Tip

19.09.2020

25

Stayman Video Tip

26.09.2020

26

Trumping and Discarding Video Tip

26.09.2020

27

Jacoby Transfers Video Tip

26.09.2020

28

Bidding Inferences Video Tip

03.10.2020

29

Loser on Loser Video Tip

03.10.2020

30

Modern Overcalls Video Tip

03.10.2020

31

Card Combination Inferences Video Tip

10.10.2020

32

All About Entries Video Tip

10.10.2020

33

Play This Hand With Me 5-5

12.10.2020

34

Counting Losers As Declarer Video Tip

16.10.2020

35

Play and Defense Inferences Video Tip

16.10.2020

36

Introduction to Counting a Bridge Hand Video Tip

30.10.2020

37

Placing Defenders' Honors Video Tip

07.11.2020

38

2-1 Game Force Promo

12.11.2020

39

Key to Finesses Promo

12.11.2020

40

Counting Declarer's Hand Video Tip

19.11.2020

41

Forcing 1NT Video Tip

19.11.2020

42

Rule of 7 & Danger Hand Video Tip

03.12.2020

43

Putting It All Together Video Tip

04.12.2020

44

Defend This Hand With Me

08.12.2020

45

Slam Bidding Tools Video Tip

11.12.2020

46

Strong Hand Bidding Video Tip

11.12.2020

47

Major Suit Raises Jacoby 2NT Video Tip

18.12.2020

48

Play This Hand With Me October 17th

18.12.2020

49

Intro L1 Bridge Nuts and Bolts Video Tip

08.01.2021

50

Intro L2 Opening the Bidding Video Tip

09.01.2021

51

Intro L3 Responding to Major & Minor Suit Openings Video Tip

09.01.2021

52

Intro L4 Suit Rebids with Trumping & Discarding Video Tip

15.01.2021

53

Intro L5 1NT Opening Bids & Responses Video Tip

15.01.2021

54

Intro L6 Overcalls & Defender’s Check List Video Tip

26.01.2021

55

Roman Key Card Video Tip

30.01.2021

56

Overcall Survey Video Tip

04.02.2021

57

Third Hand Strategies Video Tip

04.02.2021

58

Second Hand Strategies Video Tip

06.02.2021

59

Overcall Responses & Cuebids Video Tip

06.02.2021

60

Trump Queen & Specific King Ask Video Tip

06.02.2021

61

Hollywood Magic ACBL Mini Lesson

11.02.2021

62

Entry Management _ 'Transportation Train' Video Tip

13.02.2021

63

Attitude Signals Video Tip

13.02.2021

64

Goldway Slams Video Tip

13.02.2021

65

Defend This Hand With Me December 5

18.02.2021

66

Count Signals Video Tip

20.02.2021

67

Using Dummy on Defense Video Tip

20.02.2021

68

Major Suit Slam Tries Video Tip

20.02.2021

69

Which Technique Is Best Video Tip

23.02.2021

70

Defend This Hand With Me Feb 10

23.02.2021

71

2 Exceptions To Pulling Trump Video Tip

25.02.2021

72

New Minor Forcing Video Tip

27.02.2021

73

Suit Preference Signals Video Tip

27.02.2021

74

                        Takeout Doubles Survey Video Tip

27.02.2021

75

Misfit Bidding Video Tip

01.03.2021

76

Play This Hand With Me Feb 13

02.03.2021

77

Fourth Suit Forcing Video Tip

06.03.2021

78

Developing Defensive Tricks Video Tip

06.03.2021

79

Takeout Double Responses and Cuebids Video Tip

06.03.2021

80

Advanced Hand Evaluation Video Tip

07.03.2021

81

Declarer's Take on Defender's Break Video Tip

13.03.2021

82

Negative Doubles Video Tip

13.03.2021

83

Splinter Bids ~ 'A Slice of Jacoby Pie' Video Tip

13.03.2021

84

Planning the Defense by Counting Video Tip

13.03.2021

85

Defend This Hand With Me Feb 17

16.03.2021

86

Play This Hand with Me Feb 14

18.03.2021

87

Control Asking Bids ~ 'Awkward Slam Controls' Video Tip

19.03.2021

88

Control Asking Bids Video Tip

21.03.2021

 89  Slam Cuebidding Video Tip  27.03.2021
 90  Inverted Minors Video Tip  27.03.2021
 91  Modern Uses of Cuebids Video Tip  27.03.2021
 92  Law of Total Tricks Video Tip  04.04.2021
 93  Law of total Tricks Conventions Video Tip  11.04.2021
 94  2/1 Game Force Video Tip  16.04.2021
 95  Stay at Home, Play at Home ACBL Mini Lesson  19.04.2021
 96  Puzzle Time 1  19.04.2021
 97  2 1 Game Force Workshop #2 Video Tip  22.04.2021
 98  Puzzle TIme 2  22.04.2021
 99  Pass, Bid or Double Video Tip  25.04.2021
 100  Puzzle Time 3  26.04.2021

לקישורים לשיעורים מ-101:

101

Puzzle Time 4

29.04.2021

102

Forcing 1NT Opener's Rebids Video Tip

30.04.2021

103

Forcing 1NT & Responder's Rebids Video Tip

02.05.2021

104

Overcall or Double Judgment Calls Video Tip

02.05.2021

105

Puzzle Time 5

05.05.2021

106

Puzzle Time 6

10.05.2021

107

Trick 1 Declarer Play Promo

12.05.2021

108

Inferences When Declarer Leaves A Long Suit In Dummy Promo

14.05.2021

109

Puzzle Time 7

17.05.2021

110

Card Combinations Pt. 1 Video Tip

19.05.2021

111

Lead Inferences as Declarer & Defender Video Tip

21.05.2021

112

Puzzle Time 8

24.05.2021

113

Card Combinations Pt. 2 Video Tip

26.05.2021

114

Defender's Number Rule Video Tip

28.05.2021

115

Avoidance Plays Video Tip

02.06.2021

116

Singleton Leads Yes? No? Video Tip

04.06.2021

117

Puzzle Time 9

07.06.2021

118

Notrump Ducking Plays Workshop Video Tip

09.06.2021

119

3rd Hand Plays Low Seminar Video Tip

11.06.2021

120

Puzzle Time 10

14.06.2021

121

Suit Ducking Plays Workshop Video Tip

16.06.2021

122

Partner is Entryless Seminar Video Tip

18.06.2021

123

Lead on, Macguff ACBL Regional Mini Lesson

21.06.2021

124

Puzzle Time 11

21.06.2021

125

Card Combinations Pt 3 Video Tip

23.06.2021

126

Dummy is Dead, Now What? Video Tip

25.06.2021

127

Puzzle Time 12

28.06.2021

128

4th Round Losers Workshop Video Tip

30.06.2021

129

When To Trump In With The Boss Trump Video Tip

02.07.2021

130

Preemptive Strategies Video Tip

07.07.2021

131

Negative Doubles Video Tip

09.07.2021

132

Puzzle Time 13

12.07.2021

133

Modern Hand Evaluation Video Tip

14.07.2021

134

Responding to Preempts Video Tip

16.07.2021

135

Puzzle Time 14

20.07.2021

136

Two Suited Overcalls Video Tip

21.07.2021

137

Responders Choices Video Tip

23.07.2021

138

Puzzle Time 15

26.07.2021

139

Trick 1 Declarer Play Video Tip

28.07.2021

140

Card Combinations Pt 1 Video Tip

30.07.2021

141

ACBL Virtual Vacation Regional Mini Lesson

31.07.2021

142

Puzzle Time 16

02.08.2021

143

Opener's Rebids Video Tip

04.08.2021

144

Planning The Defense Video Tip

06.08.2021

145

Puzzle Time 17

09.08.2021

146

Responder's Rebids Video Tip

11.08.2021

147

Strong Hand Bidding Video Tip

13.08.2021

148

Puzzle Time 18

16.08.2021

149

Discarding on Defense Video Tip

18.08.2021

150

Stayman Video Tip

20.08.2021

151

Puzzle Time 19

23.08.2021

152

Slam Bidding Tools Video Tip

25.08.2021

153

Inverted Minors Video Tip

27.08.2021

154

Puzzle Time 20

30.08.2021

155

Jacoby Transfer Video Tip

01.09.2021

156

Counting Losers as Declarer Video Tip

03.09.2021

157

Puzzle Time 21

06.09.2021

158

Passed Hand Bidding Drury Video Tip

10.09.2021

159

Puzzle Time 22

13.09.2021

160

Overcalls Video Tip

17.09.2021

161

Common Sense Defense Video Tip

24.09.2021

162

Puzzle Time 23

27.09.2021

163

3rd Hand Play Video Tip

01.10.2021

164

Puzzle Time 24

04.10.2021

לקישורים לשיעורים של Dominique Fonteneau:

