אתה נמצא כאן: ראשי / אזור הכתבות באתר / עודכנה הכתבה עוצר / עוצרים במשחק הברידג'
עודכנה הכתבה עוצר / עוצרים במשחק הברידג'

עודכנה הכתבה עוצר / עוצרים במשחק הברידג'

פורסם ביום: 13.10.2012; עודכן ביום: 04.07.2024

מהות העדכון: הוספת טיפים שלא נכללו בכתבה המקורית, קישורים לכתבות והוספת שיעורים ב-youtube. 

קהל היעד:

2013-07-24_074611

וכעת, הכתבה " עוצר / עוצרים במשחק הברידג' "

הגדרת "עוצר": " החזקה שתהיה (או עשויה, או עלולה) למנוע מהיריבים מלפעול באופן מיידי במספר רב של לקיחות בסדרה ב-No-Trump.

עוצר: A;Kx;Qxx;Jxxx בסדרת ה-Overcall  של היריב.

ועפ"י מקור נוסף: עוצר הוא לקיחה בסדרת היריב בתנאי שהיריב מוביל בסדרה זו: AK,Kx,QJx,JTxx

שאלת עוצר- הכרזה המבקשת את השותף להכריז No Trump עם עוצר בסדרת היריבים.

הכרזת עוצר- הכרזה שמעידה על עוצר (למטרות No-Trump) בהכרזת סדרה.

שאלת cue-bid – הכרזת הסדרה שהכריז היריב המבקשת את השותף להכריז No-Trump עם עוצר בסדרה.

עוצר כפול – החזקה שתהיה (או עשויה, או עלולה) למנוע מהיריבים להריץ מספר גדול של לקיחות בסדרה בNo-Trump גם לאחר שהם יובילו את הסדרה פעמיים.

עוצר חלקי – החזקה בסדרה שתספק עוצר אם ורק אם השותף מחזיק באותה הקטגוריה (ובכך Singleton K, Doubleton Q, Tripleton J)

סדרה מוגנת – סדרה כוללת עוצר.

עפ"י אתר מועדון ברידג' רקפת קרית טבעון: המושג 'עוצר' הוא בדיוק מה שהמילה מתארת – מובנו שיש אפשרות לעצור כל יציאה של המתנגדים, באותה סדרה.  הכוונה לאסים או ל-void באותה סדרה. באנגלית המושג נקרא: Control  First-Round.

כאשר מכריזים סלאם 'קטן' – 12 לקיחות – השותפות חייבת להחזיק עוצרים ראשונים  ב-3 סדרות לפחות, ועוצר שני בסדרה השלישית.

לקישור – הוסר

המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

שים לב לטיפ מספר 15 של B. Magge-Mrbridge : עוצר בודד בסדרת היריבים עשוי להיות מספיק בחוזה NT – לקישור לחץ כאן

הערת המתרגם: לעתים קרובות עוצר בודד בסדרת היריבים אינו מספיק, ותיתכן "נפילה" בחוזה.

עפ"י Bridgehands:

הכרזות

מראות / שוללות עוצר

הכרזות אלה מחייבות

cue-bids ישירות או הכרזות בקפיצה

שוללת עוצר "-fast deniesמהיר שולל"

מחייבות למשחק מלא

מצטברות נמוכות יותר

מראות עוצר -slow shows" איטי מראה"

מחייבות למשחק מלא

לכתבה בנושא " העוצרים וההכרזות " – לחץ כאן

לכתבה " העוצרים והקונבנציות " – לחץ כאן

לכתבה "  העוצרים וכללי משחק הברידג' " – כאן

לקישור לכתבה " מאפייני שיטות ההכרזה בברידג' הירושלמי " – לחץ כאן

לקישור לכתבה" צריך רק חצי עוצר " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " מי צריך קונבנציות? צריך רק חצי עוצר " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Overcall שאתם כבר מכירים " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " האם J שלישי הוא עוצר? " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " הכרזות Control Asking Bids-CAB " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " קונבנציית Control Asking Cue-bids " – לחץ כאן

כאשר סדרת minor הוסכמה או שהשותף עשה קפיצת rebid ב-minor, הכרזת סדרה חדשה בגובה-3 לא בהכרח מראה סדרה, אבל חותרת ל-3NT.

כמה שחקנים משחקים הצגת-עוצר (stopper-showing), כלומר יש להם ערכים בסדרה החדשה שהוכרזה. אחרים משחקים שאלה על עוצר (stopper-asking), כלומר שמכריז הסדרה החדשה מבקש עוצר בסדרה. (ronklingerbridge)

(ronklingerbridge)

עפ"י Conventions & Guide : DEFENCE: הכרזת 3NT בתגובה ל-double מראה עוצר כפול בסדרת היריבים. אם יש לך את הערכים של 3NT אבל רק עוצר בודד, הכרז תחילה 2NT ולאחר מכן re-bid 3NT על ה-3 המחייב. רצף זה מביע ספק לגבי No-Trump והשותף צריך להסיר אותו עם singleton בסדרה שלהם, אלא אם כן מחזיק גם סדרה שניתן להריץ.

