אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / קונבנציית Kickback (Blackwood)
קונבנציית Kickback (Blackwood)

קונבנציית Kickback (Blackwood)

פורסם ביום: 11.09.2021; עודכן ביום: 29.04.2024

קהל היעד:

2015-12-12_115247

וכעת, כתבה חדשה " קונבנציית Kickback (Blackwood)  

לכניסה לאווירה, לקישור ל " Kickback – For All We Know " ב-youtube – לחץ כאן; ולקישור ל " WayV (Kick Back) MV " – ב-youtube – לחץ כאן

הרקע: כל מי שמשתמש ב-Roman Keycard Blackwood (RKC) כדי לחקור סלאם-לשאול על קלפי מפתח חייב להיות מתוסכל בשלב מסוים כאשר ההכרזות הגיעו גבוה מדי לפני שהן יכלו להיעצר. לכן הכריזו סלאם רצוני שאמור להיכשל מכיוון שהתגובה ל-4NT הראתה מעט מדי קלפי מפתח והם לא הצליחו לגבות את ההכרזות. פתרון לדילמה זו הוא Kickback; צורה של Blackwood המאפשרת לך לסגור-sign-off בגובה-5.

(עפ"י Marilyn Hemenway)

לקישור – לחץ כאן

המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

מקור הקונבנציה: Mr. Jeff Rubens מ-Scarsdale, New York, U.S.A. הרעיון הוא גם תוצאה של יישום שנקרא USP-Useful Space Principle, או עיקרון שטח שימושי, שהגה Jeff Rubens, ופורסם על ידו במגזין " The Bridge World " ב-1980-1981. העיקרון מוגדר בעת הקצאת טווח הכרזות במסגרת הסכמי שותפות וההבנות, ולאחר מכן הקצאת טווח ההכרזות הנותר היכן ששימושי ביותר ללא התייחסות למשמעויות טבעיות או מסורתיות של ההכרזות.

Kickback: צורה של Blackwood המבטיחה שתמיד תוכל לסגור-sign-off בגובה-5.

ה-International Bridge Press Association-IBPA העניק ל-Jeff Rubens את פרס הסדרה הטובה ביותר על סדרת המאמרים שלו USP לשנת 1981/1982).

לפירוט – לחץ כאן

לקישור לכתבה " The Useful Space Principle " – לחץ כאן

עקרון הטווח השימושי – הנחת יסוד של המושג תהיה " איטי מראה, מהיר שולל ". מושג מתקדם יותר יהיה שימוש במנגנונים לחיסכון בטווח ההכרזות, כגון: Kickback Blackwood.

עפ"י Neil H. Timm: קונבנציות ושיטות משחק הברידג' הטובות ביותר הן אלה שתופסות הכי פחות את טווח ההכרזות, לדוגמא: הכרזות ה-Jacoby Transfers.

המבנה הבסיסי שלה הוא: הכרזה בגובה-4 צעד-דירוג אחד מעל סדרת השליט המוסכמת היא שאלה לאסים. התגובות הן, צעד אחר צעד החל מההכרזה הבאה הזמינה-האפשרית. בדיוק כמו כל סוג של Blackwood שהשותפות שלך משחקת.

Jeff Rubens הגיע למסקנה שהשיטה המקובלת ב-Blackwood ורוב הווריאציות שלה, אם לא כולן, כוללות בתוכם את החיסרון של בזבוז טווח שימושי של הכרזות. הדבר היה נכון במיוחד אם סדרת השליט אינה spades. הרעיון של Kickback נוצר על מנת להימנע ולהקל על החיסרון הספציפי הזה על ידי שימוש בהכרזה כלשהי מלבד ההכרזה הרגילה והמסורתית של 4NT כבקשת-שאלת קלפי מפתח.

כל עוד סדרת השליט המוסכמת כבר משתמעת בבירור ו / או בהחלט נקבעה, אין לזה כל חשיבות אם סדרה זו כבר הוכרזה בעבר על ידי שותף או ע"י יריב במקרה של כל הכרזת התערבות או overcall או סדרות משתמעות באמצעות כל double.

הערה: למספר שותפויות יש ההבנה כי השיטה המקובלת Kickback היא בצורה אופיינית, כרגיל, ומיושמת בדרך כלל כאשר סדרת השליט היא סדרת minor. לכן, שאלה על קלפי מפתח ב-Kickback היא 4 בסדרה מעל סדרת השליט המוסכמת / שנקבעה, כלומר 4 ל-diamonds ו-4 ל-clubs.