מספר

נושא השיעור

הקישור

1

Dominique Fonteneau analyse les donnes du tournoi de l'Invincible Zia

20.03.2020

2

Le Professeur VS Argine # 1

04.05.2020

3

Le Professeur VS Argine # 2

11.05.2020

4

Le Professeur VS Argine #3

18.05.2020

5

Tournoi privé du 8 mai commenté par le Professeur

18.05.2020

6

Le Professeur VS Argine #4

25.05.2020

7

Le Professeur VS Argine #5

04.06.2020

8

Le Professeur VS Argine #6

10.06.2020

9

Le Professeur VS Argine #7

16.06.2020

10

Tournoi privé du 11 juin commenté par le Professeur

18.06.2020

11

Le Professeur VS Argine #8

23.06.2020

12

Le Professeur VS Argine #9

30.06.2020

13

Le Professeur VS Argine #10

06.07.2020

14

Le Professeur VS Argine #11

13.07.2020

15

Tournoi privé du 10 juillet commenté par le Professeur

17.07.2020

16

Le Professeur VS Argine #12

20.07.2020

17

Le Professeur VS Argine #13

27.07.2020

18

Le Professeur VS Argine #14

03.08.2020

19

Le Professeur VS Argine #15

10.08.2020

20

Tournoi privé du 8 août commenté par le Professeur

13.08.2020

21

Le Professeur VS Argine #16

17.08.2020

22

Le Professeur VS Argine #17

24.08.2020

23

Le Professeur VS Argine #18

31.08.2020

24

Le Professeur VS Argine #19

07.09.2020

25

Le Professeur VS Argine #20

14.09.2020

26

Tournoi privé du 10 septembre commenté par le Professeur

17.09.2020

27

Le Professeur VS Argine #21

22.09.2020

28

Le Professeur VS Argine #22

27.09.2020

29

Le Professeur VS Argine #23

05.10.2020

30

Le Professeur VS Argine #24

12.10.2020

31

Tournoi du Professeur du 9 Octobre

12.10.2020

32

Le Professeur VS Argine #25

19.10.2020

33

Le Professeur VS Argine #26

26.10.2020

34

Le Professeur VS Argine #27

03.11.2020

35

Le Professeur VS Argine #28

10.11.2020

36

Le Professeur analyse la finale du BIC 2020

11.11.2020

37

Tournoi Points Funbridge du 13 novembre commenté par le Professeur

18.11.2020

38

Le Professeur VS Argine #29

20.11.2020

39

Le Professeur VS Argine #30

24.11.2020

40

Le Professeur VS Argine #31

01.12.2020

41

Le Professeur VS Argine #32

08.12.2020

42

Tournoi Points Funbridge Téléthon 2020 du 12 décembre commenté par le Professeur

15.12.2020

43

Le Professeur VS Argine #33

19.12.2020

44

Le Professeur VS Argine #34

24.12.2020

45

Le Professeur VS Argine #35

04.01.2021

46

Le Professeur VS Argine #36

11.01.2021

47

Tournoi Points Funbridge du 8 janvier commenté par le Professeur

11.01.2021

48

Le Professeur VS Argine #37

22.01.2021

49

Le Professeur VS Argine #38

27.01.2021

50

Le Professeur VS Argine #39

06.02.2021

51

Tournoi du Professeur du 6 février

09.02.2021

52

Le Professeur VS Argine #40

10.02.2021

53

Le Professeur VS Argine #41

17.02.2021

54

Le Professeur VS Argine #42

24.02.2021

55

Le Professeur VS Argine #43

05.03.2021

56

Tournoi du Professeur du 6 mars

08.03.2021

57  Le Professeur VS Argine #44  12.03.2021
58  Le Professeur VS Argine #45  17.03.2021
59  125 DIAMONDS A GAGNER ! – Le Professeur VS Argine #46  26.03.2021
60  Le Professeur VS Argine #47  31.03.2021
61  Le Professeur VS Argine #48  07.04.2021
62  Tournoi du Professeur du 10 avril  12.04.2021
63  Le Professeur VS Argine #49  14.04.2021
64  Le Professeur VS Argine #50  21.04.2021

65

Le Professeur VS Argine #51

28.04.2021

66

Le Professeur VS Argine #52

05.05.2021

67

Tournoi du Professeur du 8 mai

10.05.2021

68

Le Professeur VS Argine #53

12.05.2021

69

Le Professeur VS Argine #54

19.05.2021

70

Le Professeur VS Argine #55

26.05.2021

71

Le Professeur VS Argine #56

02.06.2021

72

Le Professeur VS Argine #57

09.06.2021

73

Tournoi du Professeur du 12 juin

14.06.2021

74

Le Professeur VS Argine #58

16.06.2021

75

Le Professeur VS Argine #59

23.06.2021

76

Tournoi de Jérôme Rombaut du 19 juin

25.06.2021

77

Le Professeur VS Argine #60

30.06.2021

78

Le Professeur VS Argine #61

07.07.2021

79

Tournoi du Professeur du 11 juillet

15.07.2021

80

Le Professeur VS Argine #62

17.07.2021

81

Le Professeur VS Argine #63

23.07.2021

82

Le Professeur VS Argine #64

28.07.2021

83

Tournoi de Jérôme Rombaut du 1er août

02.08.2021

84

Le Professeur VS Argine #65

04.08.2021

85

Le Professeur VS Argine #66

11.08.2021

86

Tournoi du Professeur du 15 août

16.08.2021

87

Le Professeur VS Argine #67

18.08.2021

88

Le Professeur VS Argine #68

25.08.2021

89

Le Professeur VS Argine #69

01.09.2021

90

Tournoi du Professeur du 5 septembre

06.09.2021

91

Le Professeur VS Argine #70

08.09.2021

92

Tournoi de Jérôme Rombaut du 12 septembre

14.09.2021

93

Le Professeur VS Argine #71

15.09.2021

94

Le Professeur VS Argine #72

22.09.2021

95

Le Professeur VS Argine #73

29.09.2021

96

Tournoi du Professeur du 3 octobre

04.10.2021

97

Le Professeur VS Argine #74

07.10.2021

98

Tournoi de Jérôme Rombaut du 10 octobre

11.10.2021

99

Le Professeur VS Argine #75

15.10.2021

100

Le Professeur VS Argine #76

20.10.2021

לשיעורים מ-101:

מספר

נושא השיעור

הקישור

101

Le Professeur VS Argine #77

02.11.2021

102

 Le Professeur VS Argine #78  08.11.2021

103

Tournoi du Professeur du 7 novembre

08.11.2021

104

Le Professeur VS Argine #79

17.11.2021

105

Le Professeur VS Argine #80

24.11.2021

106

Le Professeur VS Argine #81

01.12.2021

107

Le Professeur VS Argine #82

08.12.2021

108

Tournoi Points Funbridge Téléthon 2021 du 12 décembre commenté par le Professeur

13.12.2021

109

Le Professeur VS Argine #83

15.12.2021

110

Le Professeur VS Argine #84

23.12.2021

111

Le Professeur VS Argine #85

29.12.2021

112

Le Professeur VS Argine #86

05.01.2022

לקישורים לשיעורים של Mark Nehs:

לשיעורים 1-100:

מספר

נושא השיעור

הקישור

1

defense, and declarer play

19.06.2020

2

Improve your bridge game with Inside the Head of OconDad

19.06.2020

3

Inside the Head of OconDad watch as bid and play on BBO.

20.06.2020

4

Bridge: Inside the Head of OconDad. Watch as talk about the bidding and play as I go along

25.06.2020

5

Learn about order of suits in NT, when to not take a finesse, setting up long suits and more

30.06.2020

6

cuebid to show support for overcaller, reverses, when not to cover an honor with an honor

01.07.2020

7

Play Bridge on BBO — Basics of starting a table, signing up for a tournament, and other how to's

07.07.2020

8

Improve your Bridge Game: RKC 1430, showing two suits in a transfer, lousy club split :

08.07.2020

9

Improve your Bridge Game — drury, 1NT Unusual NT, transportation problems, and more…

16.07.2020

10

Improve your Bridge Game: Michaels Cue Bid, 2/1 Game Force, Splinter, Control Bids. Weekly Free

18.07.2020

11

Improve your Bridge Game — How to show a void RKC, robot leads/defense, MPs get your tricks

19.07.2020

12

Minor Stayman, 2♣ – 2 – 2NT systems on, long suits = extra tricks. Improve your Bridge game

20.07.2020

13

How to load a Convention Card on BBO. Load your partnership CC onto Bridge Base Online.

21.07.2020

14

Improve your Bridge Game — 71% game solid bidding choices and getting all the tricks I could.

21.07.2020

15

Dbl 1NT?, new minor forcing, Bid NT when you have the stopper!! Improve your Bridge Game w/ OconDad

23.07.2020

16

Want help with NT Play? 6 NT Hands!! 3 Card limit Raise. Improve your Bridge Game with OconDad.

26.07.2020

17

Ruff-Ruff, bidding will give you so many clues on how to play & defend. Improve your Bridge Game.

