אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / קונבנציית Michaels Cue bid
קונבנציית Michaels Cue bid

קונבנציית Michaels Cue bid

פורסם ביום 04.10.2013; עודכן ביום 24.12.2017

קהל היעד:

 

וכעת, כתבה חדשה " קונבנציית Michaels Cue bid "

הקונבנצייה של הכרזת ההתערבות Overcall דו-סדרתי הומצאה ופותחה ע"י Mr. Michael (Mike) Michaels מ-Miami Beach, Florida.

המטרה: הכרזה הגנתית להראות 2 סדרות (+5) לאחר פתיחת היריב.

הכרזה שימושית כנשק חסימתי-מפריע, כי היא לוקחת מרחב הכרזה מהיריבים. ההכרזה בדרך כלל מקלה על השותף להתחרות, כי הוא צריך התאמה באחת מהסדרות בלבד. כדי שידו תהיה שימושית.

ההכרזה מחייבת את השותף להמשיך ולהכריז (לפחות לסיבוב אחד).

כללי ההכרזת Cue Michaels:

א. משתמשים בהכרזה כדי להראות יד דו-סדרתית. דבר זה קורה כאשר הצד שלנו מכריז סדרה שהוכרזה קודם ע"י היריבים, בהזדמנות הראשונה של הצד שלנו להכריז.
ב. דרישות:

 1. שתי סדרות שלא הוכרזו, כל אחת לפחות עם 5 קלפים באורך (הערה: אם יש בידנו שתי סדרות ה-minor's, נשתמש בהכרזת Unusual No Trump, לא ב-Michaels);
 2. הכרזת Michaels Cue Bid משמשת בידיים המכילות 6 עד 11 או 16 HCP או יותר HCP. עם הידיים שנופלות בין קבוצות אלו של HCP, הכרז הסדרה בדירוג הגבוה יותר קודם, ואם ההכרזות מאפשרות, הסדרה בדירוג הנמוך, אלא אם כן הסדרה השנייה בדירוג הנמוך היא ארוכה יותר. (הערה: עם 6-11HCP, ה-HCP שלך צריכות להיות מרוכזות בסדרות שלך ואתה צריך להיות זהיר עפ"י מצב הפגיעות);
 3. ההכרזה נעשתה בהזדמנות הראשונה של הצד שלך להכריז, או בהזדמנות הראשונה שלך להכריז אם שותפך עבר קודם;
 4. לא יכולה להתבצע אם יש היריבים הכריזו שתי סדרות.

המקור: fifthchair; לקישור לכתבה – לחץ כאן

יש לספור נקודות רק ב-2 סדרות 5 הקלפים:

הפגיעות

HCP

ההכרזה

לא-פגיע

(5) 7-9

 Michaels חלש

10-13

טבעית-הסדרה

+14

 Michaels חזק

פגיע

 8-11 (7)

 Michaels חלש

12-15

טבעית-הסדרה

+16

 Michaels חזק

המקור: bridgeclub.gtorg.gatech

עפ"י מקורות נוספים: 

הפגיעות

HCP

ההכרזה

לא-פגיע

8

 Michaels Cuebid

פגיע

10

 Michaels Cuebid

(קיימות אפשרויות אחרות)

מדוע זה שימושי להכריז two-suited overcalls?

כאשר ע"היריבים פותחים בהכרזה, זאת היא אסטרטגיה מנצחת לנסות להפוך את חייהם קשים ככל האפשר, או לדחוף אותם לגבהים יותר ממה שהם היו מעדיפים להיות בהם, או פשוט לעצור אותם מלהיות כרוז בחוזה. זה אמנם יכול להיות יעיל בידיים חד-ספרתיות, אולם יש פוטנציאל גדול אף יותר כאשר מחזיקים ידיים דו-ספרתיות מכיוון שעכשיו יש סיכוי הרבה יותר טוב למציאת התאמה בלפחות אחת מהסדרות הארוכות. זה גם מועיל להראות את האופי של היד הדו-סדרתית במהירות וביעילות ככל האפשר.