לקישור – לחץ כאן

הכרזות עוצר בגובה 3:
לאחר שסדרת minor כבר הוסכמה בגובה של 3 ועוצר כבר הוראה, בניסיון עקרוני ל-3NT, ברור יחול על ההכרזות הבאות אשר ישפיעו על החלטות בנושא הכרזות סלאם. עקרונות אלה חלים על התאמה בסדרת minor.
המטרה של השותפות היא לבחון האפשרות לחוזה של-3NT במקום לשחק בחוזה בגובה-5 ב-minor. אם אפשרויות סלאם עולה בבירור בשלב מוקדם, השותפות רשאית לעקוף את השימוש בהכרזות עוצר ולהתחיל עם הכרזות cue-bidding ו/או הכרזות בירור אסים (קלפי מפתח). עם זאת שימוש בהכרזות עוצר בגובה-3 בזמן חיפוש ל-3NT יכול להגיע לתוצאת תכונות וערכים המעודדים את השותפות כדי לחקור אפשרות לסלאם באמצעות הכרזות cue-bidding ו / או 4NT Blackwood.
ביצוע הכרזה, להראות עוצר:
[1:   2]; [3 : 3] ……. עם התאמה ב-club  הכרזת 3 מראה עוצר בסדרת ה-spade. הסדרה הקריטית היא diamonds. (אם למשיב היו עוצרים גם ב-spades וגם ב-diamonds הוא לא יעשה הכרזת עוצר אלא יכריז-3NT).

עקרונות הכרזות אחרי הכרזה מראה עוצר:

 1. אם לשותף יש עוצר בסדרה החסרה, השותף צפוי להכריז -3NT אלא אם כן חזק מספיק כדי להכריז עבור סלאם.
 2. מעל -3NT, העלאה בסדרת minor לגובה 4 במכרז בלתי מוגבל היא מחייבת למשחק מלא בסדרת minor (לא הזמנה) ומבקשת מהשותף להתחיל הכרזות cue-bidding או לקחת שליטה עם 4NT Blackwood, (לא כמותית).
 3. חזרה לארבע בסדרת ה-minor המוסכמת אומרת: " אין לי עוצר בסדרה הקריטית ויש לי שניים או יותר מפסידים בסדרה זאת ".
 4. קפיצה ל-5 בסדרת ה-minor המוסכמת אומרת: " אין לי עוצר בסדרה קריטית זאת אבל יש לי Singleton בה ".
 5. הכרזה בגובה 4 בסדרה קריטית זאת מראה void בסדרה. זה הוא למעשה cue-bid.
 6. תגובה בגובה 5 בסדרה המוסכמת תהיה סגירת המכרז-sign-off.
 7. כל תגובה אחרת בסדרה תהיה cue-bid המראה control של סיבוב ראשון וכוונה לסלאם.
 8. תגובת 4NT תהיה Blackwood.
 9. תגובת 5NT תהיה " שאלת שליט ".
(richmondbridge)
לקישור לשיעור: " BridgeHands Advanced Lesson 9 Duplicate Bridge – 3 Level Jump Bids in the Passout Seat "- לחץ כאן

לקישור לכתבה " Stopper Asking Bids " – לחץ כאן

לקישור לכתבה מפורטת " stopperasking " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Stopper asking and stopper showing " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Asking for Stoppers " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Stopper showing " בפורום BBO – לחץ כאן

לקישור לספר המפרט את השימוש בהכרזות Cue-bids לשאול על עוצר – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Western Cuebids " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Directional Asking Bid " – לחץ כאן

לקישור לכתבתו של Larry Cohen בכותרת " ?(When Does a Notrump Bid Promise a Stopper(s " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " finding stopper for No Trumps " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Locating Stoppers for No Trump " – לחץ כאן

לקישור לכתבה "Stayman Showing Stoppers " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Do You Need A Stopper " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לכתבה " (When Does a Notrump Bid Promise a Stopper(s " – לחץ כאן

לקישור לשיעור " NT – תכנון המשחק – התנהגות עם עוצרים – כניסות וחסימות " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Patience as declarer is rewarded. Stoppers in NT " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור קצר " Stopper Situation " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " Cheap Stoppers " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " ?Is 9xx a Stopper " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור לשיעור " ?Who has the stopper " ב-youtube – לחץ כאן

עפ"י אלדד גינוסר: במשחק ללא שליט על הכרוז לנתח את מצב העוצרים בסדרה שהיריבים תוקפים בה. עליו להשתמש במידע הרב שנמסר בקלף ההובלה וגם במשחקה של  "היד השלישית" בלקיחה הראשונה. עובדת בחירת סדרת ההובלה מעידה על סדרה ארוכה. מצב המכובדים בסדרה נובע מגובהו של קלף ההובלה, ממשחק היד השלישית וממוסכמות ההגנה של היריבים. המידע על איכות העוצר ישפיע על הבנת הכרוז בנוגע ליכולת של המגנים-היריבים להכשיל ביצוע החוזה. בתוך כך הוא יבקש להביא לתוצאה מרבית של כוחו של העוצר באמצעות שימוש ביתרונות המשחק של "יד שנייה" (הדומם) על פני היד שכבר שיחקה קלף ללקיחה, ובעיקר ביתרונה המובהק של "היד הרביעית" על כל אלה שקדמו לה.

עפ"י רם סופר: סוגיית בירור העוצרים בדרך להכרזת משחק מלא של  3NT הינה מרכיב מרכזי בקונבנציה Inverted Minor's.

עפ"י לשיעורו של Robert S. Todd בכותרת " ?What is a Stopper ": עוצר הוא החשוב ביותר כאשר היריבים הראו סדרה ארוכה של 5+ קלפים. כאשר היריבים הכריזו הכרזת מנע- pre-empt, או ocercall או הכריזו הכרזת פתיחה שמראה את הסדרה הארוכה הזו, אנחנו מחפשים עוצר כדי לשחק ב-No-Trump. אם היריבים מכריזים סדרה שיכולה להיות קצרה, לפעמים נכריז את ה-No-Trump גם ללא עוצר בסדרה שלהם.