27.07.2020

18

74% Game. Success=Planning & excecution declarer & defense and bidding NT  Mark Nehs BBO OconDad

28.07.2020

19

The Law, 4th Suit Forcing(4SF), & Stayman. Weekly Free on BBO. Improve your Bridge Game with OconDad

29.07.2020

20

Bridge Mini Lesson on 1 NoTrump Forcing. How to play forcing 1NT as a part of 2/1 Game Force.

30.07.2020

21

Support Cue bid, count your losers in suit contracts and winners in NT. Improve your bridge game.

31.07.2020

22

When not to finesse, let the defense help you, free finesse, more with Mark Nehs (OconDad)

01.08.2020

23

Drury, 4SF, Support cue bid, Tranporation problems  Improve your bridge game with Mark Nehs

05.08.2020

24

Blackwood Part 1 by Paul Karas. Common pitfalls in Blackwood bidding. Improve your Bridge game.

06.08.2020

25

One hand at a time by Bridge Teacher Mark Nehs — Stayman, extra trick, lead up to strength, plan

08.08.2020

26

Jacoby 2NT, 2c-2d-2NT-3h transfer, 4SF, Finesse is only 50/50, Bridge with Mark Nehs OconDad on BBO

10.08.2020

27

Michaels Cue Bid, 4th seat preempts?, Support Cue bid improve your Bridge Game with Mark Nehs

12.08.2020

28

Inside the Head of DaveMilw. 4 hands only as I lost my internet connection. Dave is a great player!

13.08.2020

29

Blackwood Part 2 by Paul Karas. 5NT King ask, 4NT not blackwood, and Gerber

13.08.2020

30

Declarer – plan entries, source of tricks, clear out suits, lead up to strength, and plan again. 66%

14.08.2020

31

Cappelletti, Show a void RKC, Support Cue bid, Inside the Head of OconDad (Mark Nehs) Bridge on BBO

17.08.2020

32

Inside the Head of DaveMilw

18.08.2020

33

Extra tricks, bid again, Soloway Jump shift on Inside the Head of OconDad(Mark Nehs) Bridge BBO

18.08.2020

34

Michaels (sort of) and Support Cue bids, bid games and then figure out a way to make them!! OconDad

19.08.2020

35

Mini Lesson on Card Combinations by DaveMilw.

20.08.2020

36

Splinter, when not to pull trump, ruff-ruff, count your losers on Inside the Head of OconDad on BBO

21.08.2020

37

Drury, lose finesse and to which hand? Rule of 11. Bad splits even more planning needed

22.08.2020

38

Preparation for Bridge Immersion: 3 week at Home Bridge Partnership Improvement Program

23.08.2020

39

How to Load BB$ for use on Bridge Base Online. Load money into your account to play in paid tourneys

23.08.2020

40

BBO Weekly Free Instant Tourney Cappelletti, NT overcalls, Open 2 Clubs? Inside the Head of OconDad

23.08.2020

41

How to Chat on BBO: Chat with the table or send private messages on Bridge Base Online

23.08.2020

42

ACBL BBO Game Schedule. Full list of daily games and times offered on BBO.

23.08.2020

43

Redouble, 2/1 Game Force, Neg Double, Drury, 70% Game Bridge Inside the Head of OconDad (Mark Nehs)

23.08.2020

44

Michaels, Jordon 2NT, Inverted Minors, and lots of wacky distribution on Inside the Head of OconDad.

25.08.2020

45

BBO Instructional Video — Double Dummy and how to export a hand for a teacher or anyone to review

26.08.2020

46

Squeeze play, Quantative NT Raise, Support cue bid, 4th suit forcing on Inside the Head of OconDad

27.08.2020

47

BBO Weekly Free Instant Tournament — Support Doubles, Michaels, UNNT, Cappelletti, and more

29.08.2020

48

Super Sunday Daylong Inside the Head of OconDad support cue bid, Lebensohl, splitting honors

31.08.2020

49

Improve your Bridge Game — Rule of 11, bidding two-suiters, when not to be in slam, bridge on BBO.

01.09.2020

50

Bridge on BBO — Splinter, 1NT Forcing, Balancing 1NT, 2/1, and more on Inside the Head of OconDad

02.09.2020

51

How to Alert on BBO. BBO Instructional videos by Mark Nehs.

03.09.2020

52

Inverted Minors. Why to add inverted minors to your bridge game. Bidding sequences.

03.09.2020

53

BBO Instructional Video – How to find a director or friend on BBO

05.09.2020

54

Improve your Bridge Game – 4th suit forcing, Michaels, Neg Double on Inside the Head of OconDad

05.09.2020

55

Weekend Survivor on BBO Day 2 – Cappettetti (x2), Michaels, Lebensohl, tips for distributional hands

06.09.2020

56

BBO Just Declare — Setting up 5 card suits, all the tricks you can, control bids with Mark Nehs

07.09.2020

57

New minor Forcing, Inverted Minors, Stayman, 2/1 GF Improve your Bridge Game BBO Mark Nehs OconDad

09.09.2020

58

Blackwood Part 3 – Queen ask and showing a void by Paul Karas

10.09.2020

59

ACBL Guest Membership. Free 120 day American Contract Bridge League guest membership

10.09.2020

60

Preempts, Rule of 17, neg dbl, RKC 3014 Improve your Bridge Game with Inside the Head of OconDad 61%

11.09.2020

61

Splinter, Jacoby 2NT, Support Doubles, Capp on Inside the Head of OconDad Bridge on BBO

13.09.2020

62

Bridge extra tricks — long suits, honors drop, let them lead a suit on Inside the Head of OconDad

14.09.2020

63

Drury Convention by Mark Kinzer. Learn the basics of the two way Drury bridge convention.

18.09.2020

64

BBO Weekly Free instant Tourney — New Minor Forcing. Quantative NT, planning the play 82% Game!!!

19.09.2020

64

Improve your Bridge Game — 8 Ever 9 Never, Rule of 17, Inside the Head of OconDad (Mark Nehs) 63%

22.09.2020

65

Improve your Bridge Game — Support Cue Bid, Planning tranportation and extra tricks in NT

24.09.2020

66

The Great Escape by Jim Ricker — How to handle 1NT-DBL for penalty

24.09.2020

67

Improve your Bridge Game — Cappelletti, Michaels, UNNT on Inside the Head of OconDad

25.09.2020

68

Improve your Bridge Game — 8 NT hands, 18-19 NT, support cue bid, on Inside the Head of OconDad

04.10.2020

69

Improve your Bridge Game — Count the Opps HCP!! It helps you to get more tricks. 65% game.

04.10.2020

70

Opening Leads and other random bridge defensive thoughts by Paul Karas

08.10.2020

71

Improve your Bridge Game — Lead directing Dbl, splinter, 1NT Forcing, RKC , neg. doubles

12.10.2020

72

Improve your Bridge Game — Which finesse if at all? Setting up long suits, and transportation.

19.10.2020

73

Plan the Play II by John Pereles

22.10.2020

74

Improve your Bridge Game — Gained a trick on 3 & 6. Can you find it? Inside the Head of OconDad..

24.10.2020

75

Improve your Bridge Game — Jacoby 2NT, showing 6-9 as responder, plan along with me

29.10.2020

76

Fourth Suit Forcing (4SF) by Mark Kinzer

29.10.2020

77

Improve your Bridge Game — Sneak a trick, Rule of 11, Texas Transfer 67% Inside the Head of OconDad

05.11.2020

 78  Defense Part II by Paul Karas. Bridge mini lessons  12.11.2020
 79  Weekly Free Instant Tournament on BBO on Inside the Head of OconDad Improve your bridge game  13.11.2020
 80  Improve your Bridge Game — Negative Double, Drury, lead up to strength Inside the Head of OconDad  18.11.2020
 81  Planning the Play III with John Pereles. Bridge Mini lessons to help improve your bridge game  19.11.2020
 82  Improve your Bridge Game — Minor Stayman, Support cue bid, Count your losers, plan the play  24.11.2020

83

Improve your Bridge Game — In a minor? NT? Big scores on 2, 6, & 8. Look for that extra trick.

26.11.2020

84

BBO Weekly Free Instant Tournament with OconDad — Capp, UNNT, super accept. 68% Game. You play 1st

27.11.2020

85

Bridge: 67% Game, splinter, risking the contract in matchpoints, pitch losers with OconDad Mark Nehs

29.11.2020

86

Improve your Bridge Game — Bid your games and slams!! Inverted minors, handling bad splits +22 IMP

02.12.2020

87

Defense Part III by Paul Karas

03.12.2020

88

BBO Weekly Free with OconDad. Be sure to play yourself 1st. RKC, inverted minors, ruffing finesse

04.12.2020

89

Improve your Bridge Game — Michaels, transfers, neg. doubles on Inside the Head of OconDad

06.12.2020

90

Support Doubles by Mark Kinzer. Improve your bridge game.