איך יכול ה- overcaller להראות ידיים דו-ספרתיות לאחר הכרזות פתיחה של   1/ 1 / 1  1 ?
כאשר היריבים פותחים ההכרזות עם אחד בסדרה, האזור שדורש הסכם השותפות הוא המשמעות של -cue-bid (כלומר הכרזת הסדרה של היריבים). כאשר מחזיקים אורך בסדרה של היריבים, זה בדרך כלל הטוב ביותר לעבור-pass, כך להכרזת cue-bid יכולה להינתן משמעות מלאכותית. למרות שזה היה אמור להיות פופולרי לשחק cue-bid כמראה יד חזקה מאוד, זה הפך להיות דבר שבשגרה להראות ידיים כאלה על ידי הכרזת take-out double. זה משחרר את הכרזות cue-bid כדי להראות ידיים דו-ספרתיות.
איך השותף יודע באיזה סדרות יש ל-overcaller אורך?
כאשר הכרזות הפתיחה הן  1 או 1, הכרזות Michaels cue-bid משמשת להראות הסדרה החשובה ביותר (ה-Major האחר), ואחד מה-minor's. שוב, לפחות חמישה קלפים צריכים להיות מוחזקים בכל סדרה, וכל אחת מהסדרות צריכה להיות באיכות סבירה.

כאשר הכרזות הפתיחה הן 1 או 1, הכרזות Michaels cue-bid משמשות  להראות בהכרזה אחת את שתי הסדרות החשובות ביותר (מתוך שלושת הנותרות) כלומר, hearts ו-spades. מכריז ה-Michaels צריך בידו לפחות חמישה קלפים בכל סדרה, ואף על פי שסגנונות השותפות עשויים להשתנות, זה רעיון טוב לוודא שסדרות טובות מוחזקות. קו מנחה שימושי הוא ל-Michaels overcaller יש לפחות שני מכובדים בכל אחת מהסדרות (אם כי שחקנים רבים רוצים להיות אגרסיביים יותר כאשר אינם פגיעים).

המקור: davidbakhshi; לקישור לכתבה – לחץ כאן

המפתחות לקביעה האם להכריז Cue-Bid Michaels הם: (1) איכות הסדרה, (2) צורת היד, (3) פגיעות, ו(4) גובה ההכרזה.

