קישורים לספרי ברידג'

פורסם ביום: 31.05.2012; עודכן ביום: 15.06.2022

מהות העדכון: נוספו קישורים חדשים והוסרו קישורים לא פעילים והוחזרו קישורים שהוסרו בעבר

המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

חדש! לקישור לשיעורו של Peter Hollands בכותרת " The Best Bridge Books [For Intermediate's To Expert] " ב-youtube – לחץ כאן

לקישור ל " Suggested Bridge Reading Books " ב-youtube – לחץ כאן

במדור זה יתפרסמו קישורים לספרי ברידג'.

 1. קישור לספר " Bridge For Dummies " – " ברידג' לאובדי עצות " של Eddie Kantar  - לחץ כאן
 2. קישור לספר " BRIDGE: A Path to Math " – לחץ כאן וכאן
 3. קישור לפרק 1 " opening lead against notrump contracts " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 4. קישור לפרק 2 " opening lead against trump contracts " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 5. קישור לפרק 3 "Responses to 1NT Opening Bids " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 6. קישור לפרק 4 " Second-hand play " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 7. קישור לפרק 5 " Defensive Signals " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl  - לחץ כאן
 8. קישור לפרק 6 " Developing Defensive Tricks "בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 9. קישור לפרק 7 " Interfering With Declarer " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 10. קישור לפרק 8 " Making A Plan " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl - לחץ כאן
 11. קישור לפרק 9 " Negative Doubles " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl - לחץ כאן
 12. קישור לאתר "  Free Downloads - ebooksbridge " – הורדת ספרי ברידג' – לחץ כאן
 13. קישור ל" Responding to One No Trump " – לחץ כאן
 14. קישור ל" Thinking Bridge " –  ניתוחי ידיים – לחץ כאן
 15. קישור ל"  The Bickersons On Bridge " – הכרזות ומשחק היד – לחץ כאן
 16. קישור ל" Light Openings " – פתיחות – לחץ כאן
 17. קישור ל" Two Over One Game Force " - לחץ כאן
 18. קישור ל " friendlybridgebook " – " Beginning Bridge Lessons "- לחץ כאן
 19. קישור ל " Play of the Hand - Intermediate Bridge Course " - לחץ כאן
 20. קישור ל " Beginner Bridge Lessons " – לחץ כאן
 21. קישור ל " Opening the Bidding -Improving Your Judgment " – לחץ כאן
 22. קישור ל " Contract Bridge in the Home or Club- Party bridge " – לחץ כאן
 23. קישור ל" Getting Started " (שיעור 1) בספר " Bidding in the 21st Century " – לחץ כאן
 24. קישור ל " Objectives " (שיעור 2) בספר " Bidding in the 21st Century " – לחץ כאן
 25. קישור ל " Responses to 1NT Opening Bids " (שיעור 3)  בספר " Bidding in the 21st Century " - לחץ כאן
 26. קישור ל " Responses to an Opening Bid of One in a Suit " (שיעור 4) – לחץ כאן
 27. קישור ל  "Blackwood and Gerber" (שיעור 5)  בספר " Bidding in the 21st Century " - לחץ כאן
 28. קישור ל " Rebids by Responder " (שיעור 6) בספר " Bidding in the 21st Century "- לחץ כאן
 29. קישור ל " Overcalls and Advances " (שיעור 7) בספר " Bidding in the 21st Century " – לחץ כאן
 30. קישור ל " Takeout Doubles and Advances " (שיעור 8) בספר " Bidding in the 21st Century – לחץ כאן
 31. קישור ל " Jacoby Transfers " (שיעור 9) בספר " Bidding in the 21st Century " – לחץ כאן
 32. קישור ל" SQUEEZE REFRESHER For Good Bridge Players " - לחץ כאן
 33. קישור ל " A Complete Bidding System " (613 עמ') – לחץ כאן
 34. קישור ל " Simplicity Bridge-A Simple Approach to Contract Bridge Bidding and Play " (ברידג' בפשטות) – הקישור הוסר
 35. קישור ל " Guide to Completion of the Convention Card And Convention Card Booklet " – לחץ כאן
 36. קישור ל " Advanced Bridge – fourseasonsbridge " - לחץ כאן
 37. קישור ל "- ronklingerbridge)" Responders Strategy)  - לחץ כאן
 38. קישור ל " Bridge Notes – Standard American 5-Card Majors " – לחץ כאן
 39. קישור לספר " Points Schmoints " של Marty Bergen –  לתוכן העניינים – לחץ כאן; לפרק 1 – לחץ כאן; לפרק 2 – לחץ כאן; לפרק 3 – לחץ כאן ; לפרק 4 – לחץ כאן; לפרק 5 – לחץ כאן; לפרק 6 – לחץ כאן; לפרק 7 – לחץ כאן; לפרק 8 – לחץ כאן; לפרק 9 – לחץ כאן; לפרק 10 – לחץ כאן; לפרק 11 – לחץ כאן; לפרק 12 – לחץ כאן ; לפרק 13 – לחץ כאן; לפרק 14 – לחץ כאן; לפרק 15 – לחץ כאן; לפרק 16 – לחץ כאן; לפרק 17 – לחץ כאן; לפרק 18 – לחץ כאן; לפרק 19 – לחץ כאן (bridgehands)
 40. קישור לספר " Contract Bridge Complete " של Ely Culbertson – לחץ כאן
 41. קישור למחקר מעניין (hci.usask.ca) שחקר שלושה נושאים בהקשר של התנהגות שחקני משחק ברידג' באתר אינטרנט: קביעות (אם אנשים יצרו קשר ארוך טווח עם האתר); אינטראקציה חברתית (במונחים של פעילות משותפת ותקשורת מילולית), והיווצרותם של קשרים (אם אנשים יצרו קשרים עם אחרים) – לחץ כאן
 42. קישור לספר " The Bridge Player's Bedside Book " – לחץ כאן