(עפ"י bridgeguys ומקורות נוספים)

לקישור – לחץ כאן וכאן

עפ"י המצגת של Henry Jackson:

 1. Kickback משתמשת ב-4 של הסדרה בדיוק מעל סדרת השליט להפעיל שאלה מסוג 1430.
 2. עבור Spades זה בדיוק כמו 1430! פשוט השתמש ב-4NT כדי להפעיל את השאלה.
 3. עבור Hearts השתמשו ב-4 כדי לשאול על קלפי מפתח.
 4. שימוש ב –4 עם Clubs כשליט משאיר הרבה מקום-טווח לעצור במשחק מלא.
 5. השותף לעולם לא חייב להכריז מעבר לגובה-5!
 6. הבסיס הוא ספירה ולא זיכרון!

יתרונות נוספים:

 1. האם אי פעם שאלת על מלכים ספציפיים במקום מספר המלכים? שיטה זו עובדת היטב עם ה-spades כסדרת השליט אך לא כל כך מתאימה לסדרות אחרות. עם Kickback כל הסדרות מתייחסות באופן שווה לשאלה על מלך הספציפי. רק תכריז קודם את ה-K הזול ביותר!
 2. שואל ה-Kickback מכריז relay בסדרת הדירוג הבאה, למעט סדרת השליט לשאול על ה-Q. השותף שולל את החזקת ה-Q בסדרת השליט המוסכמת בכך שהוא מכריז את ה-next step-השלב הבא, עוקף את סדרת השליט המוסכמת במידת הצורך. השותף מאשר את החזקת ה-Q בסדרת השליט ע"י הכרזת 2 צעדים מעל הכרזת-שאלת ה-Q.

לקישור – לחץ כאן

עפ"י John Worley: כאשר היריבים מפריעים: אם אתה משתמש בכל צורה של שאלת קלפי מפתח, אתה ושותפך צריכים להסכים כיצד להתמודד עם הפרעות. השיטה המוצעת לשימוש עם Kickback, או כל מבנה תגובת צעדים, היא DOPI: ה-Double לשלב הראשון, Pass לשלב השני, ולאחר מכן הכרזה במעלה הקו.

אם היריבים מכפילים lead direction-עבור הובלה (סביר יותר מעל Kickback), Billy Miller מציע: לעבור-pass בלי control סיבוב ראשון או שני בסדרת ה-Kickback, תגובה באופן רגיל עם אחד. לאחר ה-pass, מכריז ה-Kickback יכול לסגור-sign-off בגובה-5, או להכריז re-double להראות control ולבקש מחדש מהשותף להראות קלפי מפתח.

לקישור לכתבתו " Kickback: A Better Blackwood " – לחץ כאן

עפ"י Pete Matthews, Jr: ה-Delayed Kickback-מושהה (4 הוא ה-RKB לשאלה על קלפי מפתח כאשר ה-hearts היא סדרת השליט [אופציונלי, מומלץ] חל: אם השותפות ביצעה הכרזה אחת לפחות (2 הכרזות אם אחד מהשותפים הראה spades) מתחת ל-4, לאחר שנקבעה התאמה; או כאשר ה-hearts הופכים לשליט כתוצאה מקפיצה או העלאה לגובה-4. מלבד כאשר אנו פותחים ב-3, בכל המקרים האחרים, ה-4NT הוא ה-RKB לשאול על hearts.

לקישור – לחץ כאן

עפ"י רם סופר: משמעות ה-Kickback: כאשר סדרת השליט איננה spade, צעד אחד מעל 4 בסדרת השליט יהווה הכרזת שאלה לקלפי מפתח במקום 4NT, כך שהתשובות אף פעם לא יהיו מעל ל-5 בסדרת השליט.

לקישור לניתוח יד שלו בגיליון דצמבר 2014 של התאגדות ישראלית לברידג' (עמ' 32) – לחץ כאן

עפ"י הכתבה שלו בכותרת " Inverted Minoes " בגיליון חודש אוקטובר 2018 של התאחדות ישראלית לברידג' (עמ' 14): במוסכמה Kickback אשר לפיה הכרזה של צעד אחד מעל 4 בסדרה המוסכמת משמשת שאלה לקלפי מפתח במקום 4NT והתשובות הן כרגיל:

צעד ראשון: 0 או 3 קלפי מפתח.

צעד שני: 1 או 4 קלפי מפתח.

צעד שלישי: 2 קלפי מפתח ללא Q בשליט.

