קישורים לספרי ברידג'

פורסם ביום: 31.05.2012; עודכן ביום: 07.05.2021

מהות העדכון: נוספו קישורים חדשים והוסרו קישורים לא פעילים והוחזרו קישורים שהוסרו בעבר

המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

במדור זה יתפרסמו קישורים לספרי ברידג'.

 1. קישור לספר " Bridge For Dummies " – " ברידג' לאובדי עצות " של Eddie Kantar  - לחץ כאן
 2. קישור לספר " BRIDGE: A Path to Math " – לחץ כאן וכאן
 3. קישור לפרק 1 " opening lead against notrump contracts " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 4. קישור לפרק 2 " opening lead against trump contracts " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 5. קישור לפרק 3 "Responses to 1NT Opening Bids " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 6. קישור לפרק 4 " Second-hand play " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 7. קישור לפרק 5 " Defensive Signals " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl  - לחץ כאן
 8. קישור לפרק 6 " Developing Defensive Tricks "בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 9. קישור לפרק 7 " Interfering With Declarer " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl – לחץ כאן
 10. קישור לפרק 8 " Making A Plan " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl - לחץ כאן
 11. קישור לפרק 9 " Negative Doubles " בספר " Defense in the 21st Century " באתר acbl - לחץ כאן
 12. קישור לאתר "  Free Downloads - ebooksbridge " – הורדת ספרי ברידג' – לחץ כאן
 13. קישור ל" Responding to One No Trump " – לחץ כאן
 14. קישור ל" Thinking Bridge " –  ניתוחי ידיים – לחץ כאן
 15. קישור ל"  The Bickersons On Bridge " – הכרזות ומשחק היד – לחץ כאן
 16. קישור ל" Light Openings " – פתיחות – לחץ כאן
 17. קישור ל" Two Over One Game Force " - לחץ כאן
 18. קישור ל " friendlybridgebook " – " Beginning Bridge Lessons "- לחץ כאן
 19. קישור ל " Play of the Hand - Intermediate Bridge Course " - לחץ כאן
 20. קישור ל " Beginner Bridge Lessons " – לחץ כאן
 21. קישור ל " Opening the Bidding -Improving Your Judgment " – לחץ כאן
 22. קישור ל " Contract Bridge in the Home or Club- Party bridge " – לחץ כאן
 23. קישור ל" Getting Started " (שיעור 1) בספר " Bidding in the 21st Century " – לחץ כאן
 24. קישור ל " Objectives " (שיעור 2) בספר " Bidding in the 21st Century " – לחץ כאן
 25. קישור ל " Responses to 1NT Opening Bids " (שיעור 3)  בספר " Bidding in the 21st Century " - לחץ כאן
 26. קישור ל " Responses to an Opening Bid of One in a Suit " (שיעור 4) – לחץ כאן
 27. קישור ל  "Blackwood and Gerber" (שיעור 5)  בספר " Bidding in the 21st Century " - לחץ כאן
 28. קישור ל " Rebids by Responder " (שיעור 6) בספר " Bidding in the 21st Century "- לחץ כאן
 29. קישור ל " Overcalls and Advances " (שיעור 7) בספר " Bidding in the 21st Century " – לחץ כאן
 30. קישור ל " Takeout Doubles and Advances " (שיעור 8) בספר " Bidding in the 21st Century – לחץ כאן
 31. קישור ל " Jacoby Transfers " (שיעור 9) בספר " Bidding in the 21st Century " – לחץ כאן
 32. קישור ל" SQUEEZE REFRESHER For Good Bridge Players " - לחץ כאן
 33. קישור ל " Simplicity Bridge-A Simple Approach to Contract Bridge Bidding and Play " (ברידג' בפשטות) – הקישור הוסר
 34. קישור ל " Guide to Completion of the Convention Card And Convention Card Booklet " – לחץ כאן
 35. קישור ל " Advanced Bridge – fourseasonsbridge " - לחץ כאן
 36. קישור ל "- ronklingerbridge)" Responders Strategy)  - לחץ כאן
 37. קישור ל " Bridge Notes – Standard American 5-Card Majors " – לחץ כאן
 38. קישור לספר " Points Schmoints " של Marty Bergen –  לתוכן העניינים – לחץ כאן; לפרק 1 – לחץ כאן; לפרק 2 – לחץ כאן; לפרק 3 – לחץ כאן ; לפרק 4 – לחץ כאן; לפרק 5 – לחץ כאן; לפרק 6 – לחץ כאן; לפרק 7 – לחץ כאן; לפרק 8 – לחץ כאן; לפרק 9 – לחץ כאן; לפרק 10 – לחץ כאן; לפרק 11 – לחץ כאן; לפרק 12 – לחץ כאן ; לפרק 13 – לחץ כאן; לפרק 14 – לחץ כאן; לפרק 15 – לחץ כאן; לפרק 16 – לחץ כאן; לפרק 17 – לחץ כאן; לפרק 18 – לחץ כאן; לפרק 19 – לחץ כאן (bridgehands)
 39. קישור לספר " Contract Bridge Complete " של Ely Culbertson – לחץ כאן
 40. קישור למחקר מעניין (hci.usask.ca) שחקר שלושה נושאים בהקשר של התנהגות שחקני משחק ברידג' באתר אינטרנט: קביעות (אם אנשים יצרו קשר ארוך טווח עם האתר); אינטראקציה חברתית (במונחים של פעילות משותפת ותקשורת מילולית), והיווצרותם של קשרים (אם אנשים יצרו קשרים עם אחרים) – לחץ כאן
 41. קישור לספר " The Bridge Player's Bedside Book " – לחץ כאן
 42. קישור לספר " Duplicate Bridge for Babyboomers " – לחץ כאן
 43. קישור לספר " Bridge For Beginners- Bridge is Fun " של RonKlinger - לחץ כאן