 43. קישור לספר " Duplicate Bridge for Babyboomers " – לחץ כאן
 44. קישור לספר " Bridge For Beginners- Bridge is Fun " של RonKlinger - לחץ כאן
 45. קישור לספר " Things you might like to know about Duplicate Bridge " – לחץ כאן
 46. קישור לספר " Prism Signals " הכולל הסברים וניתוחי ידיים – לחץ כאן; לתקציר – לחץ כאן
 47. קישור לספר " Beginner Bridge " (45 עמ') – לחץ כאן
 48. קישור לעבודת מחקר " Applying Case-Based Reasoning to the Game of Bridge " – לחץ כאן
 49. קישור לספר " Sistemi_VMajor " -של  348 עמודים מעניינים – לחץ כאן
 50. קישור ל " Evolving a Bridge Bidding System " – לחץ כאן
 51. קישור ל " Level 2 System File " – לחץ כאן
 52. קישור לספר " Introduction to Duplicate Bridge " – לחץ כאן
 53. קישור לספר " No Trump A Complete Bidding Guide " – לחץ כאן
 54. קישור לספר " Major Suit Raises I – Teacher Manual " – לחץ כאן
 55. קישור לספר-מדריך " The ACBL from A to Z " – לחץ כאן
 56. קישור לספר " MUlti and Transfer Oriented System  - MUTOS " – לחץ כאן
 57. קישור לספר " School Bridge Lesson Series Program-Teacher Manual " – לחץ כאן
 58. קישור לספר " Zar Points – Aggressive Bidding Hand Evaluation " – לחץ כאן
 59. קישור לפרקי הספר " The Bidding Toolkit - לחץ כאן
 60. קישור לספר " Bridge Notes-Bidding " – הוסר
 61. קישור לספר " Commonly Used Conventions " – לחץ כאן
 62. קישור לספר " The Symmetric Relay Contract Bridge Bidding " – לחץ כאן
 63. קישור לספר " The ACBL Club Directors Handbook " במדריך הסברים על שיטות הניקוד ועל התנועות המומלצות עפ"י מספר השולחנות, כגון  Mitchell ;Howell - לחץ כאן
 64. קישור ל-26 פרקי הספר " Advanced Bridge " - לחץ כאן
 65. קישור לספר " Responses and rebids when your partner makes a 1NT opening bid " – לחץ כאן
 66. קישור ל " (Duplicate bridge strategy: Pairs (matchpoints) vs. teams (IMPs " – לחץ כאן
 67. קישור ל " Strategy and Tactics – The Opening Gambit " – לחץ כאן
 68. קישור ל "  hmc.edu - The Finesse " – הקישור הוסר
 69. קישור ל "The 2018 Orange Festival of Bridge " – לחץ כאן
 70. קישור ל " The Finesse - bridgeace " – הוסר
 71. קישור ל " Bridge-In-a-Hurry " – לחץ כאן
 72. קישור ל " Elimination Plays " (חלקי) – לחץ כאן
 73. קישור ל " The Way Forward " – לחץ כאן
 74. קישור ל " Book One. Beginning Bridge. Supplementary quizzes and play hands edition " - לחץ כאן
 75. קישור ל " Book Two – 2014 edition Continuing Bridge Teacher’s Notes " – לחץ כאן
 76. קישור ל " Safety Plays " – לחץ כאן
 77. קישור ל " Beginner's Play " – לחץ כאן
 78. קישור ל " Intermediate Bridge " – עשרים ושבעה שיעורי ברידג' – לחץ כאן
 79. קישור ל " Intermediate Bridge 2 " – חמישה עשר שיעורי ברידג' " – לחץ כאן
 80. קישור ל " Winning Duplicate Tips " – לחץ כאן
 81. קישור ל " Problem Bidding Scenarios " –  עשרים שיעורים – לחץ כאן
 82. קישור ל " Harold's revised bridge lessons " – לחץ כאן; וכאן
 83. קישור ל " Royal Auction Bridge With Nullos" של R. F. Foster- ב-PDF לחץ כאן; ב-Text – לחץ כאן
 84. קישור למדריך " Bridge Playing & Simulation Software Review "- לחץ כאן
 85. קישור ל " Standard English Modern Acol System File " – לחץ כאן
 86. קישור ל " Bridge For Beginners " – לחץ כאן
 87. קישור ל " NABC Appeals " – לחץ כאן
 88. קישור ל " Bite-Sized Bridge " – לחץ כאן
 89. קישור ל " The Imprecision Bridge Bidding System " – לחץ כאן
 90. קישור ל " Bridge Glossary " – מונחי ברידג' – לחץ כאן
 91. קישור ל " Bidding a bridge hand: a thesis on knowledge acquisition and application " – לחץ כאן
 92. קישור למצגת " Knock Out Teams Strategy – לחץ כאן
 93. קישור למצגת " Competitive auctions " - לחץ כאן
 94. קישור למצגת " The Psychology of Winning Team Games " – לחץ כאן
 95. קישור למצגת " Team strategy how to win Team Games " – לחץ כאן
 96. קישור למצגת " Bridge & Probability " - לחץ כאן
 97. קישור למאמר " Techniques and Programs Used in Bidding and Playing phases of Imperfect Information Game – an Overview " – לחץ כאן
 98. קישור ל " Opening 1NT Bids " – לחץ כאן
 99. קישור ל " Modern No trump Bidding Teacher Manual " – לחץ כאן
 100. קישור ל " Introduction to The Weak 1NT Opener " -לחלק 1 – לחץ כאן; לחלק 2 – לחץ כאן; לחלק 3 – לחץ כאן
 101. קישור ל " System Manual " – לחץ כאן
 102. קישור ל " Quick Book – everything in summary " – הסברים (173) בצירוף חידונים – לחץ כאן
 103. קישור ל " Spectrum 2/1-GF System Notes " – לחץ כאן
 104. קישור ל " Appeals at the 2001 Summer NABC " – לחץ כאן
 105. קישור ל " ACBL NABC Appeals Casebook " – ערעורים – לחץ כאן
 106. קישור ל " Bidding and Play Definitions " – לחץ כאן
 107. קישור ל "pattayabridge – הסברים וניתוחי ידיים " – לחץ כאן