צעד רביעי: 2 קלפי מפתח עם Q בשליט.

אם השותף השיב בצעד הראשון או השני, אפשר להשתמש בצעד הבא כדי לשאול על ה-Q בסדרת השליט כאשר יש עדיין אפשרות לעצור בגובה 5 .

לקישור לניתוח יד מספר 20 שלו מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 – הוסר

לקישור לניתוח יד שלו בגיליון פברואר 2022 של התאגדות ישראלית לברידג' (עמ' 12) – הוסר

לקישור לניתוח יד של רם סופר בתחרות  אליפות העולם הפתוחה לקבוצות 2022 בגיליון נובמבר 2022 של התאגדות ישראלית לברידג' (עמ' 26) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " ?Quantitative or RKC " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " Is 4 here kickback or is it fast arrival for s " – לחץ כאן

וגם: שימוש ב-Kickback לאחר התחלת המכרז ב-Inverted Minoes אינו בעייתי, ולכן מומלץ לאמץ זאת.

לקישור לשיעור " Kickback: לבעוט בחזרה על מנת לחסוך מרחב הכרזה " – לחץ כאן

פירוט ההכרזות עפ"י Norman Pestaina:

סדרת השליט

שאלת קלפי מפתח

צעד ראשון

צעד שני

צעד שלישי

צעד רביעי

0 או 3

1 או 4

2 או 5

2 או 5 עם ה-Q

4NT

♣5

5

5

♠5

♠4

4NT

♣5

5

5

4

♠4

4NT

♣5

5

4

4

♠4

4NT

♣5

ובסדר סדרות עולה:

סדרת השליט

שאלת קלפי מפתח

צעד ראשון

צעד שני

צעד שלישי

צעד רביעי

0 או 3

1 או 4

2 או 5

2 או 5 עם ה-Q

4

4

♠4

4NT

♣5

4

♠4

4NT

♣5

5

♠4

4NT

♣5

5

5

4NT

♣5

5

5

♠5

תגובות המציגות void: לוח תגובות ל-Kickback מורחב ומוארך בדרך עקבית וקוהרנטית לכלול להראות voids שימושיים. לכל 4 הסדרות:

 1. הצעד הרביעי, 5 של סדרת השליט, הוא התגובה ברמה הגבוהה ביותר ומראה 2 או 5 קלפי מפתח וגם ה-Q בסדרת השליט.
 2. הצעד החמישי, 5 בסדרה השואלת, מראה מספר זוגי של קלפי מפתח עם void שימושי באחת מ-3 סדרות הצד.
 3. הצעד השישי, השביעי והשמיני תואמים את 3 סדרות הצד, ומראים מספר אי-זוגי של קלפי מפתח עם void בסדרת הצד ה-cue-bid. אלא אם כן סדרת השליט היא ♠, אחת מה-cue-bids האלה תהיה 5NT חלופי!

לקישור לכתבתו " How to Play Kickback " הכוללת טבלאות והסברים רבים – לחץ כאן

פירוט הכרזות הצעדים-השלבים עפ"י bridgehands:

התגובה

המשמעות בשיטת RKC

המשמעות בשיטת 1430

צעד ראשון

0 או 3 קלפי מפתח

1 או 4 קלפי מפתח

צעד שני

1 או 4 קלפי מפתח

0 או 3 קלפי מפתח

צעד שלישי

2 ללא ה-Q בסדרת השליט

2 ללא ה-Q בסדרת השליט

צעד רביעי

2 עם ה-Q בסדרת השליט

2 עם ה-Q בסדרת השליט

לקישור – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Kickback: לנצל את מרחב ההכרזה " – לחץ כאן

לקישור לכתבת " Kickback " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Kickback Issue " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Choices in Kickback auction " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Need help with building a partnership – bidding and notes " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " For Those Who Play Kickback " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " ?What’s Standard if you Play Kickback " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Redwood vs. Kickback " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Kickback Konfusion " – לחץ כאן

לקישור לכתבות " Kickback Blackwood " – לחץ כאן וכאן

לקישור לכתבה " Kickback Question " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Another Kickback Question " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " ?Good Rules for Kickback " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " The Kickback Convention " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Kickback Minorwood & Georgeout Talk " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Modern Ace Asking " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Kickback Rules " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Kickback and 1430 " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Kickback & Wolff Signoff " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " The Kickback (“Redwood”) Convention " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Expanded Kickback " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Kickback kicked back " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " …When Kickback Gets Doubled " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " RKCB, Kickback, Minorwood etc " – לחץ כאן