עוצרים הם חלק חשוב ממשחק No-Trump. כאשר היריבים מראים סדרה ארוכה, אתה יכול להראות לשותפך עוצר בסדרה זו על ידי הכרזת No-Trump. כאשר יש בידך עוצרים נקודתיים-ממוקמים בסדרה של היריבים, עליך לשאוף להכריז No-Trump כמה שיותר מהר, גם כאשר העוצרים הללו אינם מושלמים. תחשוב על שילובי הקלפים האלה ונסה להכריז  No-Trump בצורה אגרסיבית יותר עם החזקות אלה – תגלה שלצד שלך מתברר שיש עוצר (או 2 עוצרים) בסדרה של היריבים לעתים קרובות יותר ממה שאתה חושב!

עוצרים מיקומיים וצדדיים: חלק מהחזקות בסדרה של היריבים הם עוצרים (או עוצרים כפולים) רק כאשר הם ממוקמים בצד הנכון של היריבים. המכובדים שלנו נוטים הרבה יותר לעצור את הסדרה של היריבים כאשר הם ממוקמים מאחורי (או אחרי) היריב עם הסדרה הארוכה. סוגים אלה של מעצורים נקראים ערכים מיקומיים או מעצורים מיקומיים. עוצרים מיקומיים מושפעים במיוחד מכך שמוביל הפתיחה נכנס לתוכם – היותם בידו של הכרוז. כאשר חשוב איזה שחקן יהפוך לכרוז, אנו מתייחסים לזה כצידוד החוזה כראוי. צידוד, או איזה שחקן הופך לכרוז, הוא חלק חשוב בהכרזות No-Trump.

עוצרים משולבים: ניתן ליצור עוצרים על ידי שילוב של 2 הידיים – של השותף ושלנו. אם יש לנו עוצר חלקי (נקרא לפעמים עוצר למחצה) וביד השותף יש החזקה דומה, אז הידיים משתלבות כדי לקבל עוצר בסדרה של היריבים.

לקישור – לחץ כאן

עפ"י David R. Glandorf: הכרזות No-Trump מתחת למשחק מלא הן הזמנות למשחק מלא – המבטיחות לפחות עוצר אחד בסדרה שהיריבים מכריזים ושוללים תמיכה בסדרת ה-overcaller אם היא היתה Major, עשויה להיות סובלנות לסדרת ה-overcaller אם היא היתה minor.

הקפיצה ל-2NT מראה יד מאוזנת עם עוצר אחד לפחות בסדרה של היריבים ומספיק נקודות למשחק מלא אם ביד השותף יש בערך ערכים של הכרזת פתיחה. אם השותף הכריז overcall בסדרת Major, ההכרזה שוללת תמיכה בסדרת השותף.

הקפיצה ל-3NT מבטיחה לפחות עוצר אחד בסדרה של היריבים ושוללת תמיכה בסדרה של שותף אלא אם היא במקרה היתה diamonds (סדרת ה-minor היחידה האפשרית ל-overcall בגובה-1).

לקישור לכתבתו " Advancing after a suit overcall " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " ?Do You Need a Stopper to Bid No Trumps " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Finding stoppers for 3NT " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Bidding Stoppers " – לחץ כאן

לקישור לכתבתו של Julian Pottage בכותרת " Hold Up a Stopper " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " How do I ask for a stopper for an NT bid? cue-bidding " בפורום BBO – לחץ כאן

לקישור לכתבה " Stoppers " – לחץ כאן

לקישור לכתבה " ?Does this 2nt promise a stopper in spades " – לחץ כאן

לקישור לכתבת ניתוחי ידיים " Notrump Contract Play – When to Take Stoppers " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד של Ron Klinger בכותרת " ?What constitutes a stopper " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד בכותרת " ?How Many Stoppers " – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד של רם סופר בגיליון דצמבר 2014 של התאגדות ישראלית לברידג' (עמ' 26) – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 35 של יובל לובינסקי בתחרות סימולטנית מרץ 2015 – לחץ כאן

לקישור לניתוח יד מספר 36 של רם סופר בתחרות סימולטנית ספטמבר 2016 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים בכתבתו של רם סופר " שפר את הגנתך-כיסוי תמונה בתמונה " בגיליון אפריל 2018 של התאגדות ישראלית לברידג' (עמ' 22) – הוסר

לקישורים לניתוחי ידיים של רם סופר:

לקישור לניתוח יד מספר 13 בתחרות סימולטנית דצמבר 2020 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 3,5, 12, 18, 20, 28, 33 ו-35 בתחרות סימולטנית יולי 2021 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 15, 23 ו-26 בתחרות סימולטנית אוגוסט 2021 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 1, 3, 13, 16, 25 ו-32 בתחרות סימולטנית אוקטובר 2021 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 9, 16 ו-20 בתחרות סימולטנית on-line אוקטובר 2021 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 1, 2, 7, 12, 22, 23 ו-31 בתחרות סימולטנית דצמבר 2021 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 8, 12, 13, 22, 31 ו-32 בתחרות סימולטנית מאי 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 7, 19, 23, 24 ו-30 בתחרות סימולטנית יוני 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 9, 11, 16, 19, 29, 32 ו-34 בתחרות סימולטנית אוגוסט 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים מספר 1, 15, 10, 24 ו-31 בתחרות סימולטנית ספטמבר 2022 – לחץ כאן

לקישורים לניתוחי ידיים בתחרות סימולטנית אוקטובר 2022 – לחץ כאן

לקישור לניתוחי ידיים בכותרת " ?Stoppers-“How do you show stoppers when you are trying to get to 3NT " בגיליון ALERT – May 1, 2023 – (עמ' 10)  לחץ כאן

שים לב לטיפ מספר 327 של Dr. Harold Schachter: עם יד חזקה מספיק לפתיחת 1NT, אך נעדרת עוצרים ב-2 מ-4 הסדרות, פתח ב-minor המועדף ולא ב-1NT. פתיחה של 1NT אמורה להעיד על 15-17 HCP ועוצרים בלפחות 3 מתוך 4 הסדרות.