 108. קישור ל " Bergen Declarer Play The Bergen Way " – לחץ כאן
 109. קישור ל " Bridge Scoring, Strategies, and Tactics " – לחץ כאן
 110. קישור ל " Ashton System Notes " – לחץ כאן
 111. קישור ל " PragmaticStand " מסמך מומלץ של 141 עמ' – לחץ כאן
 112. קישור ל " Playing the Hand " – לחץ כאן
 113. קישור ל " Filling out the convention card " – לחץ כאן
 114. קישור ל "FinnishClubSystem " – לחץ כאן
 115. קישור ל " Precision Club " – הכרזות ודוגמאות – לחץ כאן
 116. קישור ל " MicroBridgeLessons " – לחץ כאן
 117. קישור ל " (Standard American Yellow Card (SAYC" – לחץ כאן
 118. קישור ל " SAYC Modified Conventions " – לחץ כאן
 119. קישור ל " Doubles and Redoubles " – לחץ כאן
 120. קישור ל " Jacksonville School of Bridge (JSOB) Standard " – לחץ כאן
 121. קישור למצגת " Planning in the Game of Bridge " – מדעי המחשב – לחץ כאן
 122. קישור ל " minicourse - Ron Klinger  BRIDGE-BASICS " – לחץ כאן
 123. קישור ל " Evaluation of the Hand – Point Count Adjustment " – לחץ כאן
 124. קישור ל " the Winning Trick Count " – לחץ כאן
 125. קישור ל " Hand Evaluation Concepts for the Advancing Intermediate/Novice Bridge Player " (חלקי)  – לחץ כאן
 126. קישור למצגת " Tools for Better Slam Bidding " – לחץ כאן
 127. קישור ל " Bridge 101 – Lesson 3-How to Respond to Partner's Opening Bid of One of a Major – לחץ כאן
 128. קישור ל " IMprecision " – לחץ כאן
 129. קישור ל " Teaching Youth Bridge In Schools and Communities " – לחץ כאן
 130. קישור ל " Constructive Overcall Structure Auctions " – לחץ כאן
 131. קישור ל " Cue-bids " – לחץ כאן
 132. קישור ל " Finnish Expert Methods 2020 " גרסא 5.3 – לחץ כאן
 133. קישור ל " Play of the Hand " – הקישור הוסר
 134. קישור ל " Bidding Conventions and Techniques " מסמך של 104 עמ' – לחץ כאן
 135. קישור ל " Bridge and the Romantics " (חלקי) –  לחץ כאן
 136. קישור ל " When to ask When to show When to bash " - לחץ כאן
 137. קישור ל " LESSON 1 The Stayman Convention " – לחץ כאן
 138. קישור ל " LESSON 2 Jacoby Transfers " – לחץ כאן
 139. קישור ל " The Dos and Don’ts of bidding " – לחץ כאן
 140. קישור ל " LESSON 3 Major-Suit Openings and Responses — Part 1 " – לחץ כאן
 141. קישור ל " LESSON 4 Major-Suit Openings and Responses — Part 2 " – לחץ כאן
 142. קישור ל " Third hand openers and The Reverse Drury Convention " – לחץ כאן
 143. קישור ל " All About Alerts – לחץ כאן
 144. קישור ל " Tales of the Unusual " – לחץ כאן (לאחר לחיצה על תמונת הספר)
 145. קישור ל " The McTavish Exploits " – לחץ כאן (לאחר לחיצה על תמונת הספר)
 146. קישור ל " Common Sense Principles of Slam Bidding " – הוסר
 147. קישור ל " Dogpdf" – לחץ כאן
 148. קישור ל " Bridge Bidding Systems for Finding Major Suit Fits " – לחץ כאן
 149. קישור ל " The International Bridge Press Association (IBPA) Handbook 2012 " – הקישור הוסר
 150. קישור ל " The Smart Guide To Bridge " -הוסר
 151. קישור ל " Overcalls and Responses " – לחץ כאן
 152. קישור ל " The structure of the bidding "  - לחץ כאן
 153. קישור ל " U3A Intermediate Bridge " – לחץ כאן
 154. קישור ל " A modern five-cards majors bridge system " – לחץ כאן
 155. קישור ל " Partnership Bidding at Bridge " של Andrew Robson ו-Oliver Segal - לחץ כאן
 156. קישור ל " Lesson 3 – Overcalls " – לחץ כאן
 157. קישור ל " Lesson 4 – Two–Suited Overcalls " – לחץ כאן
 158. קישור ל " Lesson 6 – Finding Key Cards " – לחץ כאן
 159. קישור ל " Lesson 7 – Leads and Signals " – לחץ כאן
 160. קישור ל " Lesson 8 – Two-Over-One " – לחץ כאן
 161. קישור ל " Acol Bidding System " – לחץ כאן
 162. קישור ל " All about  the 2NT bid " – לחץ כאן
 163. קישור ל " !Bid Your Slams " – לחץ כאן וכאן
 164. קישור ל " auction bridge summary " – לחץ כאן
 165. קישור ל " Standard English Acol Foundation Level System File Version 2: March 2014 " – לחץ כאן
 166. Standard English Modern Acol System File Version 2: March 2014 – לחץ כאן
 167. We-Bad – a scientific 5-card major system – לחץ כאן
 168. CaliperEN – לחץ כאן
 169. Opening bid – לחץ כאן ; כאן וכאן
 170. Defending Against the Precision Club - לחץ כאן
 171. Lesson 1 – The Negative Double – לחץ כאן
 172. Lesson 2 – Other Doubles – לחץ כאן
 173. Lesson 5 – Minor-Suit Openings and Responses – לחץ כאן
 174. Lesson 6 – The Subsequent Auction – לחץ כאן
 175. Lesson 7 – Weak Two-Bids - לחץ כאן
 176. Lesson 8 – Strong 2 Opening – לחץ כאן
 177. Double Trouble – Part 2: Negative and Responsive Doubles – לחץ כאן
 178. בחירת החוזה הנכון – חלק ראשון – לחץ כאן
 179. בחירת החוזה הנכון – חלק שני – לחץ כאן
 180.  The Losing Trick Count - לחץ כאן
 181. Acbl Teacher Manual – לחץ כאן