לקישורים לניתוחי ידיים – לחץ כאן וכאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " Minorwood and Kickback " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד-משאל בכותרת " ?Kickback or Fast Arrival " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Cool double dummy problem from Wednesday’s common game " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " La Convencion Kickback " לחברינו דוברי השפה הספרדית – לחץ כאן

לקישור לכתבה " ?Is this auction Kickback " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Kickback, Minorwood, Georgeout " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " ?Is it kickback " – לחץ כאן

לקישור לכתבתו של Pete Matthews Jr המדורג Sapphire Life Master: בכותרת " Delayed Kickback for Hearts " – לחץ כאן

לקישורים לכתבות בפורום BBO:

לכתבה " ?kickback convention discussion Is it really an improvement " – לחץ כאן

לכתבה " Kickback " – לחץ כאן

לכתבה " Kickback inadequate in this deal " – לחץ כאן

לכתבה " Learning Kickback 2 mistakes I make " – לחץ כאן

לכתבה " ?Club confusion – Ace ask, clubs, kickback " – לחץ כאן

לכתבה " & More kickback " – לחץ כאן

לכתבה " ?Is it kings " – לחץ כאן

לכתבה " ?Even in Practiced Partnerships, Kickback is Just Bad…Agree or Disagree " – לחץ כאן

לכתבה " Kickback convention misunderstanding " – לחץ כאן

לכתבה " Same Suit Keycard and Kickback " – לחץ כאן

לכתבה " ?Kickback – ROPI expert standard " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " לקראת הכרזת סלאם " – לחץ כאן

ולקינוח, לקישור לכתבה " Negative Thinking at Match Points by Jeff Rubens " – לחץ כאן

ולידיעה:

Kickback Turbo: במהלך רצף הכרזות control-bidding, באמצעות הסלאם-הזול או הנוח ביותר להראות מספר זוגי של קלפי מפתח, הכרזת control-bid גבוה יותר שאינו sign-off-סגירה להראות מספר אי-זוגי של קלפי מפתח.

תרגומי המושג  Kickback/Kick back: החזר חלק מסכום המתקבל לעיתים קרובות בגלל הסכם סודי או כפייה; סכום כסף שמשולם למישהו שלא כדין תמורת עזרה או עבודה סודית; רתיעה חזקה פתאומית; חלק מההכנסה המשולמת לאדם בעל השפעה על גודל ההכנסה או תשלומה, במיוחד בהסדר בלתי חוקי כלשהו; הגדרת ה"תשלום הבלתי חוקי " – השוחד הזה נבעה מאנגלית מדוברת, מהרעיון הזה שמקבל הרווח הבלתי חוקי " בועט" חלק ממנו " בחזרה " למי שעזר לו להשיג אותו; צורת שוחד שבה אחוז מההכנסות מחוזה או מענק כספי אחר מוחזרים באופן בלתי חוקי לאדם המעניק את החוזה או ההטבה. ומצד שני: לבלות זמן מרגיע: קח את זה בקלות;

וכמעט לסיום, הטיפ של Steve Moese: שים לב, Kickback RKB הוא יישום שימושי, אבל לפני שאתה מאמץ אותו, הקפיד לנסות אותו במצבים שונים. אתה עלול למצוא כמה מצבים מבלבלים. כמו אימוץ כל מהלך חדש, הקפד לשקול את רוב ההשלכות שלו לפני שאתה מבצע שינוי.

ולסיום, שימו לב להמלצתו של  George Cuppaidg ב-The QBA Bulletin (עמ' 5): אל תתפתו לנסות " Kickback " יצירתו של Jeff Rubens. זהו שדה מוקשים. ועפ"י מקור נוסף: הבעיה עם הכרזה זו הנה כי השותפות חייבת להסכים בדיוק מתי חל " Kickback ". ניתן לטעות בקלות בהכרזת control cue bid. זה דורש מהשותפות להסכים על סדרת שליט בגובה נמוך. וגם: יש מחיר, כמובן: השותפות המשחקת Kickback מאבדת את היכולת להשתמש ב-cue-bid ה-A בסדרה שמעל סדרת השליט כלומר, בהנחה שה-hearts לדוגמא תהיה השליט, השואל כבר לא יכול להכריז ♠4 כדי להראות control סיבוב ראשון: זו תהיה הכרזת ה-Kickback asking bid.

לקישור – לחץ כאן

בברכה,

גבי לוי

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה

תפריט נגישות

נגישות