 44. קישור לספר " Things you might like to know about Duplicate Bridge " – לחץ כאן
 45. קישור לספר " Prism Signals " הכולל הסברים וניתוחי ידיים – לחץ כאן; לתקציר – לחץ כאן
 46. קישור לספר " Beginner Bridge Lessons " – לחץ כאן
 47. קישור לעבודת מחקר " Applying Case-Based Reasoning to the Game of Bridge " – לחץ כאן
 48. קישור לספר " Sistemi_VMajor " -של  348 עמודים מעניינים – לחץ כאן
 49. קישור ל " Evolving a Bridge Bidding System " – לחץ כאן
 50. קישור ל " Level 2 System File " – לחץ כאן
 51. קישור לספר " Introduction to Duplicate Bridge " – לחץ כאן
 52. קישור לספר " No Trump A Complete Bidding Guide " – לחץ כאן
 53. קישור לספר " Major Suit Raises I – Teacher Manual " – לחץ כאן
 54. קישור לספר-מדריך " The ACBL from A to Z " – לחץ כאן
 55. קישור לספר " MUlti and Transfer Oriented System  - MUTOS " – לחץ כאן
 56. קישור לספר " School Bridge Lesson Series Program-Teacher Manual " – לחץ כאן
 57. קישור לספר " Zar Points – Aggressive Bidding Hand Evaluation " – לחץ כאן
 58. קישור לפרקי הספר " The Bidding Toolkit - לחץ כאן
 59. קישור לספר " Bridge Notes-Bidding " – הוסר
 60. קישור לספר " Commonly Used Conventions " – לחץ כאן
 61. קישור לספר " The Symmetric Relay Contract Bridge Bidding " – לחץ כאן
 62. קישור לספר " The ACBL Club Directors Handbook " במדריך הסברים על שיטות הניקוד ועל התנועות המומלצות עפ"י מספר השולחנות, כגון  Mitchell ;Howell - לחץ כאן
 63. קישור ל-26 פרקי הספר " Advanced Bridge " - לחץ כאן
 64. קישור לספר " Responses and rebids when your partner makes a 1NT opening bid " – לחץ כאן
 65. קישור ל " (Duplicate bridge strategy: Pairs (matchpoints) vs. teams (IMPs " – לחץ כאן
 66. קישור ל " Strategy and Tactics – The Opening Gambit " – לחץ כאן
 67. קישור ל "  hmc.edu - The Finesse " – הקישור הוסר
 68. קישור ל "The 2018 Orange Festival of Bridge " – לחץ כאן
 69. קישור ל " The Finesse - bridgeace " – הוסר
 70. קישור ל " Bridge-In-a-Hurry " – לחץ כאן
 71. קישור ל " Elimination Plays " (חלקי) – לחץ כאן
 72. קישור ל " The Way Forward " – לחץ כאן
 73. קישור ל " Book One. Beginning Bridge. Supplementary quizzes and play hands edition " - לחץ כאן
 74. קישור ל " Book Two – 2014 edition Continuing Bridge Teacher’s Notes " – לחץ כאן
 75. קישור ל " Safety Plays " – לחץ כאן
 76. קישור ל " Beginner's Play " – לחץ כאן
 77. קישור ל " Intermediate Bridge " – עשרים ושבעה שיעורי ברידג' – לחץ כאן
 78. קישור ל " Intermediate Bridge 2 " – חמישה עשר שיעורי ברידג' " – לחץ כאן
 79. קישור ל " Winning Duplicate Tips " – לחץ כאן
 80. קישור ל " Problem Bidding Scenarios " –  עשרים שיעורים – לחץ כאן
 81. קישור ל " Harold's revised bridge lessons " – לחץ כאן; וכאן
 82. קישור ל " Royal Auction Bridge With Nullos" של R. F. Foster- ב-PDF לחץ כאן; ב-Text – לחץ כאן
 83. קישור למדריך " Bridge Playing & Simulation Software Review "- לחץ כאן
 84. קישור ל " Standard English Modern Acol System File " – לחץ כאן
 85. קישור ל " Bridge For Beginners " – לחץ כאן
 86. קישור ל " NABC Appeals " – לחץ כאן
 87. קישור ל " Bite-Sized Bridge " – לחץ כאן
 88. קישור ל " The Imprecision Bridge Bidding System " – לחץ כאן
 89. קישור ל " Bridge Glossary " – מונחי ברידג' – לחץ כאן
 90. קישור ל " Bidding a bridge hand: a thesis on knowledge acquisition and application " – לחץ כאן
 91. קישור למצגת " Knock Out Teams Strategy – לחץ כאן
 92. קישור למצגת " Competitive auctions " - לחץ כאן
 93. קישור למצגת " The Psychology of Winning Team Games " – לחץ כאן
 94. קישור למצגת " Team strategy how to win Team Games " – לחץ כאן
 95. קישור למצגת " Bridge & Probability " - לחץ כאן
 96. קישור למאמר " Techniques and Programs Used in Bidding and Playing phases of Imperfect Information Game – an Overview " – לחץ כאן
 97. קישור ל " Opening 1NT Bids " – לחץ כאן
 98. קישור ל " Modern No trump Bidding Teacher Manual " – לחץ כאן
 99. קישור ל " Introduction to The Weak 1NT Opener " -לחלק 1 – לחץ כאן; לחלק 2 – לחץ כאן; לחלק 3 – לחץ כאן
 100. קישור ל " System Manual " – לחץ כאן
 101. קישור ל " Quick Book – everything in summary " – הסברים (173) בצירוף חידונים – לחץ כאן
 102. קישור ל " Spectrum 2/1-GF System Notes " – לחץ כאן
 103. קישור ל " Appeals at the 2001 Summer NABC " – לחץ כאן
 104. קישור ל " ACBL NABC Appeals Casebook " – ערעורים – לחץ כאן
 105. קישור ל " Bidding and Play Definitions " – לחץ כאן
 106. קישור ל "pattayabridge – הסברים וניתוחי ידיים " – לחץ כאן
 107. קישור ל " Bergen Declarer Play The Bergen Way " – לחץ כאן