 182. Magic Diamond - לחץ כאן
 183.  The International Bridge Press Association (IBPA) Handbook 2014 – לחץ כאן
 184. Superstandard - לחץ כאן
 185. Check back Stayman by responder – לחץ כאן
 186. Five vs Four Major's – הקישור הוסר
 187. Two Over One Game Force A Modern Approach-Third Edition – הוסר
 188. Two Over One Game Force A Modern Approach-4th Edition – לחץ כאן
 189. Two Over One Game Force A Modern Approach-6th Edition – לחץ כאן
 190. Bidding Over Opponent’s 1NT Opening – לחץ כאן
 191. Opening the Bidding -  Improving Your Judgment – לחץ כאן
 192. Lesson 3: Overcalls and Response – לחץ כאן
 193. Lesson One: Preemptive Opening Bids – לחץ כאן
 194. Lesson 2: Overcalls  and Advances – לחץ כאן
 195. " Sistemi VMajor " ספר של 347 עמ' – לחץ כאן
 196. Lesson 3: Takeout Doubles and Advances – לחץ כאן
 197. Lesson 4: The Competitive Auction – לחץ כאן
 198. Lebensohl De-Mystified - לחץ כאן
 199. מצגת: Improving our partnerships – לחץ כאן
 200. The 1st 90 Seconds - לחץ כאן
 201. " bridgewebs " - לטבלאות מלאות של " RELEVANT PERCENTAGES FOR BRIDGE PLAYERS " - לחץ כאן
 202. שיעור 3 "  Third-Hand Play " – לחץ כאן
 203. " Doubles: Improving Your Judgment " – לחץ כאן
 204. High-power and low complexity duplicate bridge  methods for baby boomers " – לחץ כאן
 205. Handbook for Lesson Games and Bridge Plus+Games " – לחץ כאן
 206. " A method for planning to claim in Bridge " – לחץ כאן
 207. Bridge: A Path to Math and much more – לחץ כאן
 208. וקצת נוסטלגיה – לקישור ל " Contract Bridge Journal " – מגזינים משנת 1946 ואילך – לחץ כאן
 209. ACBL Bulletin Articles on Conventions - לחץ כאן
 210. Players' ToolKit  - לחץ כאן
 211. A Planning Approach to Declarer Play in Contract Bridge – לחץ כאן
 212. פרק 1 " Making a Plan " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " – לחץ כאן
 213. פרק 2 " Developing Tricks — Promotion and Length " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " – לחץ כאן
 214. פרק 3 " Developing Tricks — the Finesse " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " – לחץ כאן
 215. פרק 4 " Eliminating Losers — Ruffing and Discarding " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " – לחץ כאן
 216. פרק 5 " Watching Out for Entries " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " – לחץ כאן
 217.  פרק 6 "Watching out for the Opponents " בספר " Play of the Hand in the 21st Century" – לחץ כאן
 218. פרק 7 " Managing the Trump Suit " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " - לחץ כאן
 219. פרק 8 " Putting It All Together " -  בספר " Play of the Hand in the 21st Century " - לחץ כאן
 220. " ברידג' מתחילים לשחק עכשיו " - לחץ כאן
 221. " Lesson 9 - The Stayman Convention " – לחץ כאן
 222. למצגת " (The art of being lucky (probability in bridge – לחץ כאן
 223. " Major Suit Raises I " – לחץ כאן
 224. Major Suit Raises II " – לחץ כאן
 225. " Competitive Doubles " -(חלקי) – לחץ כאן
 226. " Cuebidding in Competitive Auctions " (חלקי) – לחץ כאן
 227. " Competitive Bidding " – לחץ כאן
 228. " Forcing Bids " – לחץ כאן
 229. " On the Structure of Natural Bidding Systems " – לחץ כאן
 230. " Quantum bidding in Bridge " – עבודת מחקר – לחץ כאן
 231.  " simpairs " - ניתוחי 28 ידיים – לחץ כאן
 232. " Bridge For Beginners " – לחץ כאן
 233.  " How the bidding works, Opening 1NT " – שיעורים, תרגילים ופתרונות – לחץ כאן
 234. " Learn To Play Duplicate Bridge " – לחץ כאן
 235. עבודת מחקר – פתרון בעיות " Double Dummy " – לחץ כאן וכאן
 236. " swanseabridgeclub " – שיעורי ברידג' במתכונת שקופיות – לחץ: Module1 ; Module2 ;  Module3 ; Module4 ; Module5 ; Module6 Module7 ; Module8 ; Module9 ; Module10 ; Module11 ; Module12 Module13 ; Module14 ; Module15 ; Module16 ; Module17 ; Module18
 237. " Five Card Major Stayman " – לחץ כאן
 238. Beta Responses to Strong 2 Clubs Opening " – כולל 26 דוגמאות לידיים של הצגת controls – לחץ כאן
 239. Weak and Mini No-Trump " – לחץ כאן
 240. 14th Red Bull World Bridge Series " – לחץ כאן
 241. "Bidding Notes " – הוסר; לקישור ידידותי – לחץ כאן
 242. "-minibridge " – לשיעור 2 – לחץ כאן; לשיעור 1 לחץ כאן
 243. Balanced-unbalanced opening system " לחץ כאן
 244. מצגת " How to Improve your Bridge Game " – לחץ כאן
 245. מצגת " Responses and Rebids after 1NT openings " – לחץ כאן
 246. הסכם שותפות (דף התאמות) של הראל אמנון ושחף דרור – לחץ כאן
 247. " System Manual " – לחץ כאן
 248. When They Overcall " – לחץ כאן
 249. Bart Simpson Club " – לחץ כאן
 250. Game Try Bids -Tell or Ask " – לחץ כאן
 251. Winning Duplicate Tactics " – לחץ כאן
 252. קישור לניתוח 110 ידיים באתר mit.edu – לחץ כאן
 253. קישור ל " SAYC Modified Conventions " – לחץ כאן
 254. קישור ל " Acol Bidding Guidelines " לחץ כאן
 255. קישור ל " STDA " לחץ כאן
 256. קישור ל " The TAO Of Bridge  " (חלקי) – לחץ כאן
 257. קישור ל " Three-level responses to a 1NT Opening Bid " – לחץ כאן