10.12.2020

91

Plan your Declarer play based on the bidding – overcalls, Michaels, etc.. 63% Bridge Game on BBO

13.12.2020

92

BBO Weekly Free Instant Tournament — Watch and listen as I play on Inside the Head of OconDad 70%

20.12.2020

93

BBO Weekly Free Instant Tournmanent. Play yourself and compare. Nothing spectacular today but solid.

25.12.2020

94

Improve your Bridge Game — Bad start on 1 & 3 but finished 61%. Support cue bid, mixed raise, more

31.12.2020

95

BBO Version 3. Adobe Acrobat and Version 2 eliminated. Learn to navigate on Bridge Base Online V3

01.01.2021

96

BBO Weekly Free Instant Tournament – Play yourself 1st. 6 & 8 Great!! Blew it on 2 & 7.

02.01.2021

97

Defensive Carding — Attitude, Count, and Suit preference by Paul Karas. Mini bridge lessons.

07.01.2021

98

Improve your Bridge Game — 67% Today with a 90% last board. Normal contracts but an extra trick!!

07.01.2021

99

Improve your Bridge Game — NoTrump – Setup tricks while you have stoppers, plan your entries. 63%

14.01.2021

100

Card Combinations II by Dave Schudson Follow up to August presentation.

14.01.2021

לשיעורים מ-101:

101

Forcing Defense by Mark Nehs. One hand lessons.

17.01.2021

102

Cue Bid Raise by Mark Kinzer. Mini bridge lessons. Improve your bridge game.

21.01.2021

103

Guidelines for preemptive bidding by John Pereles. Mini bridge lessons.

28.01.2021

104

BBO Weekly Free Instant Tourney, Play on your own and then come watch. Please ignore board #4 🙂

29.01.2021

105

Defense by Paul Karas. You must get on the same page with your bridge partner.

04.02.2021

106

Improve your Bridge Game – Drury. Soloway Jump shift. Lost it on boards 2&3 but finished 61%.

05.02.2021

107

Declarer Play IV by John Pereles. Plan at trick 1. Losers? Source of tricks? Entries?

הוסר

108

BBO Weekly Free Instant Tournament – Splinter, RKC with Queen ask, passive defense,

13.02.2021

109

Improve your Bridge Game – Smolen, Texas Transfer, RKC. 62% game on Inside the Head of OconDad

18.02.2021

110

BBO Weekly Free – Michaels. Ok to pass. Do not help the opps on Defense. 68%. Play yourself 1st.

20.02.2021

111

Improve your Bridge Game – When to bid a grand slam, support doubles Inside the Head of OconDad

23.02.2021

112

Mini Lesson Defensive bids against NoTrump by Mark Kinzer. An overview of DONT, Brozel, Cappelletti

25.02.2021

113

Improve your Bridge Game – Extra trick=62% Game on Inside the Head of OconDad. Invitational bids.

26.02.2021

114

BBO Weekly Instant Free. Jump? Double? Bid again? Careful NT play on 6 for an 89% board. 59% Overall

26.02.2021

 115  Bridge Mini Lesson: Squeeze Play, Rule of 11. Figure out a way to make 7 Notrump.  01.03.2021

116

Mini Lesson on Taking Aces against suit contracts and NoTrump

03.03.2021

117

Learn to Play Bridge Lesson 1. The Basics of the game and how to get started.

03.03.2021

118

Bridge Defense: Active vs Passive. Paul Karas discusses when too aggressive on defense or not.

04.03.2021

119

Learn to Play Bridge Lesson 2 by Mark Nehs. High Card Points, opening a major, & responding.

05.03.2021

120

Learn to Play Bridge Lesson 3. Opening a minor and responses. Beginning Bridge Lessons.

06.03.2021

121

Learn to Play Bridge Lesson 4. Opening NoTrump and the Stayman Convention. Some scoring info.

08.03.2021

122

Learn to Play Bridge Lesson 5. Jacoby Transfers. Review of Stayman, 1 & 2 NoTrump Opening bids.

09.03.2021

123

Inside the Head of OconDad — New Minor Forcing, Open NT with a 5 card major? Overcalls. 4 was ugly.

09.03.2021

124

Learn to Play Bridge Lesson 6. Defense Leads and Attitude. Review of NoTrump, Major, and Minors.

11.03.2021

125

Bridge Mini Lesson Hand Evaluation by John Pereles. Upgrades? Downgrades? Bid again?

11.03.2021

126

BBO Weekly Free Instant Tournament. 2 club openers, RKC Queen ask, transfers, minor or NT? Play 1st

12.03.2021

127

Beginning Bridge Lesson 7. 1 NoTrump Forcing. Learn to play bridge from the very beginning.

13.03.2021

128

Improve your Bridge Game — 69% Game. Splinter, Neg Double, and Quant. NT Inside the Head of OconDad

15.03.2021

129

Learn to Play Bridge Lesson 8. 1 NoTrump Forcing Review. Bidding Review. Beginning Bridge Lessons.

18.03.2021

130

Improve your Bridge Game — Support Cue, defense 4, 5, & 7. 66% on Inside the Head of OconDad

18.03.2021

131

Dealing with NoTrump Interference by Mark Kinzer. Bridge mini lessons.

18.03.2021

132

BBO Weekly Free Instant 67% Today. Defense!! Blew it on 4 & 6 but monstor scores on 1, 2, & 8.

19.03.2021

133

Bridge Improve your Game — Michaels, Support Cue, Splinter on Inside the Head of OconDad. 66% Game

23.03.2021

134

Learn to Play Bridge Lesson 9. 2/1 Game Force with bidding. Beginning Bridge lessons.

24.03.2021

135

Bridge Mini Lesson Safety Play by Dave Schudson. Make the contract in Imp and rubber bridge scoring.

25.03.2021

136

Bridge Improve your Game — NT galore and wish 1 more. 1NT forc, Queen ask, control bids, 59% game

26.03.2021

137

Bridge BBO Weekly Free – Support Doubles, Control bids, Horrible start with aggressive bid.

27.03.2021

138

Learn to Play Bridge Lesson 10 — 2 over 1 Review. 2/1 Game Force with bidding 8 boards.

30.03.2021

139

Bridge Lesson Losing Trick Count by Paul Karas. How using LTC can help get to the optimal contract.

01.04.2021

140

Bridge BBO Weekly Free. Play first and then watch. Great start but blew it on 7. Splinter bid on 1.

02.04.2021

141

Bridge Improve your Game – 4-3-3-3 distribution = Bad. super accept, Capp Big scores 2, 3, 10 & 12.

03.04.2021

142

Bridge Improve your Game — Rule of 17(1), Jacoby 2NT(4), 58% Game on Inside the Head of OconDad.

05.04.2021

143

Learn to play Bridge Lesson 11. Overcalls. Guidelines for jumping into the bidding.

05.04.2021

144

Bridge cash side suit winners before you cross ruff. One Hand at a time with Mark Nehs.

07.04.2021

145

Learn to play Bridge Lesson 12. Takeout Doubles. Doubles generally ask partner to bid.

07.04.2021

146

Bridge Take More Tricks! by Gold Life Master Rico Dorfman

08.04.2021

147

Bridge Plan the Play by John Pereles – Identify opps HCP and when to play a cross ruff

08.04.2021

148

BBO Weekly Free Instant with OconDad. Find tricks (5,7,8). Nothing to bid pass (4). 62.5%.

09.04.2021

149

Bridge setting up long suits for 100% to avoid 50% finesse. 1 Hand Lessons w/ Mark Nehs.

10.04.2021

150

Learn to Play Bridge Lesson 13 Negative Doubles. More doubles a critical bid to help find your fit.

11.04.2021

151

Bridge Improve your Game – BBO Forums. Michaels (9), support cue bid, big scores 1, 3, 4, & 7. 58%

12.04.2021

152

Bridge Ruffing Finesse and locating Opp HCP. One Hand at a Time with Mark Nehs to improve your game

12.04.2021

153

Bridge Improve your Game — Careful when missing Ace of trump. Texas Transfer. Open 2NT?

13.04.2021

154

Learn to Play Bridge Lesson 14 – Competitive Bidding Review. Overcalls, Takeout and negative doubles

14.04.2021

155

Responding to Partner's Takeout Double by Mark Kinzer. Bridge Lessons to help improve your game.

15.04.2021

156

One Board Lessons with Bridge Teacher Mark Nehs. Plan the entries to be able to finesse twice

17.04.2021

157

Learn to play Bridge Lesson 15 – Preemptive Bids. Weak 2's & 3's. Intermediate Bridge Lessons.

18.04.2021

158

Bridge One Board Lessons with Mark Nehs. Plan the play skip finesse, unblock, and eliminate losers.

19.04.2021

159

Bridge One Board Lessons with Mark Nehs. Patience as declarer is rewarded. Stoppers in NT.

21.04.2021

160

Bridge One Board Lessons with Mark Nehs. Gerber & Quantitative NoTrump after Stayman.