 108. קישור ל " Bridge Scoring, Strategies, and Tactics " – לחץ כאן
 109. קישור ל " Ashton System Notes " – לחץ כאן
 110. קישור ל " PragmaticStand " מסמך מומלץ של 141 עמ' – לחץ כאן
 111. קישור ל " Playing the Hand " – לחץ כאן
 112. קישור ל " Filling out the convention card " – לחץ כאן
 113. קישור ל "FinnishClubSystem " – לחץ כאן
 114. קישור ל " Precision Club " – הכרזות ודוגמאות – לחץ כאן
 115. קישור ל " MicroBridgeLessons " – לחץ כאן
 116. קישור ל " (Standard American Yellow Card (SAYC" – לחץ כאן
 117. קישור ל " SAYC Modified Conventions " – לחץ כאן
 118. קישור ל " Doubles and Redoubles " – לחץ כאן
 119. קישור ל " Jacksonville School of Bridge (JSOB) Standard " – לחץ כאן
 120. קישור למצגת " Planning in the Game of Bridge " – מדעי המחשב – לחץ כאן
 121. קישור ל " minicourse - Ron Klinger  BRIDGE-BASICS " – לחץ כאן
 122. קישור ל " Evaluation of the Hand – Point Count Adjustment " – לחץ כאן
 123. קישור ל " the Winning Trick Count " – לחץ כאן
 124. קישור ל " Hand Evaluation Concepts for the Advancing Intermediate/Novice Bridge Player " (חלקי)  – לחץ כאן
 125. קישור למצגת " Tools for Better Slam Bidding " – לחץ כאן
 126. קישור ל " Bridge 101 – Lesson 3-How to Respond to Partner's Opening Bid of One of a Major – לחץ כאן
 127. קישור ל " IMprecision " – לחץ כאן
 128. קישור ל " Teaching Youth Bridge In Schools and Communities " – לחץ כאן
 129. קישור ל " Constructive Overcall Structure Auctions " – לחץ כאן
 130. קישור ל " Cue-bids " – לחץ כאן
 131. קישור ל " Finnish Expert Methods 2020 " – לחץ כאן
 132. קישור ל " Play of the Hand " – הקישור הוסר
 133. קישור ל " Bidding Conventions and Techniques " מסמך של 104 עמ' – לחץ כאן
 134. קישור ל " Bridge and the Romantics " (חלקי) –  לחץ כאן
 135. קישור ל " When to ask When to show When to bash " - לחץ כאן
 136. קישור ל " LESSON 1 The Stayman Convention " – לחץ כאן
 137. קישור ל " LESSON 2 Jacoby Transfers " – לחץ כאן
 138. קישור ל " The Dos and Don’ts of bidding " – לחץ כאן
 139. קישור ל " LESSON 3 Major-Suit Openings and Responses — Part 1 " – לחץ כאן
 140. קישור ל " LESSON 4 Major-Suit Openings and Responses — Part 2 " – לחץ כאן
 141. קישור ל " Third hand openers and The Reverse Drury Convention " – לחץ כאן
 142. קישור ל " All About Alerts – לחץ כאן
 143. קישור ל " Tales of the Unusual " – לחץ כאן (לאחר לחיצה על תמונת הספר)
 144. קישור ל " The McTavish Exploits " – לחץ כאן (לאחר לחיצה על תמונת הספר)
 145. קישור ל " Common Sense Principles of Slam Bidding " – הוסר
 146. קישור ל " Dogpdf" – לחץ כאן
 147. קישור ל " Bridge Bidding Systems for Finding Major Suit Fits " – לחץ כאן
 148. קישור ל " The International Bridge Press Association (IBPA) Handbook 2012 " – הקישור הוסר
 149. קישור ל " The Smart Guide To Bridge " -הוסר
 150. קישור ל " Overcalls and Responses " – לחץ כאן
 151. קישור ל " The structure of the bidding "  - לחץ כאן
 152. קישור ל " U3A Intermediate Bridge " – לחץ כאן
 153. קישור ל " A modern five-cards majors bridge system " – לחץ כאן
 154. קישור ל " Partnership Bidding at Bridge " של Andrew Robson ו-Oliver Segal - לחץ כאן
 155. קישור ל " Lesson 3 – Overcalls " – לחץ כאן
 156. קישור ל " Lesson 4 – Two–Suited Overcalls " – לחץ כאן
 157. קישור ל " Lesson 6 – Finding Key Cards " – לחץ כאן
 158. קישור ל " Lesson 7 – Leads and Signals " – לחץ כאן
 159. קישור ל " Lesson 8 – Two-Over-One " – לחץ כאן
 160. קישור ל " Acol Bidding System " – לחץ כאן
 161. קישור ל " All about  the 2NT bid " – לחץ כאן
 162. קישור ל " !Bid Your Slams " – לחץ כאן וכאן
 163. קישור ל " auction bridge summary " – לחץ כאן
 164. קישור ל " Standard English Acol Foundation Level System File Version 2: March 2014 " – לחץ כאן
 165. Standard English Modern Acol System File Version 2: March 2014 – לחץ כאן
 166. We-Bad – a scientific 5-card major system – לחץ כאן
 167. CaliperEN – לחץ כאן
 168. Opening bid – לחץ כאן ; כאן וכאן
 169. Defending Against the Precision Club - לחץ כאן
 170. Lesson 1 – The Negative Double – לחץ כאן
 171. Lesson 2 – Other Doubles – לחץ כאן
 172. Lesson 5 – Minor-Suit Openings and Responses – לחץ כאן
 173. Lesson 6 – The Subsequent Auction – לחץ כאן
 174. Lesson 7 – Weak Two-Bids - לחץ כאן
 175. Lesson 8 – Strong 2 Opening – לחץ כאן
 176. Double Trouble – Part 2: Negative and Responsive Doubles – לחץ כאן
 177. בחירת החוזה הנכון – חלק ראשון – לחץ כאן
 178. בחירת החוזה הנכון – חלק שני – לחץ כאן
 179.  The Losing Trick Count - לחץ כאן
 180. Acbl Teacher Manual – לחץ כאן