 258. קישור ל " Step by Step Instructions for Being a VuGraph Operator " – לחץ כאן
 259. קישור ל " Advanced Bidding " – הוסר
 260. קישור ל " summary of  Standard American bidding " לחץ כאן
 261. קישור למצגת " Doubles and Cue Bidding Opponents’ Suit " לחץ כאן
 262. קישור למצגת " Play of The Hand Safety Plays " – לחץ כאן
 263. קישור למצגת " Blackwood & Roman Key Card Blackwood " – לחץ כאן
 264. קישור למדריך " BridgePro Manual3.1.x-Mac " – לחץ כאן
 265. קישור ל " Rescue Systems Over 1NT Doubled " – לחץ כאן
 266. קישור ל " Offensive Bidding Summary " – לחץ כאן
 267. קישור למצגת " The opening bid of 1 no trump and responses " – לחץ כאן
 268. קישור ל-484 כתבות באתר " pattayabridge " – לחץ כאן
 269. לקישור ל " 1NT Opening & Responses " – לחץ כאן
 270. לקישור ל-18 כתבות מעניינות – לחץ כאן
 271. קישור ל " Gary – Various Partners Bridge Notes " – לחץ כאן
 272. קישור ל " 2015 ACBL Handbook of Rules and Regulations " – לחץ כאן
 273. לקישור ל " Beating The Experts At IMPs " – לחץ כאן
 274. קישור למחקר " Learning without human expertise. A case study of the Double Dummy Bridge Problem " – לחץ כאן
 275. קישור ל " Slam Bidding: When to Ask, When to Show, When to Bash " – לחץ כאן
 276. קישור ל " פתיחות 2 והתגובות " – לחץ כאן
 277. קישור למצגת " Planning in the Game of Bridge " לחץ כאן
 278. קישור למצגת " The Psychology of Winning Team Games " – לחץ כאן
 279. קישור ל " A First Book of Bridge Problems " (חלקי) – לחץ כאן
 280. קישור למצגת " Bidding Systems " – לחץ כאן
 281. קישור ל " Mistakes To Avoid (חלקי)  52 – לחץ כאן
 282. קישור ל " Notrump Bidding " – לחץ כאן
 283. קישור ל " Lesson 1. Hand Evaluation and Minibridge – לחץ כאן
 284. קישור ל " Lesson 2. The basics of Acol—1NT opening " – לחץ כאן
 285. קישור ל " Lesson 5. 2 and higher level openings  " – לחץ כאן
 286. קישור ל " Lesson 7. Conventional Bidding " – לחץ כאן
 287. קישור ל " All about the 2NT bid " – לחץ כאן
 288. המדור ממליץ על ספרו של קובי שחר " ארגז הכלים של הכרוז בברידג' ". הספר מקנה לקוראיו כלים רבים ומגוונים, תשובות והסברים מפורטים וכמובן דוגמאות רבות. לרכישה, שלחו הודעה לכתובת הדוא"ל: toolbox.bridge@gmail.com; פרטים נוספים בעמוד ה-facebook
 289. קישור לכתבה " General openings " הכוללת דוגמאות רבות – לחץ כאן
 290. קישור ל " Alert! What, When, & Why " – לחץ כאן
 291. Major Suit Raises – לחץ כאן
 292. Four Card Major's של Marvin French – חוברת הדרכה של 447 עמ' – לחץ כאן
 293. Bridge Bidding Systems after Opener Rebids 2NT – לחץ כאן
 294. Contract Bridge Course – קורס ברידג' מקיף – 520 עמודים בעריכת Michael Furstner - לחץ כאן
 295. Hand Evaluation Bridge Lesson Using Marty Bergen’s Adjust-3 Method – לחץ כאן
 296. Negative Doubles and Negative Free Bids – לחץ כאן
 297. Jacoby 2NT with Direct, Concealed/Ambiguous, and Auto/Self Splinter Bids – לחץ כאן
 298. המדור ממליץ על ספרו החדש של אפרים בריפמן " לקיחות ולקחים 2 ". הספר הדן בעיקר בהכרזות מיועד לשחקני תחרויות ונגיש גם לשחקן המתקדם. כתובת הדוא"ל של אפרים בריפמן: bania1@zahav.net.il ; כתובתו: רח' רמה 25 דירה 9 נוה-שרת תל אביב, 6918631.
 299.  מצגת " Intermediate Course No Trump Slam Bidding 1 " – לחץ כאן
 300. The Contested Auction – לחץ כאן
 301. Unit 4 – Basic Defence – לחץ כאן
 302. Unit 6- Improve Your Declarer Play – לחץ כאן
 303. Unit 7-Improve Your Competitive Bidding – לחץ כאן
 304. Unit 8-Improve Your Defence – לחץ כאן
 305. Mini-tip Pages-DBC Bridge Lessons – לחץ כאן
 306. Convetions Useful with Strong Hands (חלקי) – לחץ כאן
 307. Precision Simplified For 2/1 Game Force Players – לחץ כאן
 308. למצגת " הכרזות פתיחה 2NT והתגובות " – לחץ כאן
 309. למצגת " Takeout Doubles " לחץ כאן
 310.  When To Bid, When To Pass – לחץ כאן
 311. למצגת " Penalty and takeout doubles " – לחץ כאן
 312. Responsive Doubles and Snapdragon Doubles (חלקי) – לחץ כאן
 313.  The Laws of Rubber Bridge WEB 2014 – לחץ כאן
 314. Two Minute Interviews: Bridge playing celebrities talk about themselves – לחץ כאן
 315. Partner On Lead-Don’t Drop the Bal – לחץ כאן
 316. Kickback: A Better Control-Asking System – לחץ כאן
 317. Building a Bridge System – לחץ כאן
 318. Teaching Course – עשרה שיעורים מפורטים – לחץ כאן
 319. Bridge Scoring – לחץ כאן
 320. No-trump Bidding – לחץ כאן
 321. Hand Evaluation Bidding Decisions – חלקי – לחץ כאן
 322. Declarer Techniques – לחץ כאן
 323. Bidding Techniques – לחץ כאן
 324. Larry Cohen's The 12 Conventions that should be in your Deck – לחץ כאן
 325. Two Over One Game Force – לחץ כאן
 326. לקישור למצגת " Five card Major, Weak NT, Short non-forcing Club " – לחץ כאן
 327. לקישור ל " Essential Two Over One " – לחץ כאן
 328. לקישור ל " Club Directors Manual " – לחץ כאן
 329. המדור ממליץ על ספרו החדש של קובי שחר " ארגז הכלים של ההגנה בברידג' ". הספר מקנה לקוראיו כלים רבים ומגוונים, תשובות והסברים מפורטים וכמובן דוגמאות רבות. לרכישה, שלחו הודעה לכתובת הדוא"ל: toolbox.bridge@gmail.com; פרטים נוספים בעמוד ה-facebook