21.04.2021

161

BBO Weekly Free Instant Tournament — Play first and then come watch 68%.

24.04.2021

162

Bridge One Board Lessons with Mark Nehs. Create entries to the dummy for 94% Boards. Plan at Trick 1

26.04.2021

163

Learn to Play Bridge Lesson 16 — 2 Club openers and Blackwood.

28.04.2021

164

Losing Trick Count 2 by Paul Karas. Guidelines for Opener and Responder & examples on how to use LTC

29.04.2021

165

Bridge Improve your Game — Big scores on 3,5,&7 overbid on 4 (oops) on Inside the Head of OconDad

30.04.2021

166

Bridge One Board Lessons Mark Nehs. Careful planning = Top Board. Trump, long suit, & no finesse.

01.05.2021

167

Bridge Improve your Game — Rule of 17, Inv. Minors, UNNT 66% Game on Inside the Head of OconDad

03.05.2021

168

ACBL Bridge Bulletin and It's Your Call. How to access prior Bulletin's and It's Your Call.

03.05.2021

169

Bridge 80% Boards with Mark Nehs. Listen to the bidding, watch their carding, & allow opps to help.

04.05.2021

170

Bridge Lessons. Bids by Responder and Advancer after a takeout Double by John Pereles.

06.05.2021

171

Learn to Play Bridge Lesson 17. Review of Beginning and Intermediate Bridge Lessons.

07.05.2021

172

80% Boards or Better with Mark Nehs. Best finesse is the one you do not have to take. 100% Board.

07.05.2021

173

Bridge 75%+ Boards with Mark Nehs. Unusual NT, re-evaluating. control bids, and planning the play.

08.05.2021

174

75%+ Board with Bridge Teacher Mark Nehs. Splinter, RKC, Queen Ask. 91% Board.

11.05.2021

175

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Setup long suit wait on finesse. Showing a void in RKC.

12/05/2021

176

Bids over 2NT opening Bid by Partner by Mark Kinzer. Puppet Stayman & slam interest in the minors.

13.05.2021

177

BBO Weekly Free Instant Tournament. 69% today. Remember the bidding to help guide your play.

14.05.2021

178

Bridge Improve your Game on Inside the Head of OconDad. Tough decisions today. Cue Bid Raise. 59%

15.05.2021

179

Bridge Improve your Scores 75%+ boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Leading an honor as declarer.

16.05.2021

180

75%+ Boards with bridge teacher Mark Nehs. Bully, watch cards, low with equlvelent, unblock, & Texas

17.05.2021

181

Bridge Improve your Game. Rule of 17, Michaels, and big scores on 1, 2, 5, 7, & 8. 67% overall.

18.05.2021

182

Do's and Dont's by Paul Karas. Rule of 30, opener rebidding 6 card suits, and ruff/sluff.

20.05.2021

183

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs to improve your Game. See why we hold off in NoTrump.

21.05.2021

184

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Bidding will tell you how to play it as declarer.

22.05.2021

185

75%+ Boards or Better with Bridge Teacher Mark Nehs. When I don't follow 8 ever 9 never. 88% Board.

25.05.2021

186

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Combine all chances. Eliminate losers & let them help.

28.05.2021

187

BBO Weekly Free with Mark Nehs. Poor start ok to skip 1. Big scores on 4, 5, & 8. Support Doubles.

28.05.2021

188

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Plan, count your tricks, and shun the finesse for 81%.

29.05.2021

189

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. The importance of 9's & 8's in NT. Long suits for extra.

31.05.2021

190

Bridge Improve your Game. Bid slam! Splinter on 1. 92% on 3. 60% total on Inside the Head of OconDad

01.06.2021

191

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Lose a trick to gain two. Golden 5 card suits. 84% Board

03.06.2021

192

Bridge Improve your Game. Overall 59% Wimped out 8. Inside the Head of OconDad

03.06.2021

193

BBO Weekly Free Instant Tournament wih Mark Nehs. What to do 1-4,6 and what not to do 5,7,8.

04.06.2021

194

Bridge Improve your Game — 64% Game Today on Inside the Head of OconDad

09.06.2021

195

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Can you figure out the best way to make 12 tricks? Plan.

09.06.2021

196

Suggested Bridge Reading Books by Mark Kinzer.

10.06.2021

197

BBO Weekly Free Instant Tourname with Bridge Teacher Mark Nehs. Up and down game today (as usual).

11.06.2021

198

Bridge Improve your Game. BBO Prime Tourney w/ OconDad. Extra trick on 4,6,8,9,&11 for high scores.

12.06.2021

199

75%+ Board with Mark Nehs. If you can come up with a way to make it go for it. 100% Board.

15.06.2021

200

75%+ Boards or better with Bridge Teacher Mark Nehs. Setup long suit and be careful on the transport

16.06.2021

לשיעורים מ-201:

201

BBO Weekly Free with Bridge Teacher Mark Nehs. Up & Down game Mistakes on 1 & 5 Big scores 1 & 7.

18.06.2021

202

BBO Saturday Prime Daylong with Mark Nehs. 66% huge scores on 1,4,6,7,&10. Plan the play & defense.

19.06.2021

203

75%+ Boards or better with Bridge Teacher Mark Nehs. Double for the lead and setup the tricks.

20.06.2021

204

75%+ Boards or better with Bridge Teacher Mark Nehs. Save a transportation suit.

21.06.2021

205

75%+ Boards with Mark Nehs. Gather info from bidding & opening lead and then play accordingly. 93%!!

22.06.2021

206

Bridge 75%+ boards with teacher Mark Nehs. Trump trick anyway. If yes it does not help to trump.

23.06.2021

207

Bridge Improve your Game. 67% Game on BBO. Control bids, Rule of 17 on Inside the Head of OconDad

24.06.2021

208

BBO Weekly Free Instant Tournament with Mark Nehs. 3% on defense. Play and let me know your score.

25.06.2021

209

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Bidding can change the odds (or at least I think it does)

27.06.2021

210

75%+ Boards (not this one) with Mark Nehs. Creating an entry. Singleton Aces and Kings.

28.06.2021

211

Bridge Improve your Game, 68% getting that 1 extra trick in NT on Inside the Head of OconDad

30.06.2021

212

Bridge Improve your Game. Bidding with 11? Preempts. 61% game on Inside the Head of OconDad

01.07.2021

213

BBO Weekly Free Instant Tournament with Bridge Teacher Mark Nehs. Play 1st. 59%. How about you?

03.07.2021

214

Bridge Improve your Game. Big scores on 2 & 7 61% overall on Inside the Head of OconDad

03.07.2021

215

Bridge Improve your Game. Michaels, Splinter, Texas and more on Inside the Head of OconDad. 67% Game

07.07.2021

216

Do's and Don'ts II by Paul Karas. Invaluable bidding tips!! Know and play these tips.

08/07/2021

217

BBO Weekly Free Instant Tournament. Didn't think on 7 and boy did it cost me. Play 1st. Enjoy.

09.07.2021

218

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Careful play and take all your chances for an 82%.

10.07.2021

219

Bridge Improve your Game — 90% on both 1 & 5 on Inside the Head of OconDad.

12.07.2021

220

Bridge Improve your Game. Overtake on 2? Bid on 3? Make on 4? On Inside the Head of OconDad.

15.07.2021

221

BBO Weekly Free with Bridge Teacher Mark Nehs. 63% with clunker on 6. How about you? Questions?

16.07.2021

222

Bridge Improve your Game. Hot start 1-3 bad dbl on 7 on Inside the Head of OconDad. Play on 1? 9?

17.07.2021

223

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. What have you learned from the play? End play the defense

18.07.2021

224

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Forcing Defense actually works!! Declarer trumping.

19.07.2021

225

Bridge Improve your Game. jump on 3. Get the tricks you should on Inside the Head of OconDad 59%.

20.07.2021

226

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. NT ok with long runnable suit. Clues from the bidding.

22.07.2021

227

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Plan at the beginning. Loser Management. Transportation.

24.07.2021

228

75%+ with Bridge Teacher Mark Nehs. Throw the opp in. One board lessons to help improve your game.

29.07.2021

229

BBO Weekly Free Instant Tournament with Bridge Teacher Mark Nehs. Started down 5…

30.07.2021

230

Bridge Improve your Game, 68% game. Extra tricks & aggressive bidding on Inside the Head of OconDad

31.07.2021

231

Bridge Improve your Game big scores 2,5,&8. Would you have bid slam on 8? Inside the Head of OconDad

01.08.2021

232

75%+ Boards or better with Bridge Teacher Mark Nehs. Reverse. RKC 0314. How to make 7?

02.08.2021

233

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Insist on your suit. Loser mgmt. Lead up to strength.

04.08.2021

234

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Michaels bid advises how to play. 95% Board.