 181. Magic Diamond - לחץ כאן
 182.  The International Bridge Press Association (IBPA) Handbook 2014 – לחץ כאן
 183. Superstandard - לחץ כאן
 184. Check back Stayman by responder – לחץ כאן
 185. Five vs Four Major's – הקישור הוסר
 186. Two Over One Game Force A Modern Approach-Third Edition – הוסר
 187. Two Over One Game Force A Modern Approach-4th Edition – לחץ כאן
 188. Bidding Over Opponent’s 1NT Opening – לחץ כאן
 189. Opening the Bidding -  Improving Your Judgment – לחץ כאן
 190. Lesson 3: Overcalls and Response – לחץ כאן
 191. Lesson One: Preemptive Opening Bids – לחץ כאן
 192. Lesson 2: Overcalls  and Advances – לחץ כאן
 193. " Sistemi VMajor " ספר של 347 עמ' – לחץ כאן
 194. Lesson 3: Takeout Doubles and Advances – לחץ כאן
 195. Lesson 4: The Competitive Auction – לחץ כאן
 196. Lebensohl De-Mystified - לחץ כאן
 197. מצגת: Improving our partnerships – לחץ כאן
 198. The 1st 90 Seconds - לחץ כאן
 199. " bridgewebs " - לטבלאות מלאות של " RELEVANT PERCENTAGES FOR BRIDGE PLAYERS " - לחץ כאן
 200. שיעור 3 "  Third-Hand Play " – לחץ כאן
 201. " Doubles: Improving Your Judgment " – לחץ כאן
 202. High-power and low complexity duplicate bridge  methods for baby boomers " – לחץ כאן
 203. Handbook for Lesson Games and Bridge Plus+Games " – לחץ כאן
 204. " A method for planning to claim in Bridge " – לחץ כאן
 205. Bridge: A Path to Math and much more – לחץ כאן
 206. וקצת נוסטלגיה – לקישור ל " Contract Bridge Journal " – מגזינים משנת 1946 ואילך – לחץ כאן
 207. ACBL Bulletin Articles on Conventions - לחץ כאן
 208. Players' ToolKit  - לחץ כאן
 209. A Planning Approach to Declarer Play in Contract Bridge – לחץ כאן
 210. פרק 1 " Making a Plan " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " – לחץ כאן
 211. פרק 2 " Developing Tricks — Promotion and Length " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " – לחץ כאן
 212. פרק 3 " Developing Tricks — the Finesse " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " – לחץ כאן
 213. פרק 4 " Eliminating Losers — Ruffing and Discarding " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " – לחץ כאן
 214. פרק 5 " Watching Out for Entries " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " – לחץ כאן
 215.  פרק 6 "Watching out for the Opponents " בספר " Play of the Hand in the 21st Century" – לחץ כאן
 216. פרק 7 " Managing the Trump Suit " בספר " Play of the Hand in the 21st Century " - לחץ כאן
 217. פרק 8 " Putting It All Together " -  בספר " Play of the Hand in the 21st Century " - לחץ כאן
 218. " ברידג' מתחילים לשחק עכשיו " - לחץ כאן
 219. " Lesson 9 - The Stayman Convention " – לחץ כאן
 220. למצגת " (The art of being lucky (probability in bridge – לחץ כאן
 221. " Major Suit Raises I " – לחץ כאן
 222. Major Suit Raises II " – לחץ כאן
 223. " Competitive Doubles " -(חלקי) – לחץ כאן
 224. " Cuebidding in Competitive Auctions " (חלקי) – לחץ כאן
 225. " Competitive Bidding " – לחץ כאן
 226. " Forcing Bids " – לחץ כאן
 227. " On the Structure of Natural Bidding Systems " – לחץ כאן
 228. " Quantum bidding in Bridge " – עבודת מחקר – לחץ כאן
 229.  " simpairs " - ניתוחי 28 ידיים – לחץ כאן
 230. " Bridge For Beginners " – לחץ כאן
 231.  " How the bidding works, Opening 1NT " – שיעורים, תרגילים ופתרונות – לחץ כאן
 232. " Learn To Play Duplicate Bridge " – לחץ כאן
 233. עבודת מחקר – פתרון בעיות " Double Dummy " – לחץ כאן וכאן
 234. " swanseabridgeclub " – שיעורי ברידג' במתכונת שקופיות – לחץ: Module1 ; Module2 ;  Module3 ; Module4 ; Module5 ; Module6 Module7 ; Module8 ; Module9 ; Module10 ; Module11 ; Module12 Module13 ; Module14 ; Module15 ; Module16 ; Module17 ; Module18
 235. " Five Card Major Stayman " – לחץ כאן
 236. Beta Responses to Strong 2 Clubs Opening " – כולל 26 דוגמאות לידיים של הצגת controls – לחץ כאן
 237. Weak and Mini No-Trump " – לחץ כאן
 238. 14th Red Bull World Bridge Series " – לחץ כאן
 239. "Bidding Notes " – הוסר; לקישור ידידותי – לחץ כאן
 240. "-minibridge " – לשיעור 2 – לחץ כאן; לשיעור 1 לחץ כאן
 241. Balanced-unbalanced opening system " לחץ כאן
 242. מצגת " How to Improve your Bridge Game " – לחץ כאן
 243. מצגת " Responses and Rebids after 1NT openings " – לחץ כאן