 330. לקישור למצגת " Being a bridge coach_Gilad Ofir_Moshiko Meyouhas " – לחץ כאן
 331. Booklet of lessons for teaching Bridge to kids – לחלק ראשון – לחץ כאן; לחלק שני – לחץ כאן
 332. לקישור למצגת " Competing in the Auction " – לחץ כאן
 333. מסמך מעולה – 258 עמודים המפרט ומדגים ההכרזות " 1NT Openings, Stayman and Transfers " – לחץ כאן
 334. IMP (International Match Point) Bidding Strategies in Bridge – לחץ כאן
 335. טבלאות הכרזה מפורטות בשיטת Syac – לחץ כאן
 336. Bridge Bidding Systems for Finding Major Suit Fits – לחץ כאן
 337. A Teaching Package for Young Bridge Players – לחץ כאן
 338. 398 עמודים במדריך מפורט של newenglandbridge הכולל הסברים ותרשימי זרימה – לחץ כאן
 339. Intermediate Slam Bidding Techniques – לחץ כאן
 340. Bidding Notes  - תשעים ושלושה עמודים – לחץ כאן
 341. Teaching Materials – לחץ כאן
 342. Roman Keycard Blackwood, Delayed Kickback and Crosswood – לחץ כאן
 343. מצגת " Introduction to Slam Bidding Techniques " – לחץ כאן
 344. מצגת " Intermediate Slam Bidding Techniques " – לחץ כאן
 345. מצגת " Responding to the opening bid of 2NT " – לחץ כאן
 346. מצגת " Jacoby 2NT and Splinter Bids " – לחץ כאן
 347. מצגת " Responding to 1NT " – לחץ כאן
 348. לקישור ל " Imprecise Precision " גרסא 9.0  ליום 08.02.2021 – לחץ כאן
 349. לקישור ל " Bidding Notes " – לחץ כאן
 350. לקישור ל " Advanced Bidding " – הוסר
 351. לקישור ל " Defensive Bidding  - לחץ כאן
 352. לקישור ל " Starting Precision " – לחץ כאן
 353. לקישור לתמליל הרצאתו של Ron Klinger בנושא " Losing Trick Count " – לחץ כאן
 354. לקישור ל " Winners, Losers, and Cover Cards " (חלקי) – לחץ כאן
 355. לקישור ל " Alert Procedures " – לחץ כאן
 356. לקישור לשיעור-מצגת " Bidding Balanced Hands " – לחץ כאן
 357. לקישור לשיעור-מצגת " The Play of the Hand in No Trump Contracts " – לחץ כאן
 358. לקישור לשיעור-מצגת " One Level Opening Bids – Responder's Limit Raises – Opener's next bid " – לחץ כאן
 359.  לקישור לשיעור-מצגת " The Play of the Hand in Suit Contracts " – לחץ כאן
 360. לקישור לשיעור-מצגת "Scoring at bridge " – לחץ כאן
 361. לקישור לשיעור-מצגת " Opener’s First Rebid " – לחץ כאן
 362. לקישור לשיעור-מצגת " Overcalls " – לחץ כאן
 363. לקישור לשיעור-מצגת " Takeout Doubles " – לחץ כאן
 364. לקישור לשיעור-מצגת " Very Strong Opening Bids " – לחץ כאן
 365. לקישור ל " Advanced Bidding " – הוסר
 366. לקישור למצגת " Balancing " הכוללת גם חידון – לחץ כאן
 367. קישור ל " neostandard bridge bidding " – לחץ כאן
 368. לקישור לפרק " Mistakes in the Play " בספר " Mike Lawrence: Tips On Cardplay " (חלקי) – לחץ כאן
 369. לקישור ל " The Magic of Moscow – Slava Cup " – ניתוח ידי תחרות - לחץ כאן
 370. לקישור ל " Bridgemate developer’s guide " – לחץ כאן
 371. לקישור ל " Bidding Conventions & Techniques " – לחץ כאן
 372. לקישור ל " IBPA Handbook 2016 " – מאתיים חמישים ושלושה עמודים – לחץ כאן
 373. לקישור ל " The Laws of Duplicate Bridge 2017 " – לחץ כאן; with highlights – כל השינויים שנערכו מתחילת ינואר מודגשים כעת בצבע ירוק. ההבדלים שהוצגו בעבר בין חוקי 2017 לעומת 2007 נשארו מודגשים בצבע צהוב - לחץ כאן
 374. לקישור ל " Index to the 2017 LAWS " – לחץ כאן
 375. לקישור ל " Winning Bridge Conventions: Competitive Bidding : "(חלקי) – לחץ כאן
 376. לקישור ל " Advanced Bridge Defense " (241 עמ') של Eddie Kantar – לחץ כאן
 377. לקישור ל " Topics in Declarer Play at Bridge " של Eddie Kantar – לחץ כאן
 378. לקישור ל " Twenty five Bridge Conventions You Should Know " – לחץ כאן
 379. לקישור ל " The Encyclopedia of Cardplay Techniques " – לחץ כאן
 380. לקישור ל " I Love This Game-Sabine Auken " – לחץ כאן
 381. לקישור ל " Bidding Basics " (חלקי) – לחץ כאן
 382. לקישור ל " Four Card Major's " של Eddie Kantar – לחץ כאן
 383. לקישור ל  "Defensive Bidding " גרסא 7.0 ליום 31.07.2021 – לחץ כאן
 384. לקישור ל " Blue Book-EBU " – לחץ כאן
 385. לקישור ל " The Educational and Social Function of Bridge " – לחץ כאן
 386. לקישור ל " Finnish Expert Methods 2017 " – לחץ כאן
 387. לקישור ל " Learn Through Play – A Series of Reminders for Improvers " – לחץ כאן
 388. Flow-charts describing the Auction-phase of Contract Bridge – לחץ כאן
 389. לקישור ל " Advanced Bidding " -הוסר
 390. לקישור ל " Traps for the Unwary " – לחץ כאן
 391. לקישור ל " Major Suit Game Tries and Raises at Bridge " – לחץ כאן
 392. לקישור ל " 2NT in Competition " – לחץ כאן
 393. לקישור למצגת " Minimum, Invitational and Game Force Bids " – לחץ כאן
 394. לקישור למצגת " Bidding the BIG HANDS" – לחץ כאן
 395. לקישור ל " When to bid lessWhen to bid more - Modern Competitive Bidding " – לחץ כאן
 396. לקישור לפירוט רצפי הכרזות ושיטות (65 עמודים) – לחץ כאן
 397. לקישור ל " ?What are (Game) Trial Bids? When is a bid a trial bid " – לחץ כאן
 398. לקישור ל " The road to slam -history of slam bidding initiatives " – לחץ כאן
 399. לקישור ל " Bidding Notes " – הוסר