04.08.2021

235

Bridge Improve your Game. Failure 4 & 5 but still managed a 61% game on Inside the Head of OconDad

05.08.2021

236

BBO Weekly Free Instant Tournmant with Mark Nehs. Bad start. Overall 49%. Not my day.

06.08.2021

237

Bridge Improve your Game. Big scores on 3, 4, 6, 11 & 12, Overall 59% on Inside the Head of OconDad

08.08.2021

238

Bridge Improve your Game. 61% bidding decisions on Inside the Head of OconDad

08.08.2021

239

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. When do you bid a grand slam? 2/1, RKC with a void.

09.08.2021

240

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Wait to pull trump. Setup long suits. 83% Board.

11.08.2021

241

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Proper Declarer Play Technique the key to better scores.

13.08.2021

242

BBO Weekly Free Instant Tournament with Mark Nehs. Don't go down more then you need to.

13.08.2021

243

BBO Saturday Prime Daylong on Inside the Head of OconDad. Misplayed board 1. Enjoy.

15.08.2021

244

BBO Super Sunday Daylong. Improve your Bridge Game on Inside the Head of OconDad. Bid NT?

15.08.2021

245

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Squeeze, mulitiple finesses, and transportation suit.

16.08.2021

246

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Slow loser. Wait to pull trump. 88% Board.

18.08.2021

247

Overcalls with Mark Kinzer. Guidelines for overcalls. Must be on the same page with Partner!!

19.08.2021

248

BBO Weekly Free Instant Tournamant with Bridge Teacher Mark Nehs. Bid Six!!

20.08.2021

249

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. What is your loser plan? 88% Board.

22.08.2021

250

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Wait to pull trump. Loser management.

24.08.2021

251

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Determine a way to make it and go for it.

26.08.2021

252

BBO Weekly Free Instant Tournament. Took some time off and it shows in some sloppy declarer play.

30.08.2021

253

Bridge Improve your Game. Big scores on 2, 7, & 9 skip 1 & 3. Inside the Head of OconDad

30.08.2021

254

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. From the bidding help determine HCP and distribution.

01.09.2021

255

Bridge Improve your Game. Solid scores 1-5. Get rid of losers on Inside the Head of OconDad

01.09.2021

256

Bridge Improve your Game. 60% game avoided the zeros. Support Cue Bid. Inside the Head of OconDad

02.09.2021

257

BBO Weekly Free Instant Tournament. Miserable boards 4, 5, & 6. Big scores on 2 & 8. How did you do?

03.09.2021

258

Bridge Improve your Game. Super accept, support cue bid. 97% on 5 on Inside the Head of OconDad

05.09.2021

259

Super Sunday Daylong on BBO. Big scores 4 & 5 Bridge Improve your Game on Inside the Head of OconDad

05.09.2021

260

Bridge: Just Declare on BBO with OconDad. Declarer play takes planning which I did poorly on 4 & 5.

06.09.2021

261

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Loser Management when to take that Ace opposite a void.

07.09.2021

262

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Upgrade hand and setup 5 card suit.

09.09.2021

263

BBO Weekly Free Instant Tournment. I thought I was overcalling when I was responding. Bad Day.

10.09.2021

264

Bridge Improve your Game. 76% today redeemed. New Minor Forcing, RKC, Inside the Head of OconDad

11.09.2021

265

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Give partner a NT option even with an 8 card major fit.

13.09.2021

266

Bridge: Just Declare on BBO. Big scores 2, 3, & 7 Inside the Head of OconDad decide on your own plan

13.09.2021

267

75%+ Boards with bridge teacher Mark Nehs. Show a 4 card suit or rebid a 6? Go up with the Ace +3.

15.09.2021

268

Bridge Improve your Game. Needed to be careful as declarer today on Inside the Head of OconDad

15.09.2021

269

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Open? NT setup tricks while you everything stopped

16.09.2021

270

Bridge BBO Weekly Free Instant Tournament with Mark Nehs. Careless on 3 & 7. Big scores 2 & 8.

17.09.2021

271

Bridge Improve your Game. Not smart on 6. Inside the Head of OconDad. Just Declare.

18.09.2021

272

Bridge Improve your Game. Big scores 5,8,10 look for those extra tricks Inside the Head of OconDad

19.09.2021

273

Bridge Just Declare on BBO. Extra trick on 1 & 7 can you find it? Blew it on 3 overall 60%.

20.09.2021

274

Bridge 75%+ with Bridge Teacher Mark Nehs. Would you take the risk? Risk/Reward in Matchpoints.

22.09.2021

275

Bridge 75%+ Board with Bridge Teacher Mark Nehs. Setup tricks and allow the defense to help you!!

22.09.2021

276

Bridge: 75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Use Losing Trick Count to evaluate your hand.

23.09.2021

277

Bridge BBO Weekly Free. Questionable decisions to start but big scores on 4 & 8. How did you do?

24.09.2021

278

Bridge Just Declare. Improve your declarer play. Proper technique. 1 & 8 below 50%.

25.09.2021

279

Bridge Improve your Game. Overall 64% passed 3 clubs on 6 for a 13% on Inside the Head of OconDad

26.09.2021

280

Bridge Improve your Game. Day 2 Weekend Event 53%. Big scores 2, 4, & 6. Declarer play on 9 help!!!

26.09.2021

281

Bridge Just Declare on BBO with Bridge Teacher Mark Nehs. Big scores on 2 & 6. How do you play 6?

27.09.2021

282

Bridge Improve your Game. 60% today my 2nd best board was a pass out!! On Inside the Head of OconDad

28.09.2021

283

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. What is your plan for extra tricks? Pause the video.

29.09.2021

284

Bridge BBO Weekly Free Instant Tournament. Michaels, Unusual NT 93% on 7!! 55% Overall How bout you?

01.10.2021

285

Bridge Just Declare on BBO with Mark Nehs. Big scores 2, 4, & 8. Careful planning for extra tricks.

02.10.2021

286

75%+ Boards with bridge teacher Mark Nehs. Show the 3 card support. Why not? 93% Board.

03.10.2021

287

Bridge Improve your Game. Robot bid on 12. Up and down today on Inside the Head of OconDad

03.10.2021

288

Bridge Just Declare on BBO. Set up the long suits. It felt bad but 61%? Inside the Head of OconDad

04.10.2021

289

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. How to play certain holdings for big scores.

05.10.2021

290

75%+ Boards with bridge Teacher Mark Nehs. Rule of 11 for a 100% board.

06.10.2021

291

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Confuse the robots (and humans) for an extra trick.

07.10.2021

292

BBO Weekly Free Instant Tournament. Rough day. Good scores on 3 & 6 on Inside the Head of OconDad

08.10.2021

293

Bridge Improve your Game. Rule of 17 Big game found those extra tricks on Inside the Head of OconDad

09.10.2021

294

Bridge Improve your Game. Great score on 4 should have sacrificed on 6 on Inside the Head of OconDad

10.10.2021

295

Bridge Improve your Game. Just Declare big scores 2, 6, & 8. Plan!! Inside the Head of OconDad

11.10.2021

296

Bridge Improve your Game. Tough decision on #1. Overall 56% on Inside the Head of OconDad

12/10/2021

297

Bridge Improve your Game. Big scores on 4, 5, & 7. 8 Ever 9 Never. Inside the Head of OconDad

13.10.2021

298

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Value of 10's and setting up tricks in Notrump play.

14.10.2021

299

BBO Weekly Free Instant Tournament with Mark Nehs. Avg but big scores on 6 & 8. How about you?

15.10.2021

300

Bridge Improve your Game. Splinter, RKC, & bidding after preempts. 64% Inside the Head of OconDad

16.10.2021

לשיעורים מ-301:

301

Bridge Improve your Game. Bid those slams. Dealing with bad splits. Inside the Head of OconDad

18.10.2021

302

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Count your tricks in NT. Only finesse if it helps.

19.10.2021

303

Bridge Improve your Game. 1NT Forcing on 5? Big scores 2,5, & 7 on Inside the Head of OconDad

20.10.2021

304

BBO Weekly Free Instant Tournament with Mark Nehs. 2,4,6,&7 Big scores. Inside the Head of OconDad

22.10.2021

305

Bridge Improve your Game. Can you find the extra trick on 5 & 10? 58% Inside the Head of OconDad

23.10.2021

306

Bridge Improve your Game. Bid 7? 59% on Inside the Head of OconDad

24.10.2021

307

Just Declare on BBO. Big scores on 3 & 4 (gift). All 50%+ so great day 64% overall.

25.10.2021

308

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Count your losers and lead up to strength.

26.10.2021

309

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Bid that slam and setup that long suit!!

27.10.2021

310

BBO Weekly Free Instant Tournament with Mark Nehs. Drury, Super Accept improve your Bridge game.

29.10.2021

311

Bridge Improve your Game on Inside the Head of OconDad. Big scores 6,7,8,11 a 0 on 12 66% Overall

30.10.2021

312

Bridge Improve your Game. Big scores 3, 4, 7, & 12. Inside the Head of OconDad. Misplayed 9.