טיפים בנושא עוצר / עוצרים:

1 מותר לפתוח 1NT או 2NT עם doubleton נמוך. עם זאת, אם העצבים שלך גמורים, לפחות יש עוצרים ב-3 הסדרות האחרות.
2 עם ארבעה clubs וארבעה spades, ביד חזקה מספיק כדי לפתוח 1NT,אך ללא עוצרים ב-2 הסדרות האדומות, פתח 1 . עם . AKJ4 . 87 . 654 . AKJ4 (פתח) 1 כנ"ל עם ארבעה  diamonds וארבעה spades אך ללא עוצרים ב-clubs או hearts, פתח 1 אם שותפך משיב 1, rebid 1 1; אם שותפך משיב 2 , 2 rebid.
5 ביד חזקה מספיק כדי לפתוח 1NT אבל בהחזקת או (1) ארבעה Clubs וארבעה Spades אך ללא עוצר ב-2 הסדרות האדומות, או (2) ארבעה Diamonds וארבעה Spades אך ללא עוצר ב-2 הסדרות החלופיות, פתח בהכרזת סדרת ה-minor המועדפת במקום 1NT
7 עם 6 קלפים שבורים בסדרת ה-minor, כלומר Clubs או Diamonds ו-15HCP פתח 1NT אם יש בידך עוצרים ב-3 הסדרות האחרות. תחיה קצת!
21 ככרוז, כאשר תוכל לזכות בלקיחה עם אחד מ-2 קלפים שווים, זכה בלקיחה עם השווה הגבוה יותר. יוצא מן הכלל הוא ב-No trump כאשר יש לך עוצרים AK. אם אתה מתכנן לזכות בלקיחה זכה בה עם ה-K. זכייה בלקיחה הראשונה עם ה-A היא מאד חשודה. אם זה היה העותר היחיד שלך, למה לא תעכב?
37 לאחר פתיחת 3 ושמיעת השותף מגיב 3, הראה עוצר בסדרת Major אם יש לך אחד. עם . QJ4 . 3 . 42 . AJT8743. הכרז 3 להראות עוצר ב-spade. תגובת 3 לא מראה סדרה אמיתית. הכרזות פתיחה 3 או 3 לא אמורות לשלול ארבעה קלפים ב- Major.
66 דע את טווחי ה-HCP שלך כשזה מגיע להכרזת ללא שליט בתגובה ל-overcall בגובה-1 של השותף. תגובה של 1NT עם 8-11 = HCP, תגובה של 2NT עם 12-14= HCP, ותגובה של 3NT עם HCP = 15-18. הכול, כמובן, מעיד על עוצר (עוצרים) בסדרה שהכריז הפותח, כמו גם היעדר תמיכה בסיסית בסדרת ה- overcall של השותף
73 אתה ושותפך מכריזים minor והיריבים overcalls ב-Major. אתה עדיין מתאר לעצמך את הסיכויים ל-3NT. השתמש ב-DAB -Directional Asking Bid הכרז את סדרת היריבים לחיפוש עוצרים בסדרה זו – אם ביד השותף העוצרים  הדרושים יוכל כעת להכריז 3NT.
84 עם 8 או 9 זוכים ביד שלך, בתוספת עוצר  בסדרת הפותח, overcall 3NT. אין צורך להשתמש ב-Take-out Double. אל תדאג ל-HCP, הכרזה זו מראה לקיחות, לא נקודות.
85 עם 8 או 9 זוכים ביד שלך, אבל בלי עוצר בסדרת ה-Major שהוכרזה על ידי היריב בצד ימין (Rho), בצע cuebid בקפיצה. זה מבקש משותפך להכריז 3NT עם עוצר  בסדרת ה-Major של היריב, אחרת להכריז את הסדרה הגבוהה הבאה ואתה תוכל למקם את החוזה. הכרזה כזו היא תיאורית יותר במצב כזה זה יותר מ- Take-out Double.
91 אתה לא צריך עוצרים בכל הסדרות שלא הוכרזו כדי להכריז No Trump. אתה צריך לפחות עוצר אחד, עדיף שניים, בסדרת היריב. הכרז 1NT עם HCP 7-9;2NT עם HCP10-12, או הכרז 3NT עם HCP 13-16.
110 אם היריבים נכנסים למכרז שלך, ואתה עדיין רוצה להיות בחוזה NT ואתה מודאג מהסדרה שלהם השתמש ב-DAB הכרזת שאלה כיוונית- Directional Asking Bid, על ידי הכרזת הסדרה שלהם המבקשת השותף להכריז NT עם לפחות QXX או JXX בסדרת היריבים כי יש לך חצי עוצר בעצמך.
195 Cuebids באים בכל הצורות והגדלים, סוגים וגבהי הכרזות. הם יכולים: א) להראות Control למטרות סלאם; ב) להראות יד של 2 סדרות (Michaels); ג) להראות העלאה חזקה (העלאה מגבילה או טובה יותר); ד) יצירת כוח למשחק מלא או לעוד סיבוב אחד; ה) מבקשת עוצר; ו) מראה Stopper-עוצר; ז) יצירת ניסיון למשחק מלא בסדרה ארוכה או בסדרה קצרה
198 לאחר הסכם סדרת minor בגובה 2 או בגובה 3, סדרות חדשות נחשבות כניסיון להגיע ל-3NT ושואלות לעוצר בסדרת ה-cuebid שהוכרזה.
202 אחרי שאתה, השותף, ויריב אחד כבר הכרזתם ויש כבר הסכם בסדרת ה-minor, cuebid בסדרה של היריב מבקש השותף להכריז Trump No עם עוצר בסדרת ה-cuebid.
203 אם היריבים הכריזו 2 סדרות (בניגוד לסדרה אחת כמו בטיפ # 202), cuebid באחת מהסדרות שלהם מראה עוצר ומבקש השותף להכריז NT עם עוצר בסדרה החלופית.
 555  בשיטת weak NT אם אתה פותח 1NT אתה מראה 12-14 HCP מאוזנות. אם אתה משיב 1NT אתה מראה HCP6-9 מאוזן (המכונה לעתים קרובות הכרזת פח האשפה). אם אתה מכריז overcall 1NT אתה מראה HCP16-18 מאוזנות עם עוצר בסדרת הפותח.
237 כאשר לאחר הכרזת הפתיחה מוכרזים passes 2 לכיוונך (מצב "איזון-balancing") קפיצת cuebid .Cuebid בקפיצה מראה סדרה מוצקה (בדרך כלל minor) ומבקש מהשותף להכריז Trump No עם עוצר בסדרה של היריב.
טיפים הכוללים דוגמאות:

טיפים נוספים:

2018-05-21_112018

537

כאשר יש לך יד מאוזנת עם סדרה פתוחה לרווחה (ללא עוצרים) באחת הסדרות, עדיין הכרז Trump-No – רוב הזמן ביד שותפך יהיה עוצר בסדרה ההיא ואם היריבים לא הכריזו overcall בסדרה זו סביר להניח שהיא תתחלק 4-4 ,אז אל תדאג.

בין המקורות: H. Schogger; Richmondbridge ;arobson.co.uk ; kantarbridge;Sam’s Golden Rules; fourseasonsbridge;Rich Waugh- clairebridge;  Karen Walker; web2.acbl; www.fob.ie

הטיפים של Fearghal O’Boyle:

1

עם עוצרים כפולים בסדרה של היריבים שלך וללא ערכי חיתוך, העדף חוזה 3NT כדי לזכות ב-matchpoints נוספות.

7

לאחר שהצד שלך הכריז 3 סדרות, באופן טבעי, הכרז את הסדרה הרביעית כדי לבקש מידע נוסף מהשותף, למשל. האם יש בידך עוצר בסדרה הזו ל-No-Trump? או שיש בידך תמיכה בסדרה שלי?

34

ה-cue-bid על הסדרה של היריב שלך שואלת את השותף שלך אם יש לו עוצר בסדרה.

62

עבור-pass כאשר אתה מחזיק בסדרה של הפותח אלא אם כן אתה יכול להכריז overcall 1NT המראה 15-18 HCP ועוצרים.

הטיפים של Dr. Harold Schachter:

29

הפותח לא צריך להסס ל-re-bid 1NT גם ללא עוצר באחת או יותר מסדרות היריב לעומת כל re-bid אחר פחות מושך, כל עוד הדרישות הבסיסיות של 12-14 HCP של יד מאוזנת מתקיימות.

46

רוב שחקני הברידג' פותחים 1NT עם יד מאוזנת המחזיקה ספירת HCP של 15-17 ללא התחשבות ספציפית לגבי היכן ממוקמות ה-HCP. הם אפילו פותחים 1NT כאשר הם מחזיקים doubleton, נמוך לא-מוגן. בנוסף, עם זאת, אם העצבים שלך הם מתוחים, טוב יותר שיהיו בידך עוצרים של 3 הסדרות האחרות.

49

בתור פותח, יש לזכור כי תגובת 1NT על ידי המשיב להכרזת הפתיחה שלך בסדרה לפעמים ידו מכילה singleton (אולי אפילו בסדרה שלך), או, במקרים מסוימים, אולי אפילו void. זה לא מבטיח יד מאוזנת, וגם לא מבטיח עוצרים בכל הסדרות הנותרות שעדיין, סדרות לא-מוכרזות. זוהי אחת ההצעות המעטות של "No-Trump", שאינה מבטיחה יד מאוזנת ולא אומרת דבר על חלוקה-צורת היד, אלא רק מגבלה תמציתית לספירת ה-HCP של המשיב.  זוהי הכרזת "ברירת מחדל" בהיעדר הכרזה אחרת זמינה, המציגה 6-10 HCP.

61

1. אל תפתח עם pre-empt עם החזקת 2 אסים, או A ו-2 מלכים. ידך חזקה מדי בהתגוננות.

2. לאחר שאתה מבצע הכרזת מנע והשותף מכריז סדרה חדשה מתחת לגובה של משחק מלא, אתה לא יכול "לעבור". תגובה זו מחייבת! אל תקבל רגליים קרות. כל העלאה בסדרתך על ידי השותף אינה מחייבת (RONF); כלומר, העלאה בסדרה שלך היא ההכרזה היחידה שאינה מחייבת.

3. לאחר הפתיחה עם 3 אם השותף משיב 3, הראה עוצר בסדרת Major אם יש לך אחד.

75

במושב הישיר (המושב 2) ההכרזה העוקבת לאחר פתיחה חלשה 2-weak ע"י היריב, מקובל כי overcall של "2NT" מראה יד עם כוח של פתיחת 1NT; כלומר, יד מאוזנת עם 15-17 HCP, כולל לפחות עוצר אחד בסדרת ההכרזה של הפותח. באופן דומה, במושב הישיר (2), Overcall מעל התערבות של Take-Out Double מראה לפחות ערכי פתיחה מעל הכרזת פתיחה של ♦2 או 2, ולפחות מספר HCP רב יותר מעל הכרזה חלשה של ♠2, אשר בהכרח מחייבת השותף להגיב בגובה-3

90

בדרך כלל, זה מותר ומקובל לפתוח1NT  עם doubleton נמוך. עם זאת, עם  4ו-♠4, ויד חזקה מספיק כדי לפתוח 1NT, אבל ללא עוצר בכל אחת מהסדרות האדומות, או עם 4 ו-♠4, אבל ללא עוצרים ב- וב-, פתח בסדרת 4 הקלפים ב-minor, לא 1NT. עם 2 סדרות ללא עוצרים, פתח עם אחד ב-minor שלך, לא 1NT.