 400. לקישור למצגת " Two Heads are Better than One on Defense " – לחץ כאן
 401. לקישור ל " Sayc-Expanded System Summary – מסמך של 383  עמ' – לחץ כאן
 402. לקישור למצגת " Probability and Bridge " – לחץ כאן
 403. לקישור ל " Responding " – לחץ כאן
 404. לקישור ל " Bridge tips by Dr. Harold Schachter " – לחץ כאן
 405. לקישור ל " תרחישים נפוצים בניהול תחרויות ברידג' – קובי שחר " – לחץ כאן
 406. לקישור ל " New Frontiers for Strong Forcing Openings " (חלקי) – לחץ כאן
 407. לקישור ל " The mysterious multi " (חלקי) – לחץ כאן
 408. לקישור ל " The big payoff : slam bidding at bridge " (חלקי) – לחץ כאן
 409. לקישור ל " Practical Slam Bidding " – לחץ כאן
 410. לקישור ל " Advances after a suit overcall " – לחץ כאן
 411. לקישור ל " Major Suit Raises-Bergen Raises " – לחץ כאן
 412. לקישור ל " 2018 – Bart Simpson Club " – לחץ כאן
 413. לקישור ל "Robson Defense Against Notrump Overcalls " – לחץ כאן
 414. לקישור למצגת " Expert 1NT SHOW 1 " – לחץ כאן
 415. לקישור ל "Doubles – All Around the Table " – לחץ כאן
 416. לקישור ל " Defense Leads Against Notrump " – לחץ כאן
 417. לקישור ל " Advancing after a suit overcall " – לחץ כאן
 418. לקישור למצגת מושקעת " Useful Bridge Rules for Decision Making " – לחץ כאן
 419. לקישור ל " Teacher’s Manual and Lesson Plans " – לחץ כאן
 420. לקישור ל " All About Overcalling " – לחץ כאן
 421. לקישור ל " !Bridge Is Magic " – לחץ כאן
 422. לקישור ל " Bridge Terms " – לחץ כאן
 423. לקישור ל " What's Alertable " – לחץ כאן
 424. לקישור ל " Table Talk " – לביטאונים – לחץ כאן
 425. לקישור ל " Glossary of Bridge Terms " – לחץ כאן
 426. לקישור לשיעור 1-מדריך " ?Learn Bridge in A Day " – לחץ כאן
 427. לקישור לשיעור 2-מצגת " Review of Basic Bidding – 2 Practice Boards Finding a Major Suit Fit after parter opens 1NT opener, part I: Stayman Convention – 2 Practice Boards Fundamental Cardplay Concepts Part I: Promotion, Finesses Planning the play 2 Practice Boards " – לחץ כאן
 428. לקישור לשיעור 3-מצגת "How to find a Major Suit Fit after Partner opens 1NT, Part II: Jacoby Transfers Takeout doubles Choosing an Opening Lead Defensive Attitude Signals Finesses (part II " – לחץ כאן
 429. לקישור לשיעור 4-מצגת " Pre-emptive Bids Strong 2 Club Opening Blackwood Entries Establishing a suit at No Trump " – לחץ כאן
 430. לקישור לשיעור 5-מצגת " Opening Third and Fourth Hands Light Competitive Bidding and the Law of Total Tricks Balancing Hold-up play, ducking, unblocking " – לחץ כאן
 431. לקישור לשיעור 6-מצגת " Cuebids (show limit raise) 2-suited overcalls (Michael’s Cuebid, Unusual No Trump) Bidding
 432. מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה – ספר הלימוד, פרק 1 http://magazine.rotemltd.co.il/hagana_b_1/
 433. מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה – חוברת התרגול, פרק 1 http://magazine.rotemltd.co.il/hagana_t_1/ Italian Cuebids) Trump Suit play and defense " – לחץ כאן
 434. לקישור ל " Marvin French's Defensive Card Play Handbook: Leads, Continuations, and Signals " – לחץ כאן
 435. לקישור למצגת " Active vs Passive Defence " – לחץ כאן
 436. לקישור ל " Deadly endplay " (חלקי) – לחץ כאן
 437. לקישור ל " nzbridge " – מאמרים – לחץ כאן
 438. לקישור ל " Modern constructive bidding " (חלקי) – לחץ כאן
 439. לקישור ל " shbc " – ביטאוני ברידג' " – לחץ כאן
 440. לקישור ל " Improve your finessing " – לחץ כאן
 441. לקישור ל " 25 Bridge Conventions You Should Know " – לחץ כאן
 442. לקישור ל " Robert’s Bidding Basics " – לחץ כאן
 443. לקישור למצגת " IMPROVERS’ LESSONS " – לחץ כאן
 444. לקישור ל " Bridge, Probability And Information " (חלקי) – לחץ כאן
 445. לקישור למצגת " Support Double & Redouble " – לחץ כאן
 446. לקישור ל " Defensive Carding " – לחץ כאן
 447. לקישור ל " Some Basic Probabilities – Playing the Odds " – לחץ כאן
 448. לקישורים לקונבנציות " Bridge Bidding Conventions " באתר " bridgebum " – לחץ כאן
 449. לקישור ל " איך נרשמים לתחרויות BBO בתשלום? " – לחץ כאן
 450. לקישור ל " BartSimpsonClub " – מדריך חדש ומעודכן (52 עמ') – לחץ כאן
 451. לקישור לספר " Relay club " – לחץ כאן
 452. לקישור למצגת " 1NT Semi-Forcing " – לחץ כאן
 453. לקישור למצגת " Should You Bid One More? Improving Your Judgment on How High To Go – לחץ כאן
 454. לקישור למצגת " Should You Bid One More?  - Using Losing Trick Count to bid game or slam (or not to) when the opponents are bidding too " – לחץ כאן
 455. לקישור לספר " Building a bidding system " (חלקי) – לחץ כאן
 456. לקישור לספר " Bart Simpson Club " מ-04.03.2020 – לחץ כאן
 457. לקישורים לטעימות מספריו של גלעד אופיר – תוכן עניינים ופרקים דיגיטליים לקריאה – הוסר
 458. לקישור לספר " White book 2019-final " – לחץ כאן
 459. לקישור לשיעור " Minor Suit Opening Bids and Responses " – לחץ כאן
 460. לקישור ל " Professional Slam Bidding " – לחץ כאן
 461. לקישור ל " Competitive Bidding – Lessons " – לחץ כאן
 462. לקישור למדריך " Learn Bridge in A Day " – לחץ כאן