 244. הסכם שותפות (דף התאמות) של הראל אמנון ושחף דרור – לחץ כאן
 245. " System Manual " – לחץ כאן
 246. When They Overcall " – לחץ כאן
 247. Bart Simpson Club " – לחץ כאן
 248. Game Try Bids -Tell or Ask " – לחץ כאן
 249. Winning Duplicate Tactics " – לחץ כאן
 250. קישור לניתוח 110 ידיים באתר mit.edu – לחץ כאן
 251. קישור ל " SAYC Modified Conventions " – לחץ כאן
 252. קישור ל " Acol Bidding Guidelines " לחץ כאן
 253. קישור ל " STDA " לחץ כאן
 254. קישור ל " The TAO Of Bridge  " (חלקי) – לחץ כאן
 255. קישור ל " Three-level responses to a 1NT Opening Bid " – לחץ כאן
 256. קישור ל " Step by Step Instructions for Being a VuGraph Operator " – לחץ כאן
 257. קישור ל " Advanced Bidding " – הוסר
 258. קישור ל " summary of  Standard American bidding " לחץ כאן
 259. קישור למצגת " Doubles and Cue Bidding Opponents’ Suit " לחץ כאן
 260. קישור למצגת " Play of The Hand Safety Plays " – לחץ כאן
 261. קישור למצגת " Blackwood & Roman Key Card Blackwood " – לחץ כאן
 262. קישור למדריך " BridgePro Manual3.1.x-Mac " – לחץ כאן
 263. קישור ל " Rescue Systems Over 1NT Doubled " – לחץ כאן
 264. קישור ל " Offensive Bidding Summary " – לחץ כאן
 265. קישור למצגת " The opening bid of 1 no trump and responses " – לחץ כאן
 266. קישור ל-484 כתבות באתר " pattayabridge " – לחץ כאן
 267. לקישור ל " 1NT Opening & Responses " – לחץ כאן
 268. לקישור ל-18 כתבות מעניינות – לחץ כאן
 269. קישור ל " Gary – Various Partners Bridge Notes " – לחץ כאן
 270. קישור ל " 2015 ACBL Handbook of Rules and Regulations " – לחץ כאן
 271. לקישור ל " Beating The Experts At IMPs " – לחץ כאן
 272. קישור למחקר " Learning without human expertise. A case study of the Double Dummy Bridge Problem " – לחץ כאן
 273. קישור ל " Slam Bidding: When to Ask, When to Show, When to Bash " – לחץ כאן
 274. קישור ל " פתיחות 2 והתגובות " – לחץ כאן
 275. קישור למצגת " Planning in the Game of Bridge " לחץ כאן
 276. קישור למצגת " The Psychology of Winning Team Games " – לחץ כאן
 277. קישור ל " A First Book of Bridge Problems " (חלקי) – לחץ כאן
 278. קישור למצגת " Bidding Systems " – לחץ כאן
 279. קישור ל " Mistakes To Avoid (חלקי)  52 – לחץ כאן
 280. קישור ל " Notrump Bidding " – לחץ כאן
 281. קישור ל " Lesson 1. Hand Evaluation and Minibridge – לחץ כאן
 282. קישור ל " Lesson 2. The basics of Acol—1NT opening " – לחץ כאן
 283. קישור ל " Lesson 5. 2 and higher level openings  " – לחץ כאן
 284. קישור ל " Lesson 7. Conventional Bidding " – לחץ כאן
 285. קישור ל " All about the 2NT bid " – לחץ כאן
 286. המדור ממליץ על ספרו של קובי שחר " ארגז הכלים של הכרוז בברידג' ". הספר מקנה לקוראיו כלים רבים ומגוונים, תשובות והסברים מפורטים וכמובן דוגמאות רבות. לרכישה, שלחו הודעה לכתובת הדוא"ל: toolbox.bridge@gmail.com; פרטים נוספים בעמוד ה-facebook
 287. קישור לכתבה " General openings " הכוללת דוגמאות רבות – לחץ כאן
 288. קישור ל " Alert! What, When, & Why " – לחץ כאן
 289. Major Suit Raises – לחץ כאן
 290. Four Card Major's של Marvin French – חוברת הדרכה של 447 עמ' – לחץ כאן
 291. Bridge Bidding Systems after Opener Rebids 2NT – לחץ כאן
 292. Contract Bridge Course – קורס ברידג' מקיף – 520 עמודים בעריכת Michael Furstner - לחץ כאן
 293. Hand Evaluation Bridge Lesson Using Marty Bergen’s Adjust-3 Method – לחץ כאן
 294. Negative Doubles and Negative Free Bids – לחץ כאן
 295. Jacoby 2NT with Direct, Concealed/Ambiguous, and Auto/Self Splinter Bids – לחץ כאן
 296. המדור ממליץ על ספרו החדש של אפרים בריפמן " לקיחות ולקחים 2 ". הספר הדן בעיקר בהכרזות מיועד לשחקני תחרויות ונגיש גם לשחקן המתקדם. כתובת הדוא"ל של אפרים בריפמן: bania1@zahav.net.il ; כתובתו: רח' רמה 25 דירה 9 נוה-שרת תל אביב, 6918631.
 297.  מצגת " Intermediate Course No Trump Slam Bidding 1 " – לחץ כאן
 298. The Contested Auction – לחץ כאן
 299. Unit 4 – Basic Defence – לחץ כאן
 300. Unit 6- Improve Your Declarer Play – לחץ כאן
 301. Unit 7-Improve Your Competitive Bidding – לחץ כאן
 302. Unit 8-Improve Your Defence – לחץ כאן
 303. Mini-tip Pages-DBC Bridge Lessons – לחץ כאן
 304. Convetions Useful with Strong Hands (חלקי) – לחץ כאן
 305. Precision Simplified For 2/1 Game Force Players – לחץ כאן
 306. למצגת " הכרזות פתיחה 2NT והתגובות " – לחץ כאן