92

במערכת ההכרזות האמריקנית הסטנדרטית, התרגלנו להגביל פתיחת 1NT שלנו  לחלוקת יד של לא יותר מ-doubleton אחד. עם זאת, בהחזקת 15HCP וסדרת minor שבורה של 6-קלפים עם עוצרים ב-3 הסדרות האחרות, פתח 1NT. נכון לסוף 2017, פתיחת 1NT עם 2 doubletons כבר נחשבת קבילה, וכעניין של עובדה, אפילו עם K singleton, Q, או A, כל עוד היד עם ה-singleton לא מחזיקה בנוסף אף doubleton חיצוני.

108

פעמים רבות, כאשר השותף מכריז Take-Out Double, ואין בידך סדרה משלך אבל יש לפחות עוצר אחד בסדרה שהכריז היריב. התגובה המתאימה היא, אם כן, הכרזת No-Trump העולה בקנה אחד עם מספר ה-HCP שהמשיב מחזיק. ספירת הנקודות וקלפי הביניים הם המפתחות לתגובה הנכונה, ועוצרים בכל שאר הסדרות שלא הוכרזו לא נדרשים, שכן השותף צפוי להחזיק בהם.

122

זה חשוב ששותפויות ברידג' יבינו ויהיה להם מושג ברור לגבי טווחי ה-HCP שמוצגים על ידי תגובה של No-Trump בעקבות Overcall בגובה-1 של השותף, בעקבות הכרזת פתיחה של 1-בסדרה על-ידי היריבים. בנוסף על עוצר אחד לפחות בסדרת ההכרזה של היריב, תגובת No Trump ל-overcall השותף באחת הסדרות מראה את הדברים הבאים:

 1. תגובת 1NT ל-overcall בגובה-1 של השותף מראה 8-11 HCP’s;
 2. תגובת 2NT מראה 12-15 HCP’s;
 3. תגובת 3NT מראה 16-18  HCP’s .

130

הכרזות סדרות היריב-Cue-bid בקפיצה כ-overcall פירושן דברים שונים התלויים אם זה ב-minor או ב-Major.

 1. קפיצה-overcall ישירה בסדרת minor של היריב היא טבעית. זה מראה סדרת 6-קלפים מצוינים או כל סדרת 7-קלפים עם פחות מערכי פתיחה והוא במהותו סדרת minor, הכרזת overcall טבעית.
 2. הכרזת overcall ישירה בקפיצה בסדרת ה-Major של היריב, עם זאת, אינה טבעית. זה מראה 8 או 9 זוכים ביד שלך, ומבקש את השותף של ה-Overcaller, להכריז 3NT עם עוצר בסדרת ה-Major של הפותח, הסדרה שבה ה-overcall בקפיצה רק הוכרז.

134

כאשר משיבים ל-Take-Out Double של השותף, תגובת No-Trump מבטיחה לפחות עוצר אחד בסדרת ההכרזה של היריב, עדיף שניים. אתה לא צריך עוצרים בכל הסדרות האחרות,  עם זאת, כדי להכריז No-Trump. בתגובה ל-Take-Out Double של השותף, תגובת 1NT מראה, 7-9 HCP, תגובת 2NT מעידה על 10-12 HCP, ותגובת 3NT מראה 13 HCP או יותר.

135

מכיוון שמטרת ההכרזות במשחק הברידג' היא לתאר את ידך לשותפך, והוא או היא אליך, בצורה תמציתית ויעילה ככל האפשר, , בדרך כלל יש הכרזה אחת מכל האחרות שמשיגה מטרה זו בכל יד מסוימת. עם זאת, פעמים רבות אף כי ניתן לבצע 2 הכרזות או יותר בכל החזקה ספציפית, הכרזה אחת בדרך כלל בולטת, מסיבה אחת או מספר סיבות, כחלופה הטובה ביותר.  עם יד מאוזנת באופן שווה, ושל 12-14 HCP, אל תכריז מחדש ♣2 לאחר פתיחת 1 אלא אם כן אתה מחזיק לפחות תשעה (9) קלפים בסדרות ה-inor's. Re-bid 1-NT גם ללא עוצר בסדרת ה-Major שעדיין לא הוכרזה כאשר אתה מחזיק רק שמונה (8).

130

הכרזות סדרות היריב-Cue-bid בקפיצה כ-overcall פירושן דברים שונים התלויים אם זה ב-minor או ב-Major.

 1. קפיצה-overcall ישירה בסדרת minor של היריב היא טבעית. זה מראה סדרת 6-קלפים מצוינים או כל סדרת 7-קלפים עם פחות מערכי פתיחה והוא במהותו סדרת minor, הכרזת overcall טבעית.
 2. הכרזת overcall ישירה בקפיצה בסדרת ה-Major של היריב, עם זאת, אינה טבעית . זה מראה 8 או 9 זוכים ביד שלך, ומבקש את השותף של ה-Overcaller, להכריז 3NT עם עוצר בסדרת ה-Major של הפותח, הסדרה שבה ה-overcall בקפיצה רק הוכרז.