 1. " איכות הסדרה " ההמלצה עפ"י " הספר " מציינת כי כל אחת משתי הסדרות מכילה לפחות 3 מתוך 6 הקלפים המובילים בסדרה. (עפ"י מקור נוסף: לפחות 2 מכובדים).
 2. " צורה ! " 5-5-3-0 היא טובה יותר מאשר 5-5-2-1. צורת 6-5 היא תמיד טובה יותר מאשר 5-5. צורת 6-5-2-0 היא טובה יותר מאשר 6-5-1-1.
 3. " פגיעות " גם קובעת! כאשר הפגיעות היא חיוביות, היה אגרסיבי, כאשר היא שלילית, היה זהיר.
 4. " גובה ההכרזה " הוא מאוד רלוונטי ודורש מהשותף להכריז אחת מהסדרות שלך בגובה 2 הוא דבר אחד, אבל ברמות גבוהות יותר – היה זהיר!
 5. הימנע מהכרזות Michaels Cue-bids " מעורפלות " של  " 2 – "1", או " 2 - 1 " במידת האפשר בכל יד עם ערכי מינימום. הכרז את סדרת ה-Major שלך במקום.
דרישות ופרמטרים:
 1. המכרז נפתח בוודאות על ידי היריבים.
 2. השחקן במושב השני לא יכול להכריז סדרה או להכפיל. השחקן, עם זאת, ייתכן שעבר-pass בהזדמנות הראשונה.
 3. הסדרה שהוכרזה על ידי היריב חייבת להיות הכרזה טבעית. לדוגמה, אם הסדרה שהוכרזה ע"י היריב היא הכרזת פתיחת 1 Precision  מלאכותית, לאחר מכן Cuebid Michaels אינו חל.
 4. מכריז ה-Cuebidder Michaels לא עבר-pass בעבר. הנחיה זו מתבצעת באופן רופף והופכת לשיקול דעת של השחקן המבוסס בדרך כלל על הערכים ועל איכות ההחזקה של שתי הסדרות. סיבה עיקרית שנייה ל-cue-bidding היא כי המכרז יסתיים-passed out בגובה אחד אם לא תינקט פעולה נוספת.
הנחיות, עקרונות וקווים מנחים:
 1. אם ה-LHO היריב מצד שמאל מכריז cuebid מיידי מעל סדרת ה-minor של הפותח, לאחר מכן ליריב מצד שמאל יש בידו לפחות חלוקת 5-4 עם פגיעות חיובית או לפחות 5-5 עם חלוקת פגיעות שלילית בשני ה-Major's, וגם ניקוד של 5 עד 11 + HCP . אל תכריז cuebid עם פחות מהכח הנדרש.
 2. ניקוד ה- HCP הופך חסר חשיבות יחסית בשל החלוקה של היד.
 3. החוזה העתידי יושג באמצעות אורך, לא כוח.
 4. שותפו של היריב מצד שמאל יודע את חלוקת הסדרות של השותף שלו, אך עדיין לא את הכוח, כי היריב מצד שמאל יכול להתכוון להכרזה נוספת בהתאם לכוח.
 5. חשוב: גם אם אין ביד השותף שום דבר, תהליך ההכרזה שובש.

המקור: bridgeguys; לקישור לכתבה – לחץ כאן

המלצה: השתמש ב- Michaels Cue Bids (וב- Unusual No Trump) רק עם ידיים חלשות מאוד (6-10) או יד חזקה מאוד (+17) אחרת שותפך לא יהיה מסוגל לשפוט את שאר ההכרזות. (H. Schogger)

הכוח של ההכרזה הוא עפ"י הסכם השותפות, אם כי שחקנים רבים משחקים אותה הן עם יד טובה והן עם יד רעה מאוד, ומעדיפים להכריז overcall פשוט ב-Major עם מה שבין הסוגים.

יתרונות השימוש ב-Michaels Cue bid:

 1. באמצעות הכרזה אחת אתה מספר לשותפך היכן עשרה מהקלפים שלך נמצאים. אין לך מותרות כאלה עם הכרזת overcall פשוטה.
 2. זה יהיה יעיל במיוחד אם היריב מצד שמאל שלך מתחרה. אם אתה מכריז overcall, ייתכן שלא תקבל הזדמנות להראות את הסדרה השנייה שלך.
 3. לשותף יש שתי סדרות כדי למצוא התאמה. כל מה שצריך השותף הוא לתמוך בשלושה קלפים באחת מהסדרות כדי לבסס התאמת שמונה קלפים. ברוב המקרים יהיו לשותפך לפחות שלושה קלפים לפחות באחת משתי הסדרות שהודיע עליהן מכריז הקונבנצייה.
 4. ה-Cue-bidding לוקח יותר טווח הכרזה מהיריבים מה שהופך את זה קשה להם להחליף מידע. לכן זה חסימתי-מפריע ותיאורי.
חסרונות השימוש ב-Michaels Cue bid:
 1. השותפות נאלצת להכריז בגובה של שניים ומעלה, וההכרזות יכולות להיות גבוהות בצורה מסוכנת אם אין התאמה מיידית.
 2.  הכרזות ה-Michaels cuebids נותנות את אותו מידע ליריבים, כמו גם לשותפך והמידע יכול לשמש נגד השותפות במשחק או בהגנה.
 3. כאשר היריב פותח או  1 או 1 אתה לא יכול להשתמש באופן מיידי ב-Michaels cuebids להראות יד דו-סדרתית חזקה מאוד – זה לא קורה לעתים קרובות.