 307. למצגת " Takeout Doubles " לחץ כאן
 308.  When To Bid, When To Pass – לחץ כאן
 309. למצגת " Penalty and takeout doubles " – לחץ כאן
 310. Responsive Doubles and Snapdragon Doubles (חלקי) – לחץ כאן
 311.  The Laws of Rubber Bridge WEB 2014 – לחץ כאן
 312. Two Minute Interviews: Bridge playing celebrities talk about themselves – לחץ כאן
 313. Partner On Lead-Don’t Drop the Bal – לחץ כאן
 314. Kickback: A Better Control-Asking System – לחץ כאן
 315. Building a Bridge System – לחץ כאן
 316. Teaching Course – עשרה שיעורים מפורטים – לחץ כאן
 317. Bridge Scoring – לחץ כאן
 318. No-trump Bidding – לחץ כאן
 319. Hand Evaluation Bidding Decisions – חלקי – לחץ כאן
 320. Declarer Techniques – לחץ כאן
 321. Bidding Techniques – לחץ כאן
 322. Larry Cohen's The 12 Conventions that should be in your Deck – לחץ כאן
 323. Two Over One Game Force – לחץ כאן
 324. לקישור למצגת " Five card Major, Weak NT, Short non-forcing Club " – לחץ כאן
 325. לקישור ל " Essential Two Over One " – לחץ כאן
 326. לקישור ל " Club Directors Manual " – לחץ כאן
 327. המדור ממליץ על ספרו החדש של קובי שחר " ארגז הכלים של ההגנה בברידג' ". הספר מקנה לקוראיו כלים רבים ומגוונים, תשובות והסברים מפורטים וכמובן דוגמאות רבות. לרכישה, שלחו הודעה לכתובת הדוא"ל: toolbox.bridge@gmail.com; פרטים נוספים בעמוד ה-facebook
 328. לקישור למצגת " Being a bridge coach_Gilad Ofir_Moshiko Meyouhas " – לחץ כאן
 329. Booklet of lessons for teaching Bridge to kids – לחלק ראשון – לחץ כאן; לחלק שני – לחץ כאן
 330. לקישור למצגת " Competing in the Auction " – לחץ כאן
 331. מסמך מעולה – 258 עמודים המפרט ומדגים ההכרזות " 1NT Openings, Stayman and Transfers " – לחץ כאן
 332. IMP (International Match Point) Bidding Strategies in Bridge – לחץ כאן
 333. טבלאות הכרזה מפורטות בשיטת Syac – לחץ כאן
 334. Bridge Bidding Systems for Finding Major Suit Fits – לחץ כאן
 335. A Teaching Package for Young Bridge Players – לחץ כאן
 336. 398 עמודים במדריך מפורט של newenglandbridge הכולל הסברים ותרשימי זרימה – לחץ כאן
 337. Intermediate Slam Bidding Techniques – לחץ כאן
 338. Bidding Notes  - תשעים ושלושה עמודים – לחץ כאן
 339. Teaching Materials – לחץ כאן
 340. Roman Keycard Blackwood, Delayed Kickback and Crosswood – לחץ כאן
 341. מצגת " Introduction to Slam Bidding Techniques " – לחץ כאן
 342. מצגת " Intermediate Slam Bidding Techniques " – לחץ כאן
 343. מצגת " Responding to the opening bid of 2NT " – לחץ כאן
 344. מצגת " Jacoby 2NT and Splinter Bids " – לחץ כאן
 345. מצגת " Responding to 1NT " – לחץ כאן
 346. לקישור ל " Imprecise Precision " גרסא 9.0  ליום 08.02.2021 – לחץ כאן
 347. לקישור ל " Bidding Notes " – לחץ כאן
 348. לקישור ל " Advanced Bidding " – הוסר
 349. לקישור ל " Defensive Bidding  - לחץ כאן
 350. לקישור ל " Starting Precision " – לחץ כאן
 351. לקישור לתמליל הרצאתו של Ron Klinger בנושא " Losing Trick Count " – לחץ כאן
 352. לקישור ל " Winners, Losers, and Cover Cards " (חלקי) – לחץ כאן
 353. לקישור ל " Alert Procedures " – לחץ כאן
 354. לקישור לשיעור-מצגת " Bidding Balanced Hands " – לחץ כאן
 355. לקישור לשיעור-מצגת " The Play of the Hand in No Trump Contracts " – לחץ כאן
 356. לקישור לשיעור-מצגת " One Level Opening Bids – Responder's Limit Raises – Opener's next bid " – לחץ כאן
 357.  לקישור לשיעור-מצגת " The Play of the Hand in Suit Contracts " – לחץ כאן
 358. לקישור לשיעור-מצגת "Scoring at bridge " – לחץ כאן
 359. לקישור לשיעור-מצגת " Opener’s First Rebid " – לחץ כאן
 360. לקישור לשיעור-מצגת " Overcalls " – לחץ כאן
 361. לקישור לשיעור-מצגת " Takeout Doubles " – לחץ כאן
 362. לקישור לשיעור-מצגת " Very Strong Opening Bids " – לחץ כאן
 363. לקישור ל " Advanced Bidding " – הוסר
 364. לקישור למצגת " Balancing " הכוללת גם חידון – לחץ כאן
 365. קישור ל " neostandard bridge bidding " – לחץ כאן
 366. לקישור לפרק " Mistakes in the Play " בספר " Mike Lawrence: Tips On Cardplay " (חלקי) – לחץ כאן
 367. לקישור ל " The Magic of Moscow – Slava Cup " – ניתוח ידי תחרות - לחץ כאן
 368. לקישור ל " Bridgemate developer’s guide " – לחץ כאן
 369. לקישור ל " Bidding Conventions & Techniques " – לחץ כאן
 370. לקישור ל " IBPA Handbook 2016 " – מאתיים חמישים ושלושה עמודים – לחץ כאן