134

כאשר משיבים ל-Take-Out Double של השותף, תגובת No-Trump מבטיחה לפחות עוצר אחד בסדרת ההכרזה של היריב, עדיף שניים. אתה לא צריך עוצרים בכל הסדרות האחרות,  עם זאת, כדי להכריז No-Trump. בתגובה ל-Take-Out Double של השותף, תגובת 1NT מראה, 7-9 HCP, תגובת 2NT מעידה על 10-12 HCP, ותגובת 3NT מראה 13 HCP או יותר.

135

מכיוון שמטרת ההכרזות במשחק הברידג' היא לתאר את ידך לשותפך, והוא או היא אליך, בצורה תמציתית ויעילה ככל האפשר, , בדרך כלל יש הכרזה אחת מכל האחרות שמשיגה מטרה זו בכל יד מסוימת. עם זאת, פעמים רבות אף כי ניתן לבצע 2 הכרזות או יותר בכל החזקה ספציפית, הכרזה אחת בדרך כלל בולטת, מסיבה אחת או מספר סיבות, כחלופה הטובה ביותר.  עם יד מאוזנת באופן שווה, ושל 12-14 HCP, אל תכריז מחדש ♣2 לאחר פתיחת ♦1 אלא אם כן אתה מחזיק לפחות תשעה (9) קלפים בסדרות ה-minor's. Re-bid 1-NT גם ללא עוצר בסדרת ה-Major שעדיין לא הוכרזה כאשר אתה מחזיק רק שמונה (8).

146

תגובת 2NT ל-Take-Out Double של השותף מראה 10-12 HCP, והיא לא מחייבת, זה Invitational-מזמין. תגובת 1NT ל-Take-Out Double מראה 6-9 HCP, והוא דומה לתגובת 1NT לכל הכרזת פתיחה של 1 בסדרה. תגובות של No-Trump לכל Take-Out Double מבטיחות לפחות עוצר אחד (עדיף שניים), בסדרה שהוכרזה על ידי היריב.

197

בתור פותח, כשאתה מחזיק בערכי ספירת פתיחה מינימליים וביד מאוזנת באופן שווה, אל תיתן להיעדרם של עוצרים לכאורה למנוע ממך להכריז מחדש 1NT אחרי ההכרזה הראשונה שלך.

199

יש להקפיד לזכור כי 1NT מאוזן, הכרזה המכונה "מושב המעבר", או "עמדת האיזון", או "מושב רביעי", מראה חוזק שונה מאוד מכפי שעולה מ-overcall של 1NT במושב הישיר או השני. במושב הישיר-1NT overcall מראה 15-18 HCP, ואילו במושב האיזון 1NT מראה 10-14 HCP. הבחנה נוספת היא שבמושב ישיר 1NT מבטיח לפחות עוצר אחד בסדרת ההכרזה של היריב, ואילו במושב האיזון 1NT, למרות חלוקה מאוזנת דומה, לא בהכרח צריך לכלול עוצר בסדרת ההכרזה של היריב.

221

תגובות No-Trump ל-overcall בגובה-1 של השותף מעידות על; (א) כנראה חוסר תמיכה בסדרת ה-overcall של השותף (פחות מ-3 קלפים), (ב) היעדר סדרת 5 קלפים משלו שכדאי להזכיר, (ג) לפחות עוצר אחד (בתקווה ליותר) בסדרת ההכרזה של היריב ו- (ד) ספירת HCP הבאה:

  1NT = 8-11 HCP’s

 2NT = 12-15 HCP’s

 3NT = 16 (+) HCP’s

240

להכרזה של "2NT" על ידי ה-Overcaller יש 2 משמעויות שונות ומובהקות, ותחולתן אינה חשובה, בין אם הן מוצגות במושב הישיר (השני), או במושב האיזון (הרביעי), ביחס להכרזה הקודמת שבוצעה על ידי השחקנים היריבים.

Overcall של "2NT" ב (א) הוא דוגמא של "Unusual 2NT" המוכרז במושב הישיר (2). (ב) אותה הכרזה של 2NT שבוצעה במושב האיזון (הרביעי) מראה יד חזקה ומאוזנת של HCP 18-19, מכיוון ש"Unusual 2NT"אינו קיים במושב האיזון (הרביעי). בהמשך להכרזת מנע בגובה-2 של היריבים, overcall של 2NT, הן גם במושב הישיר (2) והן במושב האיזון (4) (ג' וד') הן דוגמאות של ידיים מקבילות להכרזת פתיחה "1NT" חזקה; כלומר 15-17 של HCP, מאוזנת באופן שווה, ובמקרים אלה לפחות עוצר אחד בסדרת ההכרזה של היריב.

258

במושב הישיר (מושב 2) או במושב האיזון (מושב 4) 2NT overcall ע"י יד שלא עברה קודם, בהמשך להכרזת מנע-pre-emptive פתיחה על ידי שחקן יריב הוא, אוניברסלי,  HCP 15-18 יד מאוזנת באופן שווה, החזקת 1NT, עם לפחות עוצר אחד בסדרת ההכרזה של היריב. לחלופין, overcall 2NT ע"י יד שעברה קודם בהמשך להכרזת מנע פתיחה ע"י יריב אינו החזקת No-Trump טבעית. במקום זאת, מדובר בקונבנציית "Unusual-NT", המעידה בדרך כלל על 5-5 ב-2 הסדרות הנמוכות שלא הוכרזו, 5-11 HCP, במקרה זה.

262

אם ה-RHO-היריב מצד ימין שלך פותח את ההכרזה באמצעות 1-בסדרה ואתה מחזיק, במושב הישיר (המושב השני), יד מאוזנת באופן שווה ללא סדרה משלך שאותה אתה יכול להכריז, אלה האפשרויות שלך:

0-14 HCP's ="Pass", עם 0-10 HCP, או "Double" אם מחזיקים פחות מ-3 קלפים של סדרת הפותח (doubleton, singleton, או  void) ו- 11-14 HCP. עם 11-14 HCP ו-3 קלפים או יותר בסדרה של הפותח, "Pass". (צורת היד ו- HCP הן שתיהן הכרחיות ל-Take-Out Double).