02.11.2021

313

Bridge Improve your Game. Poor start. Big hands when they have opened Inside the Head of OconDad.

02.11.2021

314

Bridge 75%+ boards with teacher Mark Nehs. Open? How to play? Finesse if yes how many times?

04.11.2021

315

Bridge 75%+ with Bridge Teacher Mark Nehs. Opening bid? Count your losers. Plan the play.

04.11.2021

316

BBO Weekly Free Instant Tournament with bridge teacher Mark Nehs. 72% today recovered from my slump.

05.11.2021

317

Bridge Improve your Game. Super Sunday Daylong. Smolen, super accepts on way to a 60% game.

07.11.2021

318

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Bidding your way to top boards. Losing Trick Count.

08.11.2021

319

75%+ Boards with bridge teacher Mark Nehs. Changing suits after a transfer. Eliminate losers. 86%.

10.11.2021

320

75%+ Boards with bridge teacher Mark Nehs. Bidding NT? Extra trick. Notrump play strategy.

11.11.2021

321

Bridge Improve your Game. 66% today with slip ups on 5 & 7 on Inside the Head of OconDad

11.11.2021

322

BBO Weekly Free Instant Tournament with Mark Nehs. Miscounted on 3. 1-2 & 4-7 Good.

12.11.2021

323

Bridge Improve your Game BBO Saturday Prime. Big scores on 1,3,4,7,&9. Zeroes on 5 & 6!!

13.11.2021

324

Bridge 75%+ Boards with bridge teacher Mark Nehs. Drury, counting losers, and elusive extra trick!

16.11.2021

325

Bridge Improve your Game on Inside the Head of OconDad. Big scores 4-7 Blew it on 8.

17.11.2021

326

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Dbl? 2NT? Set up them hearts for a top board.

19.11.2021

327

BBO Weekly Free Instant Tournament. Big scores with only one below 50%. 1st place!!

20.11.2021

328

Bridge Improve your Game on Inside the Head of OconDad. NT or suit contracts? Big scores 1, 6, & 8.

21.11.2021

329

75%+ Boards with bridge teacher Mark Nehs. What is your plan? 97% board for the one extra trick.

21.11.2021

330

75%+ Boards with Bridge teacher Mark Nehs. Proper declarer play technique will lead to top boards.

22.11.2021

331

Bridge Improve your Game New Minor Forcing. 59% Good decisions boards 1-5 Inside the Head of OconDad

24.11.2021

332

BBO Weekly Free Instant Tournament. Blew it on 2 & 7 lost control. Good scores 1, 3, & 5.

26.11.2021

333

Just Declare on BBO with Mark Nehs. Only board below 50% board 8. Inside the Head of OconDad

27.11.2021

334

75%+ Boards with Bridge teacher Mark Nehs. What does 1NT by opener mean after responder passes? 92%

28.11.2021

335

Bridge Improve your Game. Drury, doubles, cross ruff. 58% on Inside the Head of OconDad

30.11.2021

336

Bridge Improve your Game. Fun ones on 2 & 7. Preempt in 4th seat? Inside the Head of OconDad

01.12.2021

337

75%+ Boards with bridge teacher Mark Nehs. Count your losers!! Make your plan.

02.12.2021

338

75%+ Boards with bridge teacher Mark Nehs. Jacoby 2NT responses. How to show extra HCPs.

02.12.2021

339

Bridge Improve your Game. 64% today on Inside the Head of OconDad. Big scores 5, 6. & 8.

03.12.2021

340

BBO Weekly Free Instant Tournament. Horrible start clawed my way back to 54%. 96% on 6.

03.12.2021

341

75%+ boards with bridge teacher Mark Nehs. 96% board. Take all your chances.

05.12.2021

342

BBO Forums Sunday Daylong with Mark Nehs, Big scores 2, 3, & 8. Poor finish but overall 62%.

05.12.2021

343

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Why I bid game. Plan for losers 95% board.

07.12.2021

344

Bridge Improve your Game. Big finish on 8. Cowardly pass on 6. 60% on Inside the Head of OconDad

08.12.2021

345

Bridge Improve your Game. Robot took me out of 3NT. Big scores 2 & 5 on Inside the Head of OconDad

10.12.2021

346

BBO Weekly Free Instant Tournament with Mark Nehs. Good on 1 & 3. Horrible bid on 2. Support Double

10.12.2021

347

Bridge Improve your Game. Saturday Prime 57%. Big scores 2,4,5,6, & 9 on Inside the Head of OconDad

12.12.2021

348

Bridge Improve your game. Inside the Head OconDad.

13.12.2021

349

75%+ Boards with Bridge Teacher Mark Nehs. Stayman both majors by opener. Find the extra trick.

15.12.2021

350

BBO Weekly Free Instant Tournament. 68% Today all 50%+. How did you do? 93% on 1 & 4.

17.12.2021

351

75%+ Boards with Bridge teacher Mark Nehs. Trying to get doubled.

19.12.2021

352

75%+ Boards with bridge teacher Mark Nehs. Addicted to finessing? Have a plan for the losers.

19.12.2021

353

Bridge Improve your Game. Big scores 1 & 7 overall 60% on Inside the Head of OconDad.

21.12.2021

354

75%+ Boards with bridge teacher Mark Nehs. Rule of 17. Double finesse. Count your losers.

22.12.2021

355

Bridge Improve your Game Planning the play in NoTrump. Overall 63% Inside the Head of OconDad

24.12.2021

356

BBO Weekly Free Instant Tournament. Rough game except for board 6. Splinter.

27.12.2021

357

Bridge Improve your Game. 59% Just Declare on Inside the Head of OconDad

27.12.2021

358

75%+ boards with bridge teacher Mark Nehs. Danger hand. Let the bidding help you in how to play it

29.12.2021

359

BBO Weekly Free Instant Tournament. 66% today with many NoTrump bidding and play decisions.

31.12.2021

360

75%+ boards with bridge teacher Mark Nehs. Where will you get the tricks you need?

31.12.2021

361

Bridge Improve your Game. 63%, Lebensohl,.2 club with 4 losers on Inside the Head of OconDad

02.01.2022

362

Bridge Improve your Game. Poor finish on 7 & 8. Just Declare 59% on Inside the Head of OconDad

04.01.2022

363

75%+ boards with bridge teacher Mark Nehs. Points in the right place? Why be in 5 of a minor.

06.01.2022

364

BBO Weekly Free Instant Tournament with bridge teacher Mark Nehs. Poor planning on 1. Overall 59%.

07.01.2022

לקישורים לשיעורים של Anam Iqbal TEBHA&Robert (Rob) Barrington:

מספר

נושא השיעור

הקישור

1

The Tuesday Evening Challenge

12.05.2021

2

The Tuesday Evening Challenge

19.05.2021

3

The Tuesday Evening Challenge

26.05.2021

4

The Tuesday Evening Challenge

02.06.2021

5

The Tuesday Evening Challenge

09.06.2021

6

The Tuesday Evening Challenge

16.06.2021

7

The Tuesday Evening Challenge

23.06.2021

8

The Tuesday Evening Challenge

30.06.2021

9

The Tuesday Evening Challenge

13.07.2021

10

The Tuesday Evening Challenge

27.07.2021

11

The Tuesday Evening Challenge

04.08.2021

12

The Tuesday Evening Challenge

11.08.2021

13

The Tuesday Evening Challenge

18.08.2021

14

The Tuesday Evening Challenge

25.08.2021

15

The Tuesday Evening Challenge

15.09.2021

16

The Tuesday Evening Challenge

22.09.2021

17

The Tuesday Evening Challenge

29.09.2021

18

The Tuesday Evening Challenge

05.10.2021

19

The Tuesday Evening Challenge

13/10/2021

20

The Tuesday Evening Challenge

20.10.2021

21

The Tuesday Evening Challenge

27.10.2021

22

The Tuesday Evening Challenge

03.11.2021

לקישורים לשיעורים של Eli Jolle:

מספר

נושא השיעור

הקישור

1

BBO INSTANT May 5

11.05.2020

2

BBO INSTANT May 13

13.05.2020

3

BBO INSTANT May 18

19.05.2020

4

Dual Commentary with Csaba! ACBL Tourney

21.05.2020

5

Beginner Series #1: Pre-COUNTING

25.05.2020

6

Beginner Lesson- The Story of the Hand

29.05.2020

7

Beginner Series #3: Taking Stock

04.06.2020

8

ACBL Instant Tournament- Enjoying the Puzzle!

10.06.2020

9

Beginner Series #4: Counting Losers

11.07.2020

10

Dual Commentary with Csaba! Speedball Edition!

12.06.2020

11

Beginner Series #5: Taking Care of Partner

02.07.2020

12

Intermediate Series #1: Being a Bridge Detective

15.07.2020

13

Homage to Pete! Weekly Free Instant Tournament #1

22.07.2020

14

Intermediate Series #2: Inferences from the Lead

27.07.2020

15

Finish Strong? Weekly Free Instant Tournament

11.08.2020

16

Relaxed Concentration- Weekly Free Instant Tournament

02.09.2020

17

More Discipline!