 371. לקישור ל " The Laws of Duplicate Bridge 2017 " – לחץ כאן; with highlights – כל השינויים שנערכו מתחילת ינואר מודגשים כעת בצבע ירוק. ההבדלים שהוצגו בעבר בין חוקי 2017 לעומת 2007 נשארו מודגשים בצבע צהוב - לחץ כאן
 372. לקישור ל " Index to the 2017 LAWS " – לחץ כאן
 373. לקישור ל " Winning Bridge Conventions: Competitive Bidding : "(חלקי) – לחץ כאן
 374. לקישור ל " Advanced Bridge Defense " של Eddie Kantar – לחץ כאן
 375. לקישור ל " Topics in Declarer Play at Bridge " של Eddie Kantar – לחץ כאן
 376. לקישור ל " Twenty five Bridge Conventions You Should Know " – לחץ כאן
 377. לקישור ל " The Encyclopedia of Cardplay Techniques " – לחץ כאן
 378. לקישור ל " I Love This Game-Sabine Auken " – לחץ כאן
 379. לקישור ל " Bidding Basics " (חלקי) – לחץ כאן
 380. לקישור ל " Four Card Major's " של Eddie Kantar – לחץ כאן
 381. לקישור ל  "Defensive Bidding " גרסא 7.0 ליום 04.05.2019 – לחץ כאן
 382. לקישור ל " Blue Book-EBU " – לחץ כאן
 383. לקישור ל " The Educational and Social Function of Bridge " – לחץ כאן
 384. לקישור ל " Finnish Expert Methods 2017 " – לחץ כאן
 385. לקישור ל " Learn Through Play – A Series of Reminders for Improvers " – לחץ כאן
 386. Flow-charts describing the Auction-phase of Contract Bridge – לחץ כאן
 387. לקישור ל " Advanced Bidding " -הוסר
 388. לקישור ל " Traps for the Unwary " – לחץ כאן
 389. לקישור ל " Major Suit Game Tries and Raises at Bridge " – לחץ כאן
 390. לקישור ל " 2NT in Competition " – לחץ כאן
 391. לקישור למצגת " Minimum, Invitational and Game Force Bids " – לחץ כאן
 392. לקישור למצגת " Bidding the BIG HANDS" – לחץ כאן
 393. לקישור ל " When to bid lessWhen to bid more - Modern Competitive Bidding " – לחץ כאן
 394. לקישור לפירוט רצפי הכרזות ושיטות (65 עמודים) – לחץ כאן
 395. לקישור ל " ?What are (Game) Trial Bids? When is a bid a trial bid " – לחץ כאן
 396. לקישור ל " The road to slam -history of slam bidding initiatives " – לחץ כאן
 397. לקישור ל " Bidding Notes " – הוסר
 398. לקישור למצגת " Two Heads are Better than One on Defense " – לחץ כאן
 399. לקישור ל " Sayc-Expanded System Summary – מסמך של 347  עמ' – לחץ כאן
 400. לקישור למצגת " Probability and Bridge " – לחץ כאן
 401. לקישור ל " Responding " – לחץ כאן
 402. לקישור ל " Bridge tips by Dr. Harold Schachter " – לחץ כאן
 403. לקישור ל " תרחישים נפוצים בניהול תחרויות ברידג' – קובי שחר " – לחץ כאן
 404. לקישור ל " New Frontiers for Strong Forcing Openings " (חלקי) – לחץ כאן
 405. לקישור ל " The mysterious multi " (חלקי) – לחץ כאן
 406. לקישור ל " The big payoff : slam bidding at bridge " (חלקי) – לחץ כאן
 407. לקישור ל " Practical Slam Bidding " – לחץ כאן
 408. לקישור ל " Advances after a suit overcall " – לחץ כאן
 409. לקישור ל " Major Suit Raises-Bergen Raises " – לחץ כאן
 410. לקישור ל " 2018 – Bart Simpson Club " – לחץ כאן
 411. לקישור ל "Robson Defense Against Notrump Overcalls " – לחץ כאן
 412. לקישור למצגת " Expert 1NT SHOW 1 " – לחץ כאן
 413. לקישור ל "Doubles – All Around the Table " – לחץ כאן
 414. לקישור ל " Defense Leads Against Notrump " – לחץ כאן
 415. לקישור ל " Advancing after a suit overcall " – לחץ כאן
 416. לקישור למצגת מושקעת " Useful Bridge Rules for Decision Making " – לחץ כאן
 417. לקישור ל " Teacher’s Manual and Lesson Plans " – לחץ כאן
 418. לקישור ל " All About Overcalling " – לחץ כאן
 419. לקישור ל " !Bridge Is Magic " – לחץ כאן
 420. לקישור ל " Bridge Terms " – לחץ כאן
 421. לקישור ל " What's Alertable " – לחץ כאן
 422. לקישור ל " Table Talk " – לביטאונים – לחץ כאן
 423. לקישור ל " Glossary of Bridge Terms " – לחץ כאן
 424. לקישור לשיעור 1-מדריך " ?Learn Bridge in A Day " – לחץ כאן
 425. לקישור לשיעור 2-מצגת " Review of Basic Bidding – 2 Practice Boards Finding a Major Suit Fit after parter opens 1NT opener, part I: Stayman Convention – 2 Practice Boards Fundamental Cardplay Concepts Part I: Promotion, Finesses Planning the play 2 Practice Boards " – לחץ כאן
 426. לקישור לשיעור 3-מצגת "How to find a Major Suit Fit after Partner opens 1NT, Part II: Jacoby Transfers Takeout doubles Choosing an Opening Lead Defensive Attitude Signals Finesses (part II " – לחץ כאן