המקור: bridgesights -לקישור לכתבה – לחץ כאן

הדרך המומלצת למשיב-שותפו של מכריז ה-overcall הדו-סדרתי Michaels Cuebid להעריך ידו, ולדעת מתי נכון משחק מלא ומתי לא, היא ספירת לקיחות ולא HCP: 

כללי ספירת הלקיחות

הכרזת המשיב

בסדרות הארוכות של

השותף -Major's

בסדרות הקצרות של

השותף – minor's

כאשר ביד המשיב

יכריז

הקלף

ספירת לקיחות

הקלף

ספירת לקיחות

יש התאמה באחת מסדרות ה-Major's והוא ספר 4 לקיחות (או יותר)

משחק מלא (ללא קשר למספר ה-HCP)

כל A, K או Q

לקיחה

כל A

לקיחה

J  או T

חצי לקיחה

KQ

½ לקיחה (ייתכן שביד השותף Singleton)

קלף שלישי

חצי לקיחה

AK

לקיחה וחצי

 3 לקיחות

הזמנה למשחק מלא ע"י קפיצה לגובה 3

כל קלף מהרביעי

לקיחה

-

-

 Michaels Cue Bids – responses and rebids:

* לאחר הכרזת 2NT אשר דורשת מידע נוסף רצף ההכרזות הינו:

 לקישור לטבלאות בפורמט מסמך word – לחץ כאן וב-PDF – לחץ לחץ

לקישור לכתבה " Michaels Cue Bids – responses and rebids " – פירוט משמעויות רצף ההכרזות - לחץ כאן

המקור: teawamutu.bridge-club

לקישור למצגת " Michael's Cue Bid Unusual No Trump " לחץ כאן

לקישור לשיעור " Michael's Cue Bid and the Unusual No Trump " ב-youtube – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " Michaels Cuebids & Unusual No trump Overcalls " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Michaels cuebid " ב- The Bidding Toolkit- לחץ כאן

לקישור לכתבה " Michaels Cue Bid " באתר bridgebum- לחץ כאן; באתר wednesdaygame - לחץ כאן; באתר bridgeinindia- לחץ כאן ; ובאתר skybridgeclub - לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים עם הכרזות Michaels Cue Bid - לחץ כאן

לקישור לכתבה " The Michaels Cue Bid " באתר Acbl- לחץ כאן

לקישור לבלוג " Extending the Michaels cue-bid " – לחץ כאן

לקישור לבלוג " Two-Suited Overcalls Part 2: The Michaels Cue Bid " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Michaels Cuebid for the Majors " – הכוללת חידון – לחץ כאן

לקישור לבלוג " Responses to Two-Suited Michaels Cue Bids " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " The Interplay between Unusual 2N Bids and Michaels Cuebid Conventions " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Balancing Michaels " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " Michaels Cuebid " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבות " The Michaels Cuebid " – לחץ כאן וכאן

חדש! לקישור לכתבה " Unusual No Trump and the Michael's Cue Bids " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " Responding to a Michaels Cue Bid " בפורום BBO – לחץ כאן

חדש! לקישור לשיעור " קונבנציית מייקל'ס " – לחץ כאן

חדש! לקישור לשיעור " תשובות למייקלס אחרי מיינור " – לחץ כאן

חדש! לקישור לשיעור " מיקלס – overcall דו ספרתי " – לחץ כאן

חדש! לקישור לשיעור " מהתחרות הסימולטנית – שימוש במייקלס " – לחץ כאן

חדש! לקישור לכתבה " Michael’s Cue Bids and the Unusual 2NT overcalls " – לחץ כאן

חדש! לקישור לשיעור " How To Play Michaels Cue Bid " ב-youtube – לחץ כאן

ולסיום, לקישור לחידון בנושא Michaels Cuebid – לחץ כאן

בברכה,

גבי לוי

אודות Gabi

סגור לתגובות

למעלה