08.09.2020

18

Instinct Workout (too much greed)! Weekly Free Instant Tournament

05.10.2020

19

Close Calls! Weekly Free Instant Tournament

15.10.2020

20

Grind: Weekly Free Instant Tournament

22.10.2020

21

High Road vs. Low Road: Weekly Free Instant Tournament

04.11.2020

22

Next Hand: Weekly Free Instant Tournament

11.11.2020

23

Weekly Free- Missed a Trick

18.11.2020

24

UDCA-Upside down count attitude

04.12.2020

25

Solid Showing: Weekly Free Instant Tournament

07.12.2020

26

Weekly Free! (last week) Empathy

26.12.2020

27

Empathy Pt 2

29.12.2020

28

Empathy Pt. 3: Weekly Free Instant Tournament

04.01.2021

29

Intermediate Series #3: Card Reading

05.01.2021

30

Empathy Pt. 3 WFIT

18.01.2021

31

Empathy Pt. 4: Weekly Free Instant Tournament

18.01.2021

32

Deep Counting-PT 1 WFIT(Feb Series)

01.02.2021

33

Deep Counting Pt 2

16.02.2021

34

WFIT Deep Counting Pt. 3

24.02.2021

35  Opening Lead PT 2 WFIT  17.03.2021
36  WFIT Energy Saving PT. 1  29.05.2021
37  WFIT Energy Saving PT 2  10.06.2021
לקישורים לשיעורים של Tony Staw:

מספר

נושא השיעור

הקישור

1

Delayed Support

18.01.2020

2

Ducking with Two Stoppers

22.02.2020

3

Defence Attitude Signals

08.03.2020

4

Acol Players Group on Bridge Base Online (BBO)

28.03.2020

5

Tony Staw Bridge Class Live Stream

02.04.2020

6

BBO Practice Declarer Play

14.04.2020

7

BBO Replaying your hands

20.04.2020

8

BBO Robot Declarer Play

10.05.2020

9

Five Card Majors, Standard American, 2/1 and BBO Robot Bidding for Acol Players

הוסר

10

Active or Passive Bridge Defence

הוסר

11

BBO Hand Analysis June 15 2020

22.06.2020

12

Team Matches on BBO

29.06.2020

13

Cuebids (Control Showing)

10.07.2020

14

Splinter Bids

17.07.2020

15

Loser On Loser

21.07.2020

16

Jacoby 2NT

23.07.2020

17

Unblocking by Declarer

27.07.2020

18

How Not to Play No Trumps

06.08.2020

19

Bidding Opposite a Passed Hand

06.08.2020

20

Responding to a double

18.08.2020

21

Establishing suits before drawing trumps

21.08.2020

22

No Trump Game Trial Bids

28.08.2020

23

Declarer best options

28.08.2020

24

Leading Trumps (LIVE)

04.09.2020

25

Deception

07.09.2020

26

Online Lesson on 3rd Hand Play

21.09.2020

27

Different Ways to Replay BBO Hands

21.09.2020

28

Discarding Losers

19.10.2020

29

realbridge trial session Oct 22 2020

22.10.2020

30

How to use Suit play to analyze various card combinations

22.10.2020

31

Trump Control Problems

23.10.2020

32

Defence Count Signals

26/10/2020

33

Law of Total Tricks.

30.10.2020

34

Bidding in the Passout Seat

16.11.2020

35

Attitude and Suit Preference Signals

03.12.2020

36

Establishing Suits By Ruffing

03.12.2020

37

Alternatives to Finessingn

04.12.2020

38

Bridge Lesson and Gentle Duplicate Games

05.12.2020

39

Establishing a Side Suit Before Drawing Trumps

07.12.2020

40

Attacking Dummy!

10.12.2020

41

Gerber

14.12.2020

42

Keeping Control of Trump

21.12.2020

43

Showing Your Shape

28.12.2020

44

Losing Trick Count

01.01.2021

45

3rd Hand High

04.01.2021

46

Establishing a suit by ruffing 2021

07.01.2021

47

Unblocking by Declarer

08.01.2021

48

Analyzing and Replaying Hands on Bridgewebs and RealBridge

21.01.2021

49

Law of Total Tricks

22.01.2021

50

3rd Hand Overtaking and Signalling

25.01.2021

51

Inducing a Favourable Discard

29.01.2021

52

Trump Promotion Plays

01.02.2021

53

Choosing the Master Hand 2021

08.02.2021

54

Forcing Defence

11.02.2021

55

Unblocking By Declarer

12.02.2021

56

Bidding Opposite a Passed Hand

15.02.2021

57

Ruffing Finesse

18.02.2021

58

More Alternatives to Finesses

19.02.2021

59

4th Suit Forcing 2021

23.02.2021

60

Declarer Discards

25.02.2021

61

Maintaining and Creating Entries

26.02.2021

62

Responding to 1NT after an Intervening Suit Overcall

01.03.2021

63

Halmic Defence to 1NT Doubled

05.03.2021

64

BBO Robots 5 Card Majors and 2 over 1

08.03.2021

65

Trump Control Problems

18.03.2021

66

Count Winners or Losers

19.03.2021

67

Leads and Signals

22.03.2021

68

Reopening and Other Takeout Doubles

29.03.2021

69

Do not ruff in the hand with the long trumps

01.04.2021

70

When should the defence lead a trump?

08.04.2021

71

Declarer play in No Trump

22.04.2021

72

Not ruffing in the hand with the long trumps again

29.04.2021

73

Guidelines for playing 1NT

30.04.2021

74

Ruff and Discard – and how to avoid being endplayed

03.05.2021

75

When to draw trumps and when ruff, in one or both hands

06.05.2021

76

Declarer Play: Mistakes at Trick 1

07.05.2021

77

Is It Forcing?

10.05.2021

78

Declarer Play in a Suit Contract

14.05.2021

79

More examples of inducing a favourable discard

17.05.2021

80

Unblocking Your Honours

21.05.2021

81

Establishing Tricks in NoTrump

27.05.2021

82

Eight Ever Nine Never

31.05.2021

83

Are the opponents sacrificing against you?

03.06.2021

84

Ruffing in Dummy – More examples

04.06.2021

85

Declarer play with a weak trump suit

10.06.2021

86  Defence: Active or Passive  14.06.2021
87  Transfers – An introduction  15.06.2021
88  2nd Hand Play  17.06.2021
89  Discarding Eight Guidelines  18.06.2021
90  Declarer Play June 2021  21.06.2021
91  Bidding in Passout Seat  24.06.2021
92  Trump Control Problems  25.06.2021
93  Online Bridge Alerting and Announcing  28.06.2021
94  Attitude and Suit Preference Signals  28.06.2021
95  4441 Hands  01.07.2021
96  RKCB  02.07.2021
97  Choosing the Master Hand, and a Dummy Reversal  15.07.2021
98  Establishing a Side Suit by Ruffing  23.07.2021
99  End Play or Thrown in Play  23.07.2021
100  Attitude Signals  26.07.2021
לשיעורים מ-101:

מספר

נושא השיעור

הקישור

101

Deception and Concealment

30.07.2021

102

Unblocking, Overtaking and Signalling

02.08.2021

103

Declarer Play in No Trump

05.08.2021

104

Leading or switching to a trump

06.08.2021

105

Weak Jump Overcalls

12.08.2021

106

Some hands from last week August 12 2021

19.08.2021

107

Declarer Play: More Mistakes at trick 1

20.08.2021

108

Opener's Reverse

26.08.2021

109

Delay drawing trumps

03.09.2021

110

Every Card Matters!

06.09.2021

111

Declarer Discards Continued

13.09.2021

112

More Alternatives to Finesses

16.09.2021

113

Interpreting your partners bid

17.09.2021

114

When should the defence switch to a trump?

07.10.2021

115

Loser on Loser Plays Continued

08.10.2021

116

More Examples of Ruffing in the Short Hand

14.10.2021

117

Hand 4 from last Thursday

21.10.2021

118

3rd Hand Play – some more examples

22.10.2021

119

Delayed Support

28.10.2021

120

Lead of King vs NoTrump

04.11.2021

121

Crossruff or ruff in one hand

18.11.2021

122

Double of an Artificial Bid

25.11.2021

123

Declarer play: Whether to ruff in both hands and choosing the Master Hand

02.12.2021

124

Declarer Play – more aspects

30.12.2021

125

Declarer Play in a Suit Contract

31.12.2021

126

Declarer Play in Suit Contracts requiring careful handling of the trumps

03.01.2022

127

Doubling or bidding when the opponents appear to be sacrificing against you

06.01.2022

128  Establishing a side suit before drawing trumps – more examples 07.01.2022

 

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה

תפריט נגישות

נגישות