 427. לקישור לשיעור 4-מצגת " Pre-emptive Bids Strong 2 Club Opening Blackwood Entries Establishing a suit at No Trump " – לחץ כאן
 428. לקישור לשיעור 5-מצגת " Opening Third and Fourth Hands Light Competitive Bidding and the Law of Total Tricks Balancing Hold-up play, ducking, unblocking " – לחץ כאן
 429. לקישור לשיעור 6-מצגת " Cuebids (show limit raise) 2-suited overcalls (Michael’s Cuebid, Unusual No Trump) Bidding
 430. מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה – ספר הלימוד, פרק 1 http://magazine.rotemltd.co.il/hagana_b_1/
 431. מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה – חוברת התרגול, פרק 1 http://magazine.rotemltd.co.il/hagana_t_1/ Italian Cuebids) Trump Suit play and defense " – לחץ כאן
 432. לקישור ל " Marvin French's Defensive Card Play Handbook: Leads, Continuations, and Signals " – לחץ כאן
 433. לקישור למצגת " Active vs Passive Defence " – לחץ כאן
 434. לקישור ל " Deadly endplay " (חלקי) – לחץ כאן
 435. לקישור ל " nzbridge " – מאמרים – לחץ כאן
 436. לקישור ל " Modern constructive bidding " (חלקי) – לחץ כאן
 437. לקישור ל " shbc " – ביטאוני ברידג' " – לחץ כאן
 438. לקישור ל " Improve your finessing " – לחץ כאן
 439. לקישור ל " 25 Bridge Conventions You Should Know " – לחץ כאן
 440. לקישור ל " Robert’s Bidding Basics " – לחץ כאן
 441. לקישור למצגת " IMPROVERS’ LESSONS " – לחץ כאן
 442. לקישור ל " Bridge, Probability And Information " (חלקי) – לחץ כאן
 443. לקישור למצגת " Support Double & Redouble " – לחץ כאן
 444. לקישור ל " Defensive Carding " – לחץ כאן
 445. לקישור ל " Some Basic Probabilities – Playing the Odds " – לחץ כאן
 446. לקישורים לקונבנציות " Bridge Bidding Conventions " באתר " bridgebum " – לחץ כאן
 447. לקישור ל " איך נרשמים לתחרויות BBO בתשלום? " – לחץ כאן
 448. לקישור ל " BartSimpsonClub " – מדריך חדש ומעודכן (52 עמ') – לחץ כאן
 449. לקישור לספר " Relay club " – לחץ כאן
 450. לקישור למצגת " 1NT Semi-Forcing " – לחץ כאן
 451. לקישור למצגת " Should You Bid One More? Improving Your Judgment on How High To Go – לחץ כאן
 452. לקישור למצגת " Should You Bid One More?  - Using Losing Trick Count to bid game or slam (or not to) when the opponents are bidding too " – לחץ כאן
 453. לקישור לספר " Building a bidding system " (חלקי) – לחץ כאן
 454. לקישור לספר " Bart Simpson Club " מ-04.03.2020 – לחץ כאן
 455. לקישורים לטעימות מספריו של גלעד אופיר – תוכן עניינים ופרקים דיגיטליים לקריאה – לחץ כאן
 456. לקישור לספר " White book 2019-final " – לחץ כאן
 457. לקישור לשיעור " Minor Suit Opening Bids and Responses " – לחץ כאן
 458. לקישור ל " Professional Slam Bidding " – לחץ כאן
 459. לקישור ל " Competitive Bidding – Lessons " – לחץ כאן
 460. לקישור למדריך " Learn Bridge in A Day " – לחץ כאן
 461. לקישור ל " Learn to play Bridge " – לחץ כאן
 462. לתרשים זרימה מקיף של ההכרזות - לחץ כאן
 463. לקישור ל " Competitive Bidding – Teachers’ Manual " – לחץ כאן
 464. לקישור ל " Bidding Notes " גרסא 9.1 ליום 08.02.2021 – לחץ כאן
 465. לקישור למצגת " The Red Card " – לחץ כאן
 466. לקישור ל " Advanced Bidding " גרסא 8.1 ליום 08.02.2021 – לחץ כאן
 467. לקישור למצגת מושקעת " Interfering Over Strong and Weak Notrump " – לחץ כאן
 468. לקישור ל " A Simpler BLUE CLUB System " – לחץ כאן
 469. לקישור ל " Strong and Four " – מדריך מושקע של 86 עמ' – לחץ כאן
 470. לקישור ל " מדריך – גלישה לארכיון הביטאונים ושימוש בצפיה חכמה " ב-youtube – לחץ כאן
 471. לקישור ל " Practical Slam Bidding Ron Klinger " – לחץ כאן
 472. לקישור ל Partnership Bidding at Bridge – The contested auction " – לחץ כאן
 473. לקישור ל " Q & A Doubles " – לחץ כאן
 474. לקישור ל " The Royal Viking SYSTEM " טבלאות והסברים של Marty Bergen, Eric Rodwell – לחץ כאן
 475. לקישור ל " Defending Against Various No-Trump ranges " – לחץ כאן
 476. לקישור למצגת מעולה של 53 עמודים – לחץ כאן
 477. לקישור ל " A Standard American Bridge System " – לחץ כאן

חדש! פורסם הספר החדש " The Power of Pass " של Ron Klinger & Harold Schogger.

לקישור באתר של Harold – לחץ כאן

לקישור ל " איך מחשבים את התוצאות של התחרויות הסימולטניות on-line חישוב דירוג Handicap " של אסף עמית – לחץ כאן

הערה: אין באמור לעיל משום אחריות כלשהי על המדור, אלא הבאת המידע על האתרים השונים לידיעת הגולשים.

בברכה,

גבי לוי

 

 

כתוב תגובה

למעלה
נגישות