15-18 HCP="overcall 1NT" אם מחזיקים לפחות עוצר אחד בסדרה של היריב, אחרת "Double" עבור Take-Out.

19-20 HCP = הכרזת Double  ואז להכריז "No-Trump", אם מחזיק לפחות עוצר אחד בסדרת ההכרזה של היריב, אחרת לקפוץ בסדרה שנבחרה של השותף, ובכך יזמין למשחק מלא אם השותף מחזיק 6 או יותר של HCP.

21-23 HCP  =הכרזת Double  ואז "קפיצה ב-No-Trump", אם מחזיק לפחות עוצר אחד בסדרת הכרזתו של היריב, אחרת קפיצה בסדרה שנבחרה של השותף, ויזמין שוב לחוזה בגובה משחק מלא אם השותף מחזיק 6 או יותר HCP.

24-26 HCP= "Double" ואז re-bid "3NT" (או "Double" ואז Cue-bid של סדרת הפותח, ובכך מחייב לחוזה בגובה משחק מלא).

271

ה-RHO שלך (היריב מצד ימין), ה-Dealer, פותח ב-pre-empt של ♣3, או 3, או 3 או ♠3. אתה מכריז overcall 3NT. הדעה הרווחת לאחר שעשית זאת היא שאתה מחזיק אחת מ-2 ידיים אפשריות; (1) סדרת minor עצמאית ארוכה בעלת 6 או 7 קלפים או יותר עם לפחות עוצר אחד בסדרה של היריב שלך. ו-8 או 9 לקיחות מהירות, אחרת (2) יד מאוזנת באופן שווה, גם עם עוצר אחד או יותר ו-18 HCP או יותר. ב-2 המקרים, ההכרזה שלך היא, פשוט, "לשחק." השותף, שעד כה לא היה לו אפשרות להכריז, יכול "לעבור-pass", אחר יכול להכריז, מחפש חוזה סופי שעשוי להיות טוב יותר, או אפילו אולי של "סלאם."

280

תגובה של סדרת minor חדשה בגובה-2 על ידי המשיב להכרזת הפתיחה של השותף  של אחד ב-Major, בדרך כלל מראה סדרה של 4 או 5 קלפים ו-10 HCP או יותר בשיטות הכרזה סטנדרטיות, ו-12 ומעלה במערכת הכרזות "Two-over-One". ב-2 המקרים, עם זאת, חשוב לציין כי גם בשיטת "Two-over-One" המחייבת למשחק מלא, חזרה על סדרת minor הבאה בתגובה הראשונית של הפותחן אינה מחייבת למשחק, מלא וניתן לעבור-pass עליה. רצף הכרזות שכזה מראה מינימום של HCP של המשיב, סדרת minor בעלת 6 קלפים, חוסר תמיכה בסדרה של פותח או בסדרות המוצגות, והיעדר עוצר בסדרה הרביעית, שטרם הוכרזה כדי לבצע חוזה סופי של No-Trump שאינו תואם מנקודת המבט הייחודית של המשיב.

282

מיתוסים וסברות-מסקנות שווא-אמונות שגויות בברידג':

6. "אתה זקוק ל-2 עוצרים בסדרה שהוכרזה ע"י היריבים כדי להכריז No-Trump" – היצמדות לזה תביא לפספוס של הרבה משחקים טובים וניתנים ליישום.

284

אתה מוביל כנגד חוזה 3NT. השותף הכריז overcall בסדרה, אך היריב מצד ימין-RHO שלך הכריז No-Trump ולכן סביר להניח של-RHO שלך יש לפחות עוצר אחד בסדרת ההכרזה של השותף. עם זאת, ההובלה הרגילה שלך, עם זאת, בהיעדר דבר טוב יותר היא להוביל את סדרת השותף בתקווה שבסופו של דבר הסדרה של השותף תבוסס והשותף יוכל להריץ כמה לקיחות אחר כך במהלך משחק היד. למרות שאיננה מובטחת, סביר יותר להניח שהובלה אחרת שאינה סדרת ההכרזה של השותף, תהיה המשחק המנצח כשאתה מחזיק בקלף אחד בלבד בסדרת ההכרזה של השותף. ההובלה שלך בנסיבות אלה עשויה לעקוף את יד השותף ולמנוע ממנו לקיחה שהוא היה זכאי לה אחרת.

288

כאשר היריב מצד ימין (RHO) שלך פותח את ההכרזות ואתה מחזיקים ביד שווה מאוזנת, לפחות עוצר אחד בסדרת ההכרזה של היריב, ולפחות 15 או יותר HCP , ומתכוון להכריז No-Trump, זאת חובה כי השותף יכיר את טווח ה-HCP של ידך כדי למצוא את החוזה הסופי הנכון הן בסוג והן בגובה. המשיב יהפוך תמיד ל "קפטן" בנסיבות אלה ביחס לשימוש האפשרי של Jacoby transfers או Stayman, והאם לחפש חוזה בגובה משחק מלא, או סתם משחק חלקי. פירוט בקישור

300

Overcalling במשוב הישיר (המושב השני), עם חלוקת No-Trump ולפחות עוצר אחד בסדרה שהוכרזה ע"י ה-RHO (היריב מצד ימין), משתנה לגבי המספר האמיתי של נקודות קלפים גבוהים הנדרשות והצורך להראות לשותף, פירוט בקישור

 בברכה,
 גבי לוי

 

אודות Gabi

כתוב תגובה

למעלה

תפריט נגישות

נגישות