 463. לקישור ל " Learn to play Bridge " – לחץ כאן
 464. לתרשים זרימה מקיף של ההכרזות - לחץ כאן
 465. לקישור ל " Competitive Bidding – Teachers’ Manual " – לחץ כאן
 466. לקישור ל " Bidding Notes " גרסא 9.1 ליום 31.07.2021 – לחץ כאן
 467. לקישור למצגת " The Red Card " – לחץ כאן
 468. לקישור ל " Advanced Bidding " גרסא 8.1 ליום 31.07.2021 – לחץ כאן
 469. לקישור למצגת מושקעת " Interfering Over Strong and Weak Notrump " – לחץ כאן
 470. לקישור ל " A Simpler BLUE CLUB System " – לחץ כאן
 471. לקישור ל " Strong and Four " – מדריך מושקע של 86 עמ' – לחץ כאן
 472. לקישור ל " מדריך – גלישה לארכיון הביטאונים ושימוש בצפיה חכמה " ב-youtube – לחץ כאן
 473. לקישור ל " Practical Slam Bidding Ron Klinger " – לחץ כאן
 474. לקישור ל Partnership Bidding at Bridge – The contested auction " – לחץ כאן
 475. לקישור ל " Q & A Doubles " – לחץ כאן
 476. לקישור ל " The Royal Viking SYSTEM " טבלאות והסברים של Marty Bergen, Eric Rodwell – לחץ כאן
 477. לקישור ל " Defending Against Various No-Trump ranges " – לחץ כאן
 478. לקישור למצגת מעולה של 53 עמודים – לחץ כאן
 479. לקישור ל " A Standard American Bridge System " – לחץ כאן
 480. לקישור למצגת " Slam Night – Analysis and Winning Tips " – לחץ כאן
 481. לקישור למדריך " Two Over One System " – לחץ כאן
 482. לקישור למדריך " BBO Quick Reference Guide " – לחץ כאן
 483. לקישור ל " ACBL Alert Procedure " – לחץ כאן
 484. לקישור ל " sky-blue book " – לחץ כאן
 485. לקישור ל " Guide to Completion of the System Card " – לחץ כאן
 486. לקישור ל " Blue Book – English Bridge Union " – לחץ כאן
 487. לקישור ל " Bridge Principles and Maxims " – לחץ כאן
 488. לקישור ל " An Ace-Asking Review " – לחץ כאן
 489. לקישור ל" Card Combinations " הכולל דוגמאות לשילובי קלפים מכובדים חסרים – לחץ כאן
 490. לקישור למצגת " How to Make Your Opponents Defend Worse " של Liam Milne – לחץ כאן
 491.  לקישור ל " קורס ברידג' למתחילים " (חוברת א') של מאיה סוביק – לחץ כאן
 492. לקישור למצגת " Bridge-a True Sport for All " – לחץ כאן
 493. לקישור למצגת של Neil H Timm בכותרת " An introduction to some common conventions and agreements used to respond to the bid of 1NT with examples " – לחץ כאן
 494. לקישור למצגת " Common conventions and agreements used to respond to the bid of 1NT " של Neil H Timm (97 עמ') – לחץ כאן
 495. לקישור למצגת " More on NT Bidding " – לחץ כאן
 496. לקישור לשיעורי ברידג' – מדריך מפורט הכולל דוגמאות וחידונים (361 עמ') – לחץ כאן
 497. לקישור ל " Transfers in detail " – לחץ כאן
 498. לקישור לספר " The complete book of BOLS bridge tips " (חלקי) – לחץ כאן
 499. לקישור למצגת בנושא עקיפות בהחזקת " A Q 9 8 " – לחץ כאן
 500. לקישור ל " Toad Club System Notes " (132 עמ') – לחץ כאן
 501. לקישורים לניתוחי ידיים של Frank Stewart – לחץ כאן
 502. לקישור ל " Overcalls and Advances – לחץ כאן
 503. לקישור ל " Forcing Club System " – לחץ כאן
 504. לקישור למצגת של Larry Cohen בכותרת " Non-Forcing Bids " – לחץ כאן
 505. לקישור ל " Larry Cohen seminars #6 Counting " – לחץ כאן
 506. לקישור ל " Larry Cohen seminars-Four-Card Overcalls " – לחץ כאן
 507. לקישור ל " Larry Cohen seminars – Things you can do in third seat" של Larry Cohen – לחץ כאן
 508. לקישור ל " Larry Cohen seminars – The Jacoby 2NT raise " – לחץ כאן
 509. לקישור ל " Larry Cohen seminars – Splinter Bids " – לחץ כאן
 510. לקישור ל " Basic Youth Bridge Course " – לחץ כאן
 511. לקישור ל " Duplicate Decisions – A Club Director’s Guide for Ruling at the Table " – לחץ כאן
 512. לקישור למצגת " Showing Majors over 1NT " – לחץ כאן
 513. לקישור ל " Bridge Is for Kids " – (99 עמ') – לחץ כאן
 514. לקישור ל " Responder’s unlimited New Suit Bids & Opener’s rebids " – לחץ כאן
 515. לקישור למצגת "  Competing with a two suited hand " – לחץ כאן
 516. לקישור למצגת " Bidding when the opposition open 1NT " – לחץ כאן
 517. לקישור ל " ACBL Convention Charts " – לחץ כאן
 518. לקישור למצגת " Limiting your Hand " (68 עמ') – לחץ כאן
 519. לקישור למצגת " Review of Basics Bidding " (93 עמ') – לחץ כאן
 520. לקישור למצגת " Weak 2 Bids " (63 עמ') – לחץ כאן
 521. לקישור למצגת " Planning out a Hand " (99 עמ') – לחץ כאן; וכאן (112 עמ') – לחץ כאן
 522. לקישור ל " Introduction to Simple Squeezes " – לחץ כאן
 523. לקישור ל " The Encyclopedia of Cardplay Techniques " (424 עמ') – לחץ כאן
 524. לקישור לכתבה " Managing Trumps " הכוללת דוגמאות – לחץ כאן 
 525. לקישור למצגת " Which Suit To Open " – לחץ כאן
 526. לקישור ל " A Great Deal of Bridge Problems " של Julian Pottage (302 עמ') – לחץ כאן

לאחרונה פורסם הספר החדש " The Power of Pass " של Ron Klinger & Harold Schogger.

לקישור באתר של Harold – לחץ כאן

לקישור ל " איך מחשבים את התוצאות של התחרויות הסימולטניות on-line חישוב דירוג Handicap " של אסף עמית – לחץ כאן

הערה: אין באמור לעיל משום אחריות כלשהי על המדור, אלא הבאת המידע על האתרים השונים לידיעת הגולשים.

בברכה,

גבי לוי

 

 

Frank Stewart

 

כתוב תגובה

למעלה